Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Weblog Lectoraat Human Communication Development

Communicatie, daar weet jij alles van

Communicatie, daar weet jij alles van                                                    

Zaterdagavond, feestje, gezellig. Gaat het gesprek ineens over zíjn collega’s die hem niet hadden geïnformeerd, haar baas die niet luistert en hun klanten die … ‘Ja joh, die communicatie… -zucht-, maar daar weet jij natuurlijk alles van.’ Een veelbetekende blik komt mijn kant op.

Tja,….

Leuk om te merken dat mensen je expertise toedichten, maar als dat gebaseerd is op ‘alles weten’ dan voelt dat op zijn minst ongemakkelijk. Want is het niet zo dat hoe meer je je in communicatie verdiept, hoe meer je vooral de complexiteit ziet van wat zich afspeelt tussen mensen. Zeker in een wereld die voortdurend verandert. Waarin individualisering, informalisering en informatisering, internationalisering geen uitkomsten zijn maar langlopende processen, zoals Paul Schnabel kenschetst.

Lees verder

HAN-partner Breng flex wint Blije Reizigers Vakprijs

11 december 2017 door

Breng flex, de vervoerservice op bestelling in de regio Arnhem-Nijmegen, heeft de Blije Reizigers Vakprijs gewonnen. Deze jaarlijkse prijs werd woensdag 6 december voor de derde keer namens de vakjury uitgereikt door de hoofdredacteur van OV Magazine. Het lectoraat HCD van de HAN heeft de monitoring en evaluatie van de pilot van Breng flex uitgevoerd. Eén van de redenen voor het toekennen van de vakprijs is dat uit het onderzoek van de HAN bleek dat reizigers Breng flex zeer goed waarderen (gemiddeld met een 8,2). Ook het innovatieve karakter van de dienst speelt een rol: het gaat uit van vraaggestuurd vervoer dat gebruik maakt van slimme algoritmes. Het concept krijgt zowel nationaal als internationaal navolging: zowel in Australië als Amerika zijn inmiddels spin-offs te vinden bij het moederbedrijf Transdev. Het lectoraat zal ook in de toekomst in verschillende vormen betrokken blijven bij Breng. Op dit moment worden er bijvoorbeeld voorbereidingen getroffen voor een afstudeeronderzoek naar de online interactie over Breng flex tussen Breng en reizigers.

 

Tevredenheidsonderzoek Breng flex

31 oktober 2017 door

Het lectoraat heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan het coördineren, monitoren en evalueren van de pilot ‘Breng flex’. Dit heeft in het najaar van 2017 geleid tot een rapportage. Deze rapportage is op 4 oktober j.l. tijdens de Breng Kennisbijeenkomst gepresenteerd. Als onderdeel van de pilot is de klanttevredenheid van gebruikers van deze nieuwe dienst onderzocht. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met 28 studenten Communicatie. Samen met 4e jaars CO-student Rigo Köpp scheef ik recentelijk twee blogs over het onderzoek op http://www.brengkenniscentrum.nl.

Lees verder

De typische accountant

20 februari 2017 door

Tijdens de workshops ‘Oriëntatie op Beroep (BOR)’, in het eerste jaar van de studie Accountancy, vraag ik studenten om hun beeld van de toekomst op papier te zetten.

Hoe ziet de typische accountant er voor hen uit? Zij tekenen steevast plaatjes die lijken op:

Als ik hen vraag of zij ook zo zijn, roepen ze steevast ‘neehee!’. Op zich voorstelbaar. Maar als ik hen vraag of ze dan wel zo willen worden, hoor ik nog harder ‘neehee!’. En dat is fascinerend.

Onze studenten lijken te kiezen voor een beroep waar zij beelden van hebben die ze niet willen nastreven? Zou dat ook zo zijn bij aspirant fysiotherapeuten, aspirant advocaten, aspirant voetbalprofessionals?

Lees verder

StaVaZa

23 januari 2017 door

Het is al weer even geleden dat ik bij de module Kwalitatief Onderzoek fungeerde als opdrachtgever. Tweedejaars CO-studenten hebben toen in het werkveld van onze alumni interviews afgenomen voor mijn onderzoek naar de communicatieve competentie van een beginnend communicatieprofessional. De studenten hebben 24 bruikbare interviews opgeleverd: de gegevens zijn geanalyseerd, de rapportage is af en de resultaten gepresenteerd aan het docententeam van CO, het lectoraat en aan Logeion. Dit is de Stand Van Zaken.

Lees verder

‘Verstopte’ communicatie: ergens tussen praktijk en theorie.

17 januari 2017 door

Onderzoek naar communicatie, de rol van taal en denken hierin, en naar de variabelen die een adequaat onderzoek naar menselijk communicatief handelen mogelijk maken, is een complexe activiteit. Communicatie zit verstopt in verschillende takken van wetenschap die elk een eigen bijdrage leveren aan het in kaart brengen van de grondslagen van communicatief handelen.

Lees verder