Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘simulatieweek’

Simulatieweek basisschool de schakel

15 april 2018 door Anne Verschuur

Anne Verschuur, vierdejaarsstudente Pabo

Dag 1:
Verwarring, dat is het thema van vandaag. We werden vanochtend na een college in het diepe gegooid en hebben elkaar, eenmaal in het lokaal, eerst 10 minuten stom aangekeken. Vervolgens werden de gekregen documenten erbij gepakt en zijn we gaan kijken wat we deze week moesten doen. Niet alles werd ons duidelijk, maar we kwamen erachter hoe groot onze school was, welke rollen er verdeeld moesten worden en dat er een schoolsite gemaakt moest worden.

Voor vandaag wisten we dus wat we moesten doen en we verdeelden al snel de taken. We hadden een ICT-er die de website in elkaar zette en iedereen schreef een stukje voor op deze site. Over de ouders, over de school, over ons team, over onze schoolagenda en over de verschillende klassen. Ook hebben we de taken binnen de school verdeeld. Zo hadden we een directeur, een rt’er, een orthopedagoog, een hoogbegaafdheidspecialist, een taalspecialist en een rekenspecialist. En daarnaast hadden we natuurlijk de leerkrachten van onze 10 groepen op onze eigen basisschool de schakel.

We hebben de rest van de dag gevuld met schrijven van de stukjes voor op de site en het maken van de site. Om half 2 waren we klaar en toen zijn er een paar gebleven om het lokaal netjes te maken en de rest kon naar huis.

Dag 2:
Vandaag hebben we een duidelijker beeld van wat ons te doen staat deze week. We moeten een plan van aanpak maken over onze school. We moeten er dus achter komen wat er te verbeteren valt aan onze school en welke korte en lange termijndoelen we hebben. Ook werd het snel duidelijk dat er acteurs langs zouden komen die  ouders speelde die een gesprek wilde hebben met steeds een team van 2 teamleden (meestal een leerkracht en een specialist). Vandaag kwam er bijvoorbeeld een ouder klagen over gezonde traktaties, over te veel allochtonen in de school en over online pesten. Er zou ook iemand komen over een kind dat vaak te laat kwam, maar deze kwam uiteindelijk niet. Waarom is ons nog steeds niet duidelijk.

Verder werd het duidelijk dat we vrijdag het plan van aanpak moeten presenteren en dat er donderdag een inspecteur langskomt die een duidelijk beeld van de huidige situatie wilt hebben. Hiervoor moeten we dus ook een presentatie voorbereiden. Kortom we hebben genoeg te doen vandaag.

Daarnaast heeft iedereen ook wat meegenomen om ons lokaal in te richten en om de tafel buiten het lokaal (waar de gesprekken plaatsvinden). Zo hebben we een plant meegenomen, koffie, thee, bekers, folders, boeken n iets te eten. Hierdoor voelen de “ouders” zich welkom en we hebben zelf ook iets te eten.

We hebben tot 3 uur de tijd gehad om de documenten te bestuderen (de auditrapportage, het schoolondersteuningsprofiel en de citoscores met bijbehorende diepteanalyse). Hieruit kwamen verschillende verbeterpunten die we hebben opgenomen in onze presentatie.

Deze dag was voor ons al duidelijker dan gisteren, maar we zaten nog steeds met een hoop vragen. Zo waren onze casussen niet volledig, we wisten niet precies wat er tijdens de inspectie gevraagd zou worden en wat we aan het einde van de week allemaal gedaan moeten hebben.

 

 

 

Dag 3:
Vandaag kon iedereen aan het werk. Iedereen had zijn/haar eigen taak. Werken aan de website, werken aan het verslag voor vrijdag of werken aan de presentatie voor de inspectie vanmiddag.

En ondertussen kwamen er nog verschillende ouders aan die klaagde over een kind dat hoogbegaafd was, het advies van het voortgezet onderwijs dat gegeven was, de doelen van groep 1/2 (moeder was bang dat er alleen werd gespeeld), het te vaak ziek zijn van een kind en de musical van groep 8. We hebben er nu voor gekozen om de gesprekken wel buiten het lokaal te voeren (zoals gisteren), maar we bespreken het gesprek binnen zodat we kunnen leren van de feedback die we krijgen. Niet alle acteurs vonden dit nuttig, maar zelf vonden we dit juist leerzaam dus we bleven dit doen.

We werden lichtelijk overdonderd door het bezoek van de inspecteur. Deze was vrij negatief en was veel door ons heen aan het praten wat ik persoonlijk best vervelend vond. Uiteindelijk was het moraal van het verhaal dat we geen rode draad hadden in ons verhaal. Hier konden we ons wel mee vinden, want wij waren de rode draad van de opdracht ook kwijt. Uiteindelijk hebben we van de inspecteur een paar duidelijke verbeterpunten gekregen waar we wat mee konden.

Als laatste oudergesprek hadden we een moeder die graag mee wilde helpen met de musical. Ook van haar was de feedback en het cijfer erg negatief en dit vonden we dan weer niet terecht. Hierna was de sfeer in de groep een stuk negatiever, zeker toen we het feedbackformulier(met het cijfer) terugkregen.

 

Dag 4:
bVandaag hebben we even tijd nodig om wakker te worden. Er staan vandaag 6 gesprekken op de planning waarvan er 2 best serieus uit kunnen pakken. Onze casusomschrijving is vrij kort en we voelen ons niet goed voorbereid op de gesprekken, veel informatie moet uit de ouders komen. Daarnaast kwam er opeens een gesprek tussendoor die eigenlijk woensdag moest komen en hierdoor waren ik en mijn duo-partner even van ons partje af. Dit gesprek verliep dan ook niet zo als we het hadden gepland.

De 2 “serieuze” gesprekken verliepen over het algemeen goed. Het eerste gesprekje moest met de directeur erbij en dit ging om een ouder die erg boos was. Deze moest eerst gekalmeerd worden en volgens de “ouder” hadden de gesprekspartners hier langer de tijd voor moeten nemen. Verder kregen we prima cijfers voor de overige gesprekken.

Tussendoor hebben we onze presentatie wat ingekort door samen te beslissen welke informatie het belangrijkste was, we zijn dus gaan filteren. We wilde hier nog feedback op hebben, aangezien de inspecteur gisteren niet tevreden was, maar we kregen helaas geen hulp van de begeleider.

De presentatie verliep niet helemaal goed. Er was er flink verschil tussen de 2 andere groepen en ons en dit kwam ook bij de feedback flink naar voren. De onvrede bij ons groeide steeds meer. Na de feedback werd er een kwartier pauze ingelast en bijna de hele groep stond op het punt om weg te gaan en niet af te wachten wat de uitslag was. Uiteindelijk bleven een stuk of 5 van ons achter om toch de uitslag te horen en om aan te geven wat er verkeerd was gegaan deze week zodat dit in een volgende simulatieweek verbeterd kan worden. De gemoederen liepen hoog op en we werden er eigenlijk allemaal een beetje moe van. De “jury” gaf wel aan dat ze tijdens de vragenronde wel doorkregen dat we wel degelijk onderzoek gedaan hadden en dat we best meer te vertellen hadden. Ze boden ons aan om een herkansing in te roosteren, maar hier wilden we niet meteen antwoord op geven. Ergens waren we het wel zat aangezien onze directrice meerdere malen had aangegeven dat wij niet wisten waar we aan toe waren en dat hier uiteindelijk niets mee is gedaan. Pas nu werd er met ons meegedacht. 1 van ons gaf meteen aan wel gebruik te willen maken van deze herkansing, maar de rest had hier eigenlijk geen zin in. We besloten er allemaal even over na te denken en alles even te laten bezinken.

Kortom: Deze week zou erg leerzaam en leuk kunnen zijn als de introductie wat anders was geweest. Wanneer de introductie helder en inspirerend was geweest waren we gemotiveerder gestart en wisten we waar we aan toe waren. Daarnaast is er weinig ruimte voor onze creativiteit geweest. Als we zelf meer de ruimte hadden gehad om de visie en de missie van de school in te vullen was de opdracht veel leuker geweest. Daarnaast waren de oudergesprekken wel erg leerzaam. Dit waren gebeurtenissen die in onze toekomstige loopbaan ook voor kunnen komen en hierdoor konden we hier even mee oefenen. De “ouders” leefde zich ook erg goed in en waren erg gelovig. Het was alleen wel zonde dat er niet met ons mee is gedacht aan het begin van de week en dat we geen duidelijkere opdracht hebben gekregen. Gelukkig hadden we een gezellig team waardoor de week wel gezellig is geweest.