Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Leraar worden

Blog: leraar worden

De weblog ‘Leraar worden’ gaat over het beroep leraar en de HAN lerarenopleidingen . Je vindt hier actuele wetenswaardigheden en ontwikkelingen voor studenten, werkveld en medewerkers.
Jouw inbreng is welkom: blog of vlog mee!

Meer weten over leraar worden via een opleiding aan de HAN?

De schattige kleuters of toch die ‘irritante’ pubers?

15 maart 2018 door Kelly Klaassen

Kelly, derdejaarsstudente Pabo

Een keuze maken
Aan het eind van het tweede leerjaar op de Pabo is het de bedoeling dat je een keuze gaat maken tussen het jonge kind en het oudere kind. Om die keuze te kunnen maken, moet je natuurlijk wel ervaring hebben opgedaan in allebei de bouwen. Soms weet je van te voren al duidelijk waar je voorkeur ligt en soms twijfel je nog heel erg. Het is niet zo dat als je voor het oudere kind kiest en je je diploma hebt, dat je dan alleen maar les mag geven aan het oudere kind. Je kan deze keuze zien als een soort specialisatie. De lessen die je in het tweede deel van de kernfase hebt, sluiten dus vooral aan bij je gemaakte keuze. Lees verder

tien jaar later

15 maart 2018 door Susanne van Lent

Susanne van Lent, docent Pabo

Zaterdag vertrekken we met een groep studenten en docenten van de faculteit Educatie naar Marrakech voor een studiereis. We zullen daar samen met de Marokkaanse student- en docentcollega’s een conferentie hebben om onderwijservaringen uit te wisselen. Daarnaast gaan studenten een dag meelopen met Marokkaanse studenten en gaan we scholen bezoeken. Ik heb er zin in. Lees verder

A Canadian Adventure

15 maart 2018 door Alisa Soboljeva

Alisa Soboljeva, vierdejaarsstudente lerarenopleiding Engels

Hoi allemaal! Mijn naam is Alisa Soboljeva en ik volg de opleiding Engels aan de HAN. In 2016 ben ik voor 5 maanden naar Toronto, Canada geweest voor mijn buitenlandstage. Ik heb hier destijds bij familie ingewoond, en heb op het Bloor Collegiate Institute (BCI) als onderwijsassistent onbetaald gewerkt.

Mijn stage was in de periode januari tot en met mei, dus het was erg koud. Dit heeft mij er echter niet van weerhouden om mezelf wegwijs te maken in de stad Toronto en Canada en haar gewoontes te ontdekken. In januari en februari was mijn stage nog niet gestart dus ik heb toen optimaal gebruik gemaakt van mijn vrije tijd. Ik was vaak in de ‘streetcars’, oftewel trams, te vinden omdat ik op weg was naar het centrum van Toronto. Dit was een van de makkelijkste manieren om op stap te gaan. Deze trams stopten namelijk vrijwel overal en je kon makkelijk overstappen op kruispunten. Zo kon je als buitenlander langzaam interessante plekken ontdekken om (later) te bezoeken. Lees verder