Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Het kind zien in het kind

13 juni 2018 door PiaHendriks

Pia Hendriks derdejaarsstudente Pabo

Zonder een echt beeld van het land of wat mij te wachten stond ben ik het avontuur aangegaan om 6 maanden van huis weg te gaan en naar Zuid-Afrika te vertrekken. Weg van alles wat gewoon en vertrouwd was. De wereld op een hele andere manier zien.

Afrikaans of Nederlands, we worden allemaal hetzelfde geboren, maar er wordt voor ons bepaald waar we bij horen, waar we opgroeien. Ik kwam er snel achter dat er zich behoorlijk veel sociale problemen afspelen in het dorp waar ik woon. Zelf merk ik er niet veel van, maar mijn stage kindjes worden hier wel door beïnvloed. Er zijn veel alcohol- en drugsproblemen, kinderen die opgroeien zonder vader, meisjes die op jonge leeftijd zwanger raken of ouders die te weinig geld hebben om kinderen op te voeden. Er zijn veel kinderen die thuis voor hun broertjes en zusjes moeten zorgen, omdat de ouders ’s ochtend vroeg vertrekken en pas laat thuis zijn. Kinderen worden in dit dorp snel volwassen. Ze krijgen vaak niet de kans om kind te zijn. Ze worden op jonge leeftijd al blootgesteld aan volwassen problemen, daar zou een kind niet mee in aanraking moeten komen. Ik vind het daarom moeilijk om te zien dat er kinderen zijn die bepaald gedrag vertonen op school en hierdoor in de problemen komen. De kinderen hebben vaak geen goed voorbeeld en groeien op in situaties waarin geen enkel kind zou moeten opgroeien. Leerlingen worden vanuit huis nauwelijks opgevoed, leren geen respect, maar hebben vooral geen goed voorbeeld. Ze worden negatief beïnvloed door wat ze om hen heen zien en wat er om hen heen gebeurt, iets wat ik heel lastig vind om te zien.

Wat zou ik deze kinderen graag een kans willen geven om eerlijk en als kind op te groeien met de mogelijkheden die wij in Nederland hebben. De afgelopen maanden heb ik me gerealiseerd dat dit niet zo eenvoudig is. Zo graag zou ik hun situaties veranderen, maar de problemen die hier spelen zijn te groot om in 4 maanden op te lossen. Ondanks dat sommigen leerlingen problemen hebben met hun gedrag en respect, vaker buiten zijn dan in de les, zijn zij ook gewoon kind. Zijn zij vrolijk en lief, alleen wordt dit vaak niet gezien, omdat ze zich ook misdragen. De afgelopen 4 maanden heb ik het mens achter deze kinderen leren kennen. Heb ik gezien dat er veel meer achter en in de kinderen zit dan ik van de buitenkant in het begin kon zien. In het begin kon ik nog wel eens gefrustreerd raken om het feit dat een kind erg respectloos naar mij was, maar ik weet nu dat zij vaak niet anders zijn gewend.
Ik heb geleerd om het gedrag van kinderen af te keuren en niet een kind om zijn gedrag. Je weet immers nooit wat er thuis of in het kind zelf afspeelt.

Wil je weten wat ik nog meer meegemaakt heb? Volg mij dan op https://www.polarsteps.com/PiaHendriks/473000-zuid-afrika

Reacties

Reageer

 

*