Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)
Ton Ammerlaan

Ton Ammerlaan

Adviseur ICT beleid; lid MR; Academic counselor; Informatie coordinator ICT-laboratorium; E Learning onderzoeker HAN leven Lang Leren/NHOE; docent Engels; taalkundige; auteur communicatievaardigheden voor lab personeel; trainer, personal counsellor


22 juni HAN workshop Waterstof, MKB en HAN

dinsdag, juni 7th, 2016

De HAN wil de waterstofactiviteiten die binnen de HAN plaatsvinden, uitbreiden vanuit een samenwerking met het MKB.
We nodigen u uit om mee te denken over de invulling hiervan tijdens de workshop ’Waterstof, het MKB en de HAN’, die plaats zal vinden op 22 juni a.s. bij het Clean Mobility Center, Westervoortsedijk 73 in Arnhem.

(meer…)

Eerste publicaties Olie op Maat

dinsdag, juni 7th, 2016

Op 27 mei 2016 werd het eerste paper van het Olie op Maat-project gepubliceerd in het open access tijdschrift BMC Biotechnology. Het paper is getiteld “Selection of oleaginous yeasts for fatty acid production” van Dennis Lamers en beschrijft hoe de onderzoekers van het HAN BioCentre tot de selectie van de gist Schwanniomyces occidentalis voor de productie van olie zijn gekomen.

(meer…)

New gene editing configuration CRISPR

woensdag, april 13th, 2016

A powerful new gene-editing technology called CRISPR has enormous potential to treat human diseases but the ability to tinker with genes can also be controversial. Editing genes can mean removing or replacing an existing gene, switching a gene on or off, or inserting a new gene altogether. Whatever the aim, the first step is always to find the stretch of DNA that codes for the gene and grab hold of it, so a cut or tweak can be made.

CRISPR not only finds the target gene and locks on, it also delivers an enzyme that cuts the DNA. And it does all this with unprecedented accuracy. The reason it’s able to manage this precision double act is because CRISPR is made of ribonucleic acid (RNA) — a molecule that can be tailor-made to perfectly match a sequence of DNA or to bind to a protein. CRISPR RNA does both jobs — one end is custom-made to match the target gene’s DNA sequence, and the other end binds to a DNA-cutting enzyme, or nuclease.

Here we explain what CRISPR is and how it works.

Acquisitie nieuwe stage- en afstudeerprojecten voor HAN lab studenten

maandag, april 11th, 2016

Het aantal studenten dat volgend jaar stage gaat lopen of een afstudeerproject zoekt, is erg groot. Wij kunnen bij de acquisitie van nieuwe stageplaatsen en afstudeerprojecten jullie hulp dan ook goed gebruiken. Mocht je weten dat een bedrijf stagiairs zoekt of afstudeerprojecten beschikbaar heeft, dan kun je jouw contactpersoon het acquisitieformulier voor stages toesturen. Je kunt het formulier vinden op de Scholar Werken site stage/afstuderen (https://online.han.nl/sites/FT-AS/stages/default.aspx) of via stage.asc@han.nl

 

Het ingevulde formulier kan worden teruggestuurd aan het bekende mailadres stage.asc@han.nl. De aangeboden opdracht wordt dan beoordeeld en na goedkeuring geplaatst op het stageportaal, te bereiken via: https://praktijkaanbod.han.nl/. Studenten hebben toegang tot dit aanbod d.m.v. de juiste stagecode. ​

Virtueel laboratorium voor veilig uitvoeren van complexe handelingen

dinsdag, februari 16th, 2016

In laboratoria werken studenten aan experimenten. Ze volgen hierbij protocollen die beschrijven hoe ze een bepaalde analyse, reactive of synthese het beste kunnen uitvoeren. Hoe de chemie en de reacties werken is soms lastig voor te stellen. Daarnaast worden studenten ook uitgedaagd om vooral veilig en accuraat te werken. Oefenen met veel chemicalien en apparaten is vaak kostbaar. Want er gaat wel eens wat mis.

Eerder waren er iniatieven in SimCity om met avatars in een virtuele wereld van het lab beroep te werken. De ervaringen van de scholen die hiermee begonnen was dat vooral het opstellen van een lab, de inrichting, de uitwerking van protocollen en het opzettelijk inbouwen van fouten leerzaam waren. De bouwers haden er het meeste aan. De gebruikers daarentegen vonden de SimCity ervaringen vooral leuuk, maar de transfer naar de echte wereld was minder groot dan gehoopt.

Op siites als LabTube staan niet alleen interviews met prominente lab professionals, maar ook animaties van complexe processen in de biologie en chemie. Deze animaties geven in cartoonvorm een duidelijker beeld van polymerase, extractive en van moleculaire veranderingen. Hierdoor kunnen studenten snel een goed beeld krijgen van de leerstrof. Geen wonder dat veel studieboeken in de life sciences verwijzen naar video’s uit labtube, en zelf hun versies aanbieden. Ook lab leveranciers zetten tegenwoordig veel instructiefilms naast deze video’s, zodat de gebruiker visueel een indruk heeft van het instellen van de lab apparatuur en van het chemisch proces

Sinds kort is er een Deens alternatief wat raakvlakken met alle bovenstaande zaken heeft. LabSter geeft medewerkers en studenten niet alleen de gelegenheid om veilig labwerk (en andere expt) in een 3 d omgeving uit te voeren, maar ook om complexe processen te animeren. Daarnaast zijn er onderwijskundige uitbreidingen, zoals  een virteel lab plus quiz tool voor kennisvragen.

https://www.labster.com/try-labster

 

Kost 50 dollar per student per periode… misschien minder bij grote aantallen. Details zijn op te vragen bij https://www.labster.com/