Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Online Education

Netwerkorganisatie HAN Online Education

Dit blog beschrijft de inspanningen en bevindingen van HAN-medewerkers die in projecten bezig zijn om kennis te vergaren over online education: denk hierbij aan de kwaliteit van e-leren sites, effectieve communicatie tussen deelnemers en docenten, nuttige instrumenten die leren makkelijker en inzichtelijk maken, en didactische aanpassingen. Diverse projecten lopen om medewerkers te scholen in de didactiek van leren op afstand, en hebben hun weerslag via blended learning in het onderwijs en onderzoek bij de HAN (HAN Academy). Daarnaast draaien Digitaal Inschrijven, Werkende Student, Peer Learning, Toolkit voor blended learning, ICT en Internationalisering congres, IXperium testlokaal voor PO, en diverse online Bachelor opleidingen (zie www.han.nl).

Afstandsleren en elearning / online education ontwerpen doe je niet alleen: dat kost teveel energie en je werkt beter in een team. Bij de HAN regel je dat als volgt:

– zorg dat je een beeld van de gebruiker hebt: wat kan die, wat wil die graag, welke middelen op ICT gebied zijn er, wat is leeftijd, leerstijl….

– zorg dat je een Handicoach benadert in je opleiding. Deze ondersteunt de didactische kant. Deze coach brengt je in contact met specialisten bij bijv. SCO van het service bedrijf, en met mensen van NHOE Online Education en Werkende Student of andere HAN onderzoeksgroepen.

– Werk samen: expliciteer wat je met elk onderdeeel wilt bereiken: zet je in het zadel van een student en bedenk wat die graag wil zien. De tools is het probleem niet, die zijn er.

Voor contact: Rene.bakker@han.nl (Lector), Marcel.penners@han.nl (Projectleiding), Ton.Ammerlaan@han.nl (onderzoeker), Bettina Wilemsen (Werkende Student).

22 juni HAN workshop Waterstof, MKB en HAN

7 juni 2016 door Ton Ammerlaan

De HAN wil de waterstofactiviteiten die binnen de HAN plaatsvinden, uitbreiden vanuit een samenwerking met het MKB.
We nodigen u uit om mee te denken over de invulling hiervan tijdens de workshop ’Waterstof, het MKB en de HAN’, die plaats zal vinden op 22 juni a.s. bij het Clean Mobility Center, Westervoortsedijk 73 in Arnhem.

Lees verder

Eerste publicaties Olie op Maat

7 juni 2016 door Ton Ammerlaan

Op 27 mei 2016 werd het eerste paper van het Olie op Maat-project gepubliceerd in het open access tijdschrift BMC Biotechnology. Het paper is getiteld “Selection of oleaginous yeasts for fatty acid production” van Dennis Lamers en beschrijft hoe de onderzoekers van het HAN BioCentre tot de selectie van de gist Schwanniomyces occidentalis voor de productie van olie zijn gekomen.

Lees verder

New gene editing configuration CRISPR

13 april 2016 door Ton Ammerlaan

A powerful new gene-editing technology called CRISPR has enormous potential to treat human diseases but the ability to tinker with genes can also be controversial. Editing genes can mean removing or replacing an existing gene, switching a gene on or off, or inserting a new gene altogether. Whatever the aim, the first step is always to find the stretch of DNA that codes for the gene and grab hold of it, so a cut or tweak can be made.

CRISPR not only finds the target gene and locks on, it also delivers an enzyme that cuts the DNA. And it does all this with unprecedented accuracy. The reason it’s able to manage this precision double act is because CRISPR is made of ribonucleic acid (RNA) — a molecule that can be tailor-made to perfectly match a sequence of DNA or to bind to a protein. CRISPR RNA does both jobs — one end is custom-made to match the target gene’s DNA sequence, and the other end binds to a DNA-cutting enzyme, or nuclease.

Here we explain what CRISPR is and how it works.

Acquisitie nieuwe stage- en afstudeerprojecten voor HAN lab studenten

11 april 2016 door Ton Ammerlaan

Het aantal studenten dat volgend jaar stage gaat lopen of een afstudeerproject zoekt, is erg groot. Wij kunnen bij de acquisitie van nieuwe stageplaatsen en afstudeerprojecten jullie hulp dan ook goed gebruiken. Mocht je weten dat een bedrijf stagiairs zoekt of afstudeerprojecten beschikbaar heeft, dan kun je jouw contactpersoon het acquisitieformulier voor stages toesturen. Je kunt het formulier vinden op de Scholar Werken site stage/afstuderen (https://online.han.nl/sites/FT-AS/stages/default.aspx) of via stage.asc@han.nl

 

Het ingevulde formulier kan worden teruggestuurd aan het bekende mailadres stage.asc@han.nl. De aangeboden opdracht wordt dan beoordeeld en na goedkeuring geplaatst op het stageportaal, te bereiken via: https://praktijkaanbod.han.nl/. Studenten hebben toegang tot dit aanbod d.m.v. de juiste stagecode. ​

Virtueel laboratorium voor veilig uitvoeren van complexe handelingen

16 februari 2016 door Ton Ammerlaan

In laboratoria werken studenten aan experimenten. Ze volgen hierbij protocollen die beschrijven hoe ze een bepaalde analyse, reactive of synthese het beste kunnen uitvoeren. Hoe de chemie en de reacties werken is soms lastig voor te stellen. Daarnaast worden studenten ook uitgedaagd om vooral veilig en accuraat te werken. Oefenen met veel chemicalien en apparaten is vaak kostbaar. Want er gaat wel eens wat mis.

Eerder waren er iniatieven in SimCity om met avatars in een virtuele wereld van het lab beroep te werken. De ervaringen van de scholen die hiermee begonnen was dat vooral het opstellen van een lab, de inrichting, de uitwerking van protocollen en het opzettelijk inbouwen van fouten leerzaam waren. De bouwers haden er het meeste aan. De gebruikers daarentegen vonden de SimCity ervaringen vooral leuuk, maar de transfer naar de echte wereld was minder groot dan gehoopt.

Op siites als LabTube staan niet alleen interviews met prominente lab professionals, maar ook animaties van complexe processen in de biologie en chemie. Deze animaties geven in cartoonvorm een duidelijker beeld van polymerase, extractive en van moleculaire veranderingen. Hierdoor kunnen studenten snel een goed beeld krijgen van de leerstrof. Geen wonder dat veel studieboeken in de life sciences verwijzen naar video’s uit labtube, en zelf hun versies aanbieden. Ook lab leveranciers zetten tegenwoordig veel instructiefilms naast deze video’s, zodat de gebruiker visueel een indruk heeft van het instellen van de lab apparatuur en van het chemisch proces

Sinds kort is er een Deens alternatief wat raakvlakken met alle bovenstaande zaken heeft. LabSter geeft medewerkers en studenten niet alleen de gelegenheid om veilig labwerk (en andere expt) in een 3 d omgeving uit te voeren, maar ook om complexe processen te animeren. Daarnaast zijn er onderwijskundige uitbreidingen, zoals  een virteel lab plus quiz tool voor kennisvragen.

https://www.labster.com/try-labster

 

Kost 50 dollar per student per periode… misschien minder bij grote aantallen. Details zijn op te vragen bij https://www.labster.com/