Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Academische Pabo (ALPO)’

Euroscola 2018

15 april 2018 door Amber Peters

Amber Peters, studente Pabo

Van 15 maart tot en met 17 maart zijn wij, 25 studenten van de Pabo van de HAN en de Alpo, naar Straatsburg geweest, om deel te nemen aan euroscola. Als je meedoet met euroscola ben je voor één dag een parlementslid van het Europeesparlement, hoe vet is dat?! Hier willen wij jullie graag iets over vertellen.

Voordat we naar Straatsburg gingen hebben we eerst een masterclass gehad over de reis. Hier kregen we uitleg over de reis, werden de groepjes gevormd en zag je voor het eerst met wie je allemaal op reis ging. Dit was natuurlijk best spannend, want de meeste mensen kende je helemaal niet. Om het nog spannender te maken, werd je in groepjes gezet met mensen die je niet kende. Met dit groepje kreeg je een thema waarover je later zou gaan debatteren met honderd andere jongeren uit andere landen, in het Europeesparlement. De thema’s hadden betrekking op jongeren. Lees verder

Simulatieschool op de pabo

27 maart 2018 door Marja Huson - ter Avest

Een basisschool
Gedurende drie dagen zijn studenten in de afstudeerfase en/of ALPO-3 studenten als een echt basisschoolteam actief. Studenten in de rol van leerkracht, bouwcoördinator, directeur, etc. De teams krijgen bezoek van hun nieuwe bestuursvoorzitter. Tijdens deze bijeenkomst wordt duidelijk dat deze graag inzicht wil krijgen in hoe de scholen er voor staan nu het leerlingenaantal terugloopt. Graag een plan van aanpak voor de korte en langere termijn….. Aan de slag dus om in drie dagen te laten zien waar je staat. Wat hun korte en lange termijn visie op onderwijs is. Hoe zich dat verhoudt tot het onderwijs aan de aan hen toevertrouwde leerlingen.

De ouders
En zoals dat ook gaat in het dagelijkse leven van een leerkracht of een directeur basisonderwijs… steeds weer melden zich ouders. Om hun betrokkenheid bij het onderwijs van het kind te tonen: kritisch, bezorgd, geëmotioneerd, maar ook boos of verontwaardigd. Gedurende de week komen ze allemaal langs. De acteurs, veelal basisschooldirecteuren, IB’ers en/of bouwcoördinatoren, maar ook enkele Pabocollega’s, spelen hun rol als ouder met verve. Ze genieten enorm van het contact met de studenten. Dat blijkt wel uit enkele hier geciteerde opmerkingen: ‘wat heerlijk om hier een bijdrage aan te leveren. Even uit je rol stappen en weer vol energie op je werk terugkeren’, ‘ik ga hier mijn beroep van maken’, ‘ik kijk direct of ik ze als toekomstige collega wil’, ‘je merkt als directeur nog beter wat je nodig hebt om een oudergesprek te voeren’. ‘Wat leren we hier veel van. De casuïstiek is ook mooi voor ons team. We doen graag weer mee’. En volgens een collega halverwege de week: ‘De studenten genieten ervan. Ze zijn allemaal enthousiast. Ze denken dat ze de moeilijkste gesprekken wel gehad hebben.’

De onderwijsinspectie
Naast de ouders ontvangen de teams ook bezoek van een inspecteur van de Onderwijsinspectie. Al jaren verlenen zij met een of meerdere collega’s een bijdrage aan deze week. Voor de studenten een hele bijzondere ervaring, een echte inspecteur op bezoek. ‘Hij komt ons dus niet de grond in boren maar geeft opbouwende feedback. Wauw!’ Ook de rol van bestuurder wordt vervuld door iemand die in het dagelijks leven voorzitter van een college van bestuur is. Zowel de inspecteurs als de bestuurders zijn iedere keer opnieuw verrast door het hoge niveau van de studenten. Kortom, de simulatieschool is een uiterst waardevolle en meer dan geslaagde week voor alle betrokkenen.

Meer weten?

 

De laatste dag van de studiereis in Marokko! Quad rijden!

27 maart 2018 door Amber van den Noort

Amber van der Noort

 

Marrakesh, vrijdag 23 maart 2018.
23 graden.

Onze laatste dag in het verre Marrakech is aangebroken. Net zoals de rest van de week was het prachtig weer en was de sfeer in de groep fantastisch. Niettemin heerste er ook een zekere spanning vanwege de voor vandaag geplande activiteit. Het rijden op een quad in de “woestijn”, ons avontuur van vandaag, doe je immers niet iedere dag. Iedereen voelde de zenuwen stijgen naar mate het moment van vertrek naderbij kwam. Eenmaal vertrokken kon het (geheel) “gaspedaal” worden ingedrukt en kon er worden genoten van het oogverblindende uitzicht op de bergen van de Hoge Atlas. Lees verder