Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Organisatie’

Eerste publicaties Olie op Maat

7 juni 2016 door Ton Ammerlaan

Op 27 mei 2016 werd het eerste paper van het Olie op Maat-project gepubliceerd in het open access tijdschrift BMC Biotechnology. Het paper is getiteld “Selection of oleaginous yeasts for fatty acid production” van Dennis Lamers en beschrijft hoe de onderzoekers van het HAN BioCentre tot de selectie van de gist Schwanniomyces occidentalis voor de productie van olie zijn gekomen.

Lees verder

Acquisitie nieuwe stage- en afstudeerprojecten voor HAN lab studenten

11 april 2016 door Ton Ammerlaan

Het aantal studenten dat volgend jaar stage gaat lopen of een afstudeerproject zoekt, is erg groot. Wij kunnen bij de acquisitie van nieuwe stageplaatsen en afstudeerprojecten jullie hulp dan ook goed gebruiken. Mocht je weten dat een bedrijf stagiairs zoekt of afstudeerprojecten beschikbaar heeft, dan kun je jouw contactpersoon het acquisitieformulier voor stages toesturen. Je kunt het formulier vinden op de Scholar Werken site stage/afstuderen (https://online.han.nl/sites/FT-AS/stages/default.aspx) of via stage.asc@han.nl

 

Het ingevulde formulier kan worden teruggestuurd aan het bekende mailadres stage.asc@han.nl. De aangeboden opdracht wordt dan beoordeeld en na goedkeuring geplaatst op het stageportaal, te bereiken via: https://praktijkaanbod.han.nl/. Studenten hebben toegang tot dit aanbod d.m.v. de juiste stagecode. ​

Eerste hulp bij Techniek orientatie

3 december 2015 door Ton Ammerlaan

Deze week valt hij op de mat bij alle vmbo-scholen in Nederland: de EHBTO. Eerste Hulp bij Techniekoriëntatie is een set van boekjes die per soort activiteit (bedrijfsbezoek, gastles, meeloopdag, stage…) vragen bevat die decanen, mentoren en docenten kunnen inspireren voor het voeren van een loopbaangericht gesprek. EHBTO past bij LOB anno nu, maakt gebruik van de principes van het loopbaanleren van Marinka Kuijpers  en is handzaam, gratis en direct te gebruiken. DAS ontwikkelde daarnaast nog een smartphone app specifiek voor het lab onderwijs Prapp!, de interactieve studiekeuze-app voor een opleiding in de Applied Science.

Lees verder

Serious Game over informatiebeveiligings cultuur aanleren

6 oktober 2014 door Ton Ammerlaan

Zeven van de tien informatie-incidenten ontstaan door menselijke handelen. Het is hierom belangrijk om naast de focus op de techniek juist te kijken naar de mens. De Serious Game ALCATRAZ is ontwikkeld om het bewustzijn van de medewerkers om informatieveilig te werken te verhogen. In een spelsituatie op het gevangeniseiland ALCATRAZ worden de deelnemers uitgedaagd om kleur te bekennen en gaan ze aan de slag met stellingen over het reilen en zeilen van informatieveiligheid. Zo zorgen we er samen voor dat de mens als zwakke schakel juist wordt omgekeerd als de sterkste schakel, als “The human firewall!”.

  1. Workshop ‘Serious Game Alcatraz.’: drs. Lourens Dijkstra MMC CMC (06-5263625806-52636258 ldijkstra@thinktoo.nl) (voor meer info zie ook www.informatie-veiligheid.nl)
  2. Workshop ‘Social engineering in de Praktijk.’ : drs. Richard de Goede (06-5170312006-51703120 rdegoede@insitesecurity.nl)

De problemen op het vlak van informatiebeveiliging zijn niet alleen op te lossen met techniek; vaak is menselijk gedrag een belangrijk onderdeel van het probleem. Social engineers kunnen door slim gebruik te maken van de voorspelbaarheid van gedrag doordringen tot de meest bedrijf kritische informatie en locaties. Veel van de grote hacks en informatielekken beginnen niet met technische kwetsbaarheid maar met een social engineering actie. Er wordt ingegaan op de technieken van social engineers en de achterliggende psychologische mechanismen worden toegelicht. Aan de hand van voorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe een social engineer te werk gaat en hoe uw organisatie zich daartegen kan beschermen.

Doelgroep: Managers en interne adviseurs die verantwoordelijk zijn voor het informatiebeveiligingsbeleid zoals security officers, IT Managers en informatiemanagers
Organisatie: Insite Security in samenwerking met Think too Organisatieadviseurs
Locatie: Peizerweg 87 Groningen, telefoon: 050 820 02 25050 820 02 25
Kosten: deelname aan deze workshops is gratis
Aanmelden: Stuur een mail met uw gegevens (organisatie, functie, telefoonnummer) naar switt@insitesecurity.nl (secretariaat), vervolgens ontvangt u van ons een bevestiging van registratie

 

Voor meer activiteiten: zie https://www.alertonline.nl/activiteiten/

Astrid Van Dael onderzocht effectiviteit van SLB op leercompetenties bij HAN instituut leraar en school

21 maart 2014 door Ton Ammerlaan

Astrid van Dael gaf op Laan van Scheut 2 een korte uitleg bij haar onderzoeksresultaten naar de toegevoegde waarde van SLB, en hierin schets ik mijn impressies. In het HOF was SLB bedacht als kern van het onderwijs wat de student zou ondersteunen bij keuzes maken en effectiever studeren. Hof wilde studenten zelfsturender maken, maar dat werd later verlaten voor een ‘betere onderwijsvorm’. Maar ook post-HOF onderwijs bij de HAN scoort nog steeds niet hoog op rendement: bij ILS-HAN maakt 33% binnen 5 jaar de studie af.

De HAN onderneemt op diverse stadia acties om studierendement, plezier en niveaus te bewaken:
– op het input stadium zijn er de arbeidsintensieve studiestartgesprekken en interviews om zicht te krijgen op de groeiende diversiteit in vooropleidingen en leerervaringen, en lijken vooral de oriëntatiedagen voor 3HAVO, 4HAVo en opendag en meeloopdagen effectief te zijn bij het gerichter voorlichten en maken van gemotiveerde keuzes voor een beroepsopleiding. Orientatie via studenten weblogs als studeertechniek geven een betere indruk van onderwijs en het beroep.

Astrid van Dael gaf op Laan van Scheut 2 een korte uitleg bij haar onderzoeksresultaten naar de toegevoegde waarde van SLB, en hierin schets ik mijn impressies. In het HOF was SLB bedacht als kern van het onderwijs wat de student zou ondersteunen bij keuzes maken en effectiever studeren. Hof wilde studenten zelfsturender maken, maar dat werd later verlaten voor een ‘betere onderwijsvorm’. Maar ook post-HOF onderwijs bij de HAN scoort nog steeds niet hoog op rendement: bij ILS-HAN maakt 33% binnen 5 jaar de studie af.

De HAN onderneemt op diverse stadia acties om studierendement, plezier en niveaus te bewaken:
– op het input stadium zijn er de arbeidsintensieve studiestartgesprekken en interviews om zicht te krijgen op de groeiende diversiteit in vooropleidingen en leerervaringen, en lijken vooral de oriëntatiedagen voor 3HAVO, 4HAVo en opendag en meeloopdagen effectief te zijn bij het gerichter voorlichten en maken van gemotiveerde keuzes voor een beroepsopleiding.

-Op het throughput stadium werkt de HAN aan verbeteringen van de didactische vaardigheden van de docenten, bijv. met activerende werkvormen en flipped classroom videondersteuning, naast investeren in SLBers voor de student.

– Op het output stadium word steeds meer vastgelegd met toenemend gebruik van landelijke beroepstoetsen, die het niveau bewaken, en kijken professionals mee met het toetsen van beginnende beroepsbeoefenaars tijdens de afstudeerfase.

Wat is effectief op throughput?

Lees verder