Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘docent’

Wat zijn voordelen van virtueel lesgeven? En nadelen van webcolleges, kennisclips, webinars?

3 februari 2012 door Ton Ammerlaan

Een belangrijke vraag die vaak gesteld wordt over de virtuele colleges (web college, webinars, web seminars, kennisclips, videoconferencing) is hoe en wanneer je hiervan het beste profiteert. Het artikel ‘Live beeldcommunicatie’, geschreven door Klaudi Bertelink in opdracht van Kennisnet geeft een mooi overzicht van de organisatorische en -nog belangrijker- de onderwijskundige meerwaarde van het gebruik van live beeldcommunicatie. Hoewel het artikel zich in eerste instantie richt op de inzet van video-conferencing is de vertaling naar e-learning snel gemaakt. Een korte samenvatting van Bertelink……en een mogelijke nadelen uit inzichten van Weusten. Lees verder

Didactische ADEF eisen voor de nieuwe docent

13 januari 2012 door Ton Ammerlaan

Als je het echt hebt over de competenties van de docent van de toekomst dan praat je over 21 century skills, ecompetences of eskills. Diverse vakgroepen zijn hier mee bezig. http://www.p21.org/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=52 geeft een aardige start.

– Kennisnet is ook bezig met het aanscherpen van ict-beroepscompetenties (zie basisonderwijs ICTbekwaamheid).

– SBL In lijn van je gedachte is SBL nu aan de slag met het herijken van de bekwaamheidseisen in het kader van de wet BIO. Medio 2012 zijn ze klaar.  

Lees verder

Deelnemers gezocht voor EU resource project online educators

11 januari 2012 door Ton Ammerlaan

The EU funded project Web2.0ERC platform http://www.web20erc.eu/ has been piloted with educators at every level and now needs testing and use by educators. On the platform you will find guides, videos and examples of how the platform can be used autonomously. You can register on the platform at: http://platform.web20erc.eu/login/index.php Please ensure to supply feedback to the project.
Lees verder

Online Education lessen en cursussen voor gratis elearning

14 december 2011 door Ton Ammerlaan

Literature research may have occasional results: look what the crawler brought up: A successful online research session will leave you with 20 open tabs or windows at the top of your screen. Follow your curiosity, but keep track of the links you are following in an email draft, Word document, or an application like Evernote or Diigo so you can consult them later. And where does the information come from?

Top Free Learning Resources Online Lees verder

Book Review: Managing Technology en aanbevelingen

12 december 2011 door Ton Ammerlaan

Managing Technology in Higher Education: Strategies for Transforming Teaching and Learning

Dit boek onderzoekt strategieën en activiteiten die de integratie van ICT in kernactiviteiten van universiteiten en hogescholen ondersteunen, waarbij de nadruk ligt op manieren om lesgeven en studeren te transformeren door het gebruik van technologie.

ICT is onmisbaar in elke moderne onderwijsinstelling, niet alleen voor de ondersteuning van de administratie, maar ook in het onderwijs en het leren, oefenen en toetsen. Hierdoor zijn er ook veranderingen nodig in de organisatie en hun business case net als in het aanleveren, oefenen en toetsen van onderwijs.

Het boek beschrijft case-studies van 11 tertiare onderwijsinstellingen, zes in Zuid-Europa en vijf in Noord-Amerika, waaronder zeven campus universiteiten, twee community colleges en twee open universiteiten. In alle gevallen koos het hoogste bestuur voor uitdrukkelijke inbouw van technologie. De schrijvers onderzochten een aantal indicatoren van technologie-integratie en op basis hiervan hebben zij de elf case studies in volgorde van de mate waarin de technologie waren geïntegreerd in de organisatie beschreven. Hierdoor kan men de strategieën en activiteiten vergelijken in de hoogste geintegreerde instellingen en die  strategieën en het beleid in de laagst gerangschikte instellingen. Ook deuitdagingen en mogelijke oplossingen zijn per casus beschreven voor veranderingen in de institutionele beheer van technologie die leiden tot een transformatie van het onderwijs en het leren voor de 21e eeuw.

Wat waren de belangrijkste bevindingn en aanbevelingen?

Lees verder