Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

MBO-er doet het goed op HAN Pabo!

12 september 2017 door Joep Thijssen

Joep Thijssen, derdejaarsstudent Pabo

Inmiddels zit ik in het derde jaar van HAN Pabo naar alle tevredenheid. De meeste mensen die hie rkomen studeren hebben een Havo/VWO-achtergrond. Daarnaast zijn er ook studenten die instromen nadat ze een MBO-opleiding hebben afgerond. Ik heb hiervoor de opleiding onderwijsassistent gedaan op MBO-niveau. Graag deel ik met jullie mijn ervaringen als MBO-er op de Pabo.

De eerste stappen (voorkennis)
Voordat je met de pabo begint heb je als MBO-er (onderwijsassistent) al veel informatie gekregen over het onderwijs. Vakken als pedagogiek en didactiek zie je op de pabo terug als onderwijskunde. Tijdens de stage op het MBO doe je kennis op van vakken die op de basisschool worden aangeboden. Voordat je met pabo kunt beginnen, dien je te slagen voor de instaptoetsen geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Deze Cito-toetsen zijn best pittig, maar als je veel oefent en je inleest met de boeken die door de Pabo worden aanbevolen, kun je deze horde nemen.

Je draai vinden
Als je eenmaal op de opleiding zit, zal je merken dat er een aantal dingen anders zijn, maar dat er ook herkenningspunten zijn. Een belangrijk verschil voor mij was dat de HAN werkt met onderwijseenheden waarin verschillende vakken met elkaar worden gekoppeld. Op het MBO heb je vooral lossen vakken. Ook wordt er gedurende de opleiding op het HBO steeds meer eigen verantwoordelijkheid van je verwacht. Toch heb je als MBO-er ook voorsprong op bijvoorbeeld havisten. Dit herken ik aan de vele samenwerkingsactiviteiten, stage-ervaringen en ik had meer kennis van de basisschoolvakken (zoals ik eerder al aangaf). Uit een onderzoek dat is gedaan door een studente (HAN) blijkt dat Havisten in het algemeen beter presteren bij toetsen en MBO-ers beter scoren met verslagen (als toets).

Diversiteit
Tot slot wil ik graag het belang van diversiteit aanhalen op de Pabo en dus ook op de basisschool. Als ik op stage ben en naar mijn collega’s kijk – ja je wordt echt gezien als een mede collega – zie ik dat er veel verschillen zijn tussen leraren. Verschillen in leeftijd, geslacht, geboorteland, opleidingsvariant, samenstelling van het gezin, seksuele geaardheid en vooropleiding. Door diversiteit, ontstaat er balans in het team (op een basisschool) en kan aandacht worden gegeven aan kinderen met verschillende achtergronden, talenten, hobby’s en kwaliteiten.

Reacties