Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Simulatieschool De Expeditie, samen op ontdekkingsreis, Dag 1

15 april 2018 door Lisa Zwanink

 

Lisa Zwanink, vierdejaarsstudente Pabo Arnhem

Hallo allemaal, wij zijn studenten aan de HAN Pabo Arnhem en zijn vandaag (11 april 2018) begonnen aan de ‘simulatie week’. Het is de bedoeling dat wij als klas onze eigen school vorm gaan geven. Zo zijn wij begonnen met het verdelen van de verschillende taken binnen onze school. Denk hierbij aan klassen verdelen, specialisaties, directeur benoemen etc.. Na een hevig beraad, is het ons gelukt een super team benoemen. Daarnaast hebben wij een website gemaakt, waar wij een indruk geven van onze school (www.obs-expeditie.nl).  

Vandaag zijn we begonnen met een vergadering in de hoorzaal met alle scholen van de stichting ‘De Verbinding’. Daar hebben wij de opdracht gekregen om een plan van aanpak te ontwerpen voor onze school. Aan de hand van verschillende bevindingen van de inspectie, 

moeten wij dit in kaart brengen. Terwijl wij als team hiermee bezig waren, kwam er opeens een ongeruste ouder binnen. De ouder wilde met de groepsleerkracht over een bepaald probleem spreken. Hoe verder de dag vorderde, hoe meer ouders ons kwamen bezoeken. Aan ons de opdracht, deze gesprekken zo professioneel mogelijk te laten verlopen. Denk hierbij aan: handhaven van onze visie en tegelijkertijd ouders tevreden houden. Als een gesprek was afgelopen, kregen wij als gesprekspartners gelijk feedback. Dit maakte de ervaring erg leerzaam. Tot slot hebben we de dag met elkaar geëvalueerd en alvast de dag van morgen besproken. We hebben erg veel zin in de volgende dag!!

Reacties

Reageer

 

*