Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Werkcollege ontwikkelingspsychologie

27 september 2017 door Jip van Stuijvenberg

Jip van Stuijvenberg, eerstejaarsstudente HAN Pabo

In de eerste periode op de pabo is één van de onderwijseenheden ontwikkelingspsychologie, waarbij we ons verdiepen in het kind in ontwikkeling. We maken kennis met theorieën en concepten uit de ontwikkelingspsychologie op verschillende terreinen. Zo komen onder andere de sociale ontwikkeling, fysieke groeien motorische ontwikkeling, de ontwikkeling van het brein, emotionele ontwikkelingen morele ontwikkeling aan bod.

Het boek An introduction to child development (Keenan, 2016) is de leidraad voor deze onderwijseenheid. De theorie wordt in hoorcolleges aangeboden. In de werkcolleges wordt de theorie door middel van activerende werkvormen verhelderden geconcretiseerd.

Om 2 uur begon ons derde werkcollege van ontwikkelingspsychologie, waarbij we eigen kinderfoto’s aan de theorie koppelden.

De vorige les was ons gevraagd om 3 foto’s mee te nemen van vroeger waarop iets gebeurde. Bij de start van de les moesten we ons in groepjes van 3 studenten verdelen en praten over het verhaal achter de foto. Een meisje had een foto waarop ze aan het lezen was en de anderen hadden foto’s van dat ze aan het schommelen waren. En zo vertelde iedereen hun verhaal achter de foto.

Toen iedereen de verhalen verteld had, kregen we de volgende opdracht. Onze docente had kaartjes bij zich waar 6 ontwikkelingen op stonden. De sensitieve/zintuiglijke ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, de motorische/lichamelijke ontwikkeling, de cognitieve/ breinontwikkeling, de morele ontwikkeling en als laatst de emotionele ontwikkeling. Die kaartjes werden verdeeld door het hele lokaal. Je moest één foto kiezen en die dan koppelen aan een ontwikkelingsgebied.  Ikzelf had een foto uitgekozen waarop ik aan het skiën was, dus ik ging bij motorische/ lichamelijke ontwikkeling staan. Iemand anders had een foto waarop die aan het schommelen was dus die ging ook bij de motorische/lichamelijke ontwikkeling. Bij het gekozen ontwikkelingsgebied gingen we met elkaar in gesprek. Waarom paste deze foto bij deze ontwikkeling? Wat was je aan het doen? Hoe oud was je ongeveer op deze foto? En zo kwamen we er achter dat je maar moeilijk één ontwikkeling kan kiezen bij een foto omdat er op de meeste foto’s wel meerdere ontwikkelingen te zien waren. Zoals een foto met je kleuterklas, dan kan je zeggen dat het bij de emotionele ontwikkeling hoort, maar het is dan ook gelijk een ontwikkeling op het sociale vlak.

Zo zijn we deze les bezig geweest om de verschillende ontwikkelingen vanuit onze eigen ervaringen in praktijk te brengen. Het was een leuke en interessante manier om de stof te verwerken.

 

Reacties