Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Deeltijd’

Acquisitie nieuwe stage- en afstudeerprojecten voor HAN lab studenten

11 april 2016 door Ton Ammerlaan

Het aantal studenten dat volgend jaar stage gaat lopen of een afstudeerproject zoekt, is erg groot. Wij kunnen bij de acquisitie van nieuwe stageplaatsen en afstudeerprojecten jullie hulp dan ook goed gebruiken. Mocht je weten dat een bedrijf stagiairs zoekt of afstudeerprojecten beschikbaar heeft, dan kun je jouw contactpersoon het acquisitieformulier voor stages toesturen. Je kunt het formulier vinden op de Scholar Werken site stage/afstuderen (https://online.han.nl/sites/FT-AS/stages/default.aspx) of via stage.asc@han.nl

 

Het ingevulde formulier kan worden teruggestuurd aan het bekende mailadres stage.asc@han.nl. De aangeboden opdracht wordt dan beoordeeld en na goedkeuring geplaatst op het stageportaal, te bereiken via: https://praktijkaanbod.han.nl/. Studenten hebben toegang tot dit aanbod d.m.v. de juiste stagecode. ​

FEM visie op de waarde van deeltijdonderwijs bij de HAN

23 maart 2012 door Ton Ammerlaan

. Op het gebied van marketing valt nog veel te winnen. Reclameuitingen zijn nu nog te schaars. Voor een levensvatbaar deeltijdonderwijs is het van belang bekend te zijn en duidelijk onze meerwaarde aan een groot publiek te communiceren. Wanneer we deze zaken op orde hebben, laten we onze meerwaarde zien te opzichte van commerciële onderwijsinstellingen, omdat we ons profileren: 
· De HAN beschikt over uitgebreide onderwijsfaciliteiten : studieruimtes, mediatheek, restaurant, vergaderruimtes, winkel en computerruimtes.
 · We hebben een kundig docentteam: Inhoudelijk en didactisch geschoold met ruime praktijkervaring en affiniteit met de doelgroep 
· HANstaat voor een persoonlijke benadering en intensief contact: studenten zijn individuen, geen nummer maar klant en worden als zodanig gezien en behandeld. De student hoeft de opleiding niet alleen te volgen. Tijdens de opleiding is er veel persoonlijke aandacht en contact. Contact tussen student en docent maar ook contact tussen studenten onderling. 
· De HAN heeft een schat aan kennis en ervaring opgebouwd in het praktijkgericht onderwijs. 

 

· Door een sterke koppeling met de praktijk, kan de student de aangeleerde theorie en concepten toepassen in zijn/ haar werksituatie. Tijdens de opleiding wordt de nauwe relatie met de praktijk en toepasbaarheid gewaarborgd d.m.v. cases en praktijkopdrachten. 
· Flexibel onderwijsprogramma.  
 · Goede informatievoorziening/ professionele onderwijsprocessen.
 De HAN garandeert dat studenten tijdig de informatie voor hun studie ontvangen: studiemateriaal, beoordelingscriteria en tentameninformatie worden nadrukkelijk afgestemd op de behoefte van de student.  Door een grotere slagvaardigheid kunnen de onderwijsprocessenklantvriendelijker worden ingericht.

 Om deze meerwaarde te kunnen bereiken vragen we ons af of de inbedding in de huidige structuur wel de slagvaardigheid en klantgerichtheid kan bieden die hiervoor nodig is. Een klantgerichte benaderingv raagt om een meer flexibele structuur.

 

Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het herpositioneren van het deeltijdonderwijs van de HAN. Wij zijn bereid deze notitie mondeling toe te lichten en hierin verder mee te denken.Jos Floor, Maartje Loncke, Hans Menger, Meino Terwel, Robert Westra”