Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

4e LioNS-congres: Omgevingsbewust

10 april 2012 door Redactie

Door Jacques, opleidingscoördinator lerarenopleidingen natuurkunde en scheikunde

Vrijdag 27 januari was het zover, het vierde landelijke LioNS-congres: het congres voor tweedegraads leraren in opleiding (LIO) natuur- en scheikunde (NaSk). Het congres vond plaats in het Gymnasion te Nijmegen, de vestigingsplaats van de lerarenopleidingen (ILS) van de HAN.

Met een geheel vernieuwde opzet: het congres stond namelijk open voor alle studenten van de tweedegraads leraren in opleiding natuur- en scheikunde, inclusief de studenten van de educatieve minoren van de universiteiten; excursies naar diverse instituten/laboratoria; binnen- en buitenworkshops en een fotowedstrijd.

Paul Doorschot (natuurkunde) en Jacques de Goede (scheikunde) van de HAN, organiseerden dit congres met als centraal thema de Omgeving. Studenten van lerarenopleidingen/educatieve minoren uit Amsterdam, Leeuwarden, Utrecht, Rotterdam, Zwolle en Nijmegen namen deel.

Belang leraren natuur- en scheikunde
Mevr. drs. Hennie Komduur, directielid van ILS-HAN, opende het geheel. Ze benadrukte het belang van goed opgeleide, geïnspireerde en gemotiveerde natuur- en scheikundeleraren. Ook gezien in het licht van het tekort aan natuur- en scheikundeleraren en het belang van deze (toegepaste) vakken in de maatschappij. Ze hoopte dat de studenten geïnspireerd werden door het programma waarin de toepassingen van natuur- en scheikunde in de (leef)omgeving centraal stonden: voeding, medisch onderzoek, forensisch onderzoek (explosieven), hersenonderzoek en onderzoek naar nieuwe eigenschappen van materialen. En met de opgedane kennis hun toekomstige leerlingen kunnen interesseren en motiveren.

De keynote speaker, mevr. dr. Ir. Carla Buijsse, docent voedingsmiddelentechnologie van Van Hall-Larenstein, ging in op het belang van natuur- en scheikunde voor het ontwikkelen en produceren van voedingsmiddelen.

Excursies
Daarna startte het programma met workshops en excursies. Er waren boeiende excursies naar afdelingen van UMC st. Radboudnucleaire geneeskunde, radiologie en –therapie, cardiolab (hartcatherisatie) en hematologie (flowcytometrie), en naar het Dondersinstituut (breinonderzoek) en naar het Magnetenlab van de Radboud Universiteit. Behalve aan de onderzoeken, werd er ook veel aandacht geschonken aan de gebruikte apparatuur en technieken, kennis /inzichten die de toekomstige leraren natuur-/scheikunde goed kunnen gebruiken als voorbeelden in hun lessen.

Workshops
Ook  waren de workshops van de (oud)studenten niet te versmaden,  zoals het Periodiek Systeem, een nieuwe lesmethode ontwikkeld door de KNCV; Parfum, stoomdestillatie; Technisch Ontwerpen; Veiligheid in het scheikundelaboratorium; do’s en dont’s van ouderavonden; explosievenonderzoek; …. Daarnaast waren er ook nog buitenworkshops zoals meten aan een waterraket, eierschieten, uitbeelden van aggregatietoestanden, geluidssnelheidbepaling volgens Minnaert en katrolwerking. Gelukkig waren de weergoden die dag gunstig gestemd.

De fotowedstrijden werden gewonnen door HvA-studenten en alle ingezonden foto’s worden beschikbaar gesteld voor de deelnemers.

Geslaagd congres
Al met al kan er op een geslaagd congres worden terugzien die alleen tot stand kon komen door de medewerking van UMC St. Radboud, Radboud Universiteit, Nederlands Forensisch Instituut en de HAN facilitaire dienst ILS en  de sponsoring door de Hogeschool van Amsterdam, INHolland, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Windesheim, Hogeschool van Utrecht, Hogeschool van Rotterdam, Fontys en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

We kijken al uit naar het lustrumcongres in 2013: Amsterdam?

Jacques de Goede
Opleidingscoördinator lerarenopleidingen natuurkunde en scheikunde aan de HAN

 

Reacties