Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘feedback’

Onderwijsverbeteringen: tips voor feedback, voorkennistoetsen en leerjournalen bij HLO

23 november 2015 door Ton Ammerlaan

HAN onderwijs evalueert voortdurend eigen werk om te kijken waar het beter kan. Diverse onderzoeksresultaten geven mooie richtingen aan voor educatieve verbeteringen, zoals:

RUG onderzoek liet zien dat simpelweg het uitleggen bij de leerstof hoe je het leert en wat je gevraagd wordt een verbetering in eindprestaties en begrip tot gevolg hebben. “Vandaag hebben we de xxxx  gedaan uit hoofdstuk 3. Je ziet de volgende vragen uit de praktijk op dit gebied: ….   En hoe leer je dit nu het beste: door ….”

Dit lijkt veel op de toepassing van leerjournalen uit de 90er jaren: studenten werden vooraf aan de colleges gevraagd wat ze wilden leren over het collegeonderwerp, wat ze lastig vonden en wat ze aan het einde zouden moeten kunnen. In de laatste 5 minuten kregen ze vervolgens nogmaals de vragen: Wat heb je geleerd? Wat weet je nu over dit onderwerp? Wat kun je nu oplossen?”.

Voorkennistoetsen zijn op dit moment helemaal hip. Korte quizjes via Socrative of ander digitaal toetsbank geven studenten (en de docent)inzicht in wat men al weet. En oefening in het soort vragen wat de docenten (en het vakgebied) over de stof kan stellen. SURF gaf recentelijk de 10 best practices uit over onderwijsverbeteringen in HBO en WO, en daarin stond deze https://www.surf.nl/nieuws/2015/11/invulling-geven-aan-onderwijs-op-maat-10-good-practices-uit-mbo-hbo-en-wo.html .

Een andere insteek is om de feedback te verbeteren, uiteraard door de docent maar nu ook door mede-studenten in peer feedback).  Toetsen gedurende het onderwijs is echter belastend in tijd. Misschien kan het anders. In deze blog vooral aandacht voor soorten feedback en systemen om feedback te organiseren.

Lees verder

De waarde van feedback: tips

29 september 2015 door Ton Ammerlaan

Stelt u zich deze 3 scenario’s eens voor na een opdracht of proefwerk:

Scenario 1: Leraar geeft de leerling zijn opdracht terug met alleen een cijfer.

Scenario 2: Leraar geeft de leerling zijn opdracht terug met specifieke feedback, misschien een paar diepgaande vragen én een cijfer. Scenario 3: Leraar geeft de leerling zijn opdracht terug met specifieke feedback en twee diepgaande vragen, géén cijfer. Wat er zal gebeuren bij:

  • scenario 1: de leerling kijkt naar zijn resultaat en verfrommelt vervolgens zijn opdracht en gaat verder met andere dingen.
  • scenario 2 gebeurt hetzelfde en hoogstwaarschijnlijk leest de leerling niet eens de feedback of vragen.
  • scenario 3: de leerling is benieuwd naar zijn resultaat en wil meer weten, waardoor het leerproces doorloopt en in de meeste gevallen wordt versterkt.

Wanneer je leerlingen geen cijfer geeft, maar specifieke feedback en uitgebreide vragen, gaat het leren dieper.

We zien scenario 1 het meest in scholen. Uit onderzoek over hoe leerlingen informatie onthouden en zich ontwikkelen weten we dat leerlingen veel beter presteren in scenario 3. Daarom dagen we elke onderwijsprofessional uit om specifieke feedback te geven en uitgebreide vragen te stellen in plaats van een cijfer of andere kwantitatieve evaluatie.

Ja, dit kost tijd en lijkt niet altijd het meest efficiënt, maar op de lange termijn zal deze werkwijze de meest effectieve blijken.

Feedback geven is een van de top 10 invloeden op de prestaties van leerlingen en daarom een belangrijk onderdeel uit het programma Leren zichtbaar maken.

Wilt u tips voor  het verbeteren van uw vaardigheden om feedback te geven?

Automatisch schrijfwerk van studenten nakijken (en andere Academic English tools)

13 mei 2013 door Ton Ammerlaan
Een handige serie academic English tools voor taaldocenten Engels is te vinden op de site http://www.readingandwritingtools.com/  Naast diverse tools die het lezen en schrijven in academisch Engels uitleggen (jargon, tekst structuren, paragraafstructuren) bezit het een aanal tools waarmee de schrijver aan de slag kan gaan met werkstuk of essay. Bijv een thesisgenerator, of te wel een tool om vanuit je vraagstuk ook een startzin te genereren om je onderzoek houvast te geven, de handen en voeten die het vraagstuk meetbaar en onderzoekbaar maken (ie het overzicht hieronder). Ik heb vooral gekeken naar het automatisch nakijken van/feedback geven op schrijfproducten.

Begeleiden in het buitenland: feedback geven in een forum

2 april 2012 door Ton Ammerlaan

Uit vragen haal je wat moeilijk is en wat de ander wel en niet weet. Het beantwoorden van vragen vereist respect voor het niveau van leren waarop de student nu is, en gevoel voor wat de student aan kan. Een goed antwoord stimuleert de student om zelf na te denken, maar ook de docent: het soort vragen geeft aan waar hij te snel of te diep gaat, en dus hoe het kennisoverdracht proces verbeterd kan worden. 

Vragen kunnen live gesteld wordt, via telefoon of email, maar ook in een discussieforum. Dat laatste heeft als voordeel dat de vraag maar 1x hoeft te worden gesteld en het antwoord ook maar 1x gegeven.
Lees verder

How to organise proper peer group feedback

19 maart 2012 door Ton Ammerlaan

With increasing student numbers, lectures still wish to maintain standards but find themselves innundated with drafts and final student texts. In times of economic pressure and thus staff-cuts the lectures need to resort to equally effective but less man-intensive feedback. Here are some tools that help you provide feedback efectively. Lees verder