Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘organisatie’

Voorbeelden om CrowdFunding in je onderwijs en onderzoek te gebruiken

25 februari 2013 door Ton Ammerlaan

De wereld werd kleiner door ICT en communicatiekanalen groeien dagelijks, waardoor ook kansen zijn ontstaan voor kleintjes om globaal te opereren. In bedrijven zie je kleine ondernemingen een grootste uitstraling krijgen, en starters zoeken dan ook via CrowdFunding sites hun kapitaal bij investeerders over de wereld. Crowdfunding groeit als praktische manier voor organisaties om fondsen te werven door middel van vele verschillende platforms (zie hieronder). Het gaat om meer dan geld, het gaat dan ook over participeren in uitwisseling van ideeën en over verbetering van de samenleving. Kun je gebruik maken van deze geweldige tool om onderwijs te veranderen?

Lees verder

Basis principes voor goed online education

13 januari 2012 door Ton Ammerlaan
Gerard Baars, Annemiek Wieland geven in de site digitale didactiek.nl onderzoek weer naar onderwijskundige succesfactoren in het hoger onderwijs en vatten deze samen in  de lijst van principes die toegankelijk, begrijpelijk, praktisch en breed toepasbaar voor docenten zouden zijn.
Sinds het verschijnen van de zeven principes zijn nieuwe informatie- en communicatietechnologieën belangrijke onderwijsmiddelen geworden. In de zeven principes staan studenten echter centraal (in plaats van media), waardoor ze ook goed toepasbaar zijn in online leersituaties. Onderzoek van Lemke en Ritter (Hutchins, 2003) wees uit dat in leersituaties waarin het gebruik van ICT ondersteund werd door de toepassing van de zeven principes studenten de indruk hadden dat hun prestaties toenamen als een gevolg daarvan. Dit betekend ook aanpassingen in de organisatie: voor Best Practices projecten, klik op kslll Lees verder

Digitale Didactiek: voorbeelden, best practices en ideeen

13 januari 2012 door Ton Ammerlaan

Op de site Digitale Didactiek zijn door diversen ideeen en ervaringen besproken die ook op SURF sites en in het buitenland zijn opgedaan. Ervaringen en tips zijn gerubriceerd in :

Online leermateriaal http://www.digitaledidactiek.nl/wp/?cat=9

Online begeleiden http://www.digitaledidactiek.nl/wp/?cat=6 

Online samenwerken http://www.digitaledidactiek.nl/wp/?cat=5

Online toetsen http://www.digitaledidactiek.nl/wp/?cat=7

Online werkvormen http://www.digitaledidactiek.nl/wp/?cat=4 

Literatuur

In Digitale didactiek wordt aandacht besteed aan principes voor effectief onderwijs met gebruik van ICT-middelen, het gebruik van ICT bij het uitvoeren van werkvormen, de selectie en het gebruik van online leermaterialen, het gebruik van ICT bij het begeleiden van studenten en het gebruik van ICT bij het toetsen van studenten. Al deze onderwerpen worden geïllustreerd met concrete stappenplannen die docenten, maar ook onderwijsadviseurs direct kunnen gebruiken bij het ontwerpen en uitvoeren van onderwijsactiviteiten.

Alle auteurs van dit boek zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de site www.digitaledidactiek.nl. Op deze site zijn vanaf 2002 veel praktische stappenplannen voor het gebruik van ICT-middelen in het onderwijs verzameld. In het boek wordt een aantal didactische thema’s uitgebreid beschreven en voorzien van achtergrondinformatie, terwijl op www.digitaledidactiek.nl additionele praktijkvoorbeelden en concrete didactische stappenplannen te vinden zijn

Zie ook

  http://ictbekwaamheid.kennisnet.nl/ voor de e competence eisen van kennisnet

Book Review: Managing Technology en aanbevelingen

12 december 2011 door Ton Ammerlaan

Managing Technology in Higher Education: Strategies for Transforming Teaching and Learning

Dit boek onderzoekt strategieën en activiteiten die de integratie van ICT in kernactiviteiten van universiteiten en hogescholen ondersteunen, waarbij de nadruk ligt op manieren om lesgeven en studeren te transformeren door het gebruik van technologie.

ICT is onmisbaar in elke moderne onderwijsinstelling, niet alleen voor de ondersteuning van de administratie, maar ook in het onderwijs en het leren, oefenen en toetsen. Hierdoor zijn er ook veranderingen nodig in de organisatie en hun business case net als in het aanleveren, oefenen en toetsen van onderwijs.

Het boek beschrijft case-studies van 11 tertiare onderwijsinstellingen, zes in Zuid-Europa en vijf in Noord-Amerika, waaronder zeven campus universiteiten, twee community colleges en twee open universiteiten. In alle gevallen koos het hoogste bestuur voor uitdrukkelijke inbouw van technologie. De schrijvers onderzochten een aantal indicatoren van technologie-integratie en op basis hiervan hebben zij de elf case studies in volgorde van de mate waarin de technologie waren geïntegreerd in de organisatie beschreven. Hierdoor kan men de strategieën en activiteiten vergelijken in de hoogste geintegreerde instellingen en die  strategieën en het beleid in de laagst gerangschikte instellingen. Ook deuitdagingen en mogelijke oplossingen zijn per casus beschreven voor veranderingen in de institutionele beheer van technologie die leiden tot een transformatie van het onderwijs en het leren voor de 21e eeuw.

Wat waren de belangrijkste bevindingn en aanbevelingen?

Lees verder

HBO4life 26jan 2012, Utrecht, congres voor onderwijs aan volwassen

9 december 2011 door Ton Ammerlaan

hbo4life

7 hbo-instellingen in Nederland hebben de afgelopen twee jaar subsidie ontvangen voor ontwikkeltrajecten op de volwassenen- en bedrijvenmarkt. Nu deze periode bijna afgelopen is, willen zij graag de ervaringen en producten delen met onze collega’s in hbo-land. Daarvoor organiseerden zij op donderdag 26 januari 2012 een congres voor beleidsmakers, onderwijsontwikkelaars, docenten en ondersteuners in het hbo die zich bezighouden met onderwijs aan volwassenen. Het congres is gratis voor medewerkers van hbo-instellingen.