Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Weblog Lectoraat Human Communication Development

Onderwijs en de ontwikkeling van interne communicatie als een specialisatie

3 april 2018 door

Onderwijs is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van een beroepsspecialisatie. Volgens L’Etang (2008) speelt onderwijs een belangrijke rol in het professionaliseren van het vak. Niet alleen draagt onderwijs bij aan kennisontwikkeling, maar het vormt ook de basis voor de ontwikkeling van de benodigde kwalificaties van aanstaande professionals (p.40).

Samen met Marjon Elshof doe ik een onderzoek naar de verbinding tussen onderwijs en beroepenveld op het gebied van interne communicatie (IC) in hoger beroepsonderwijs (HBO) in Nederland.

Onder interne communicatie verstaan wij het proces van verbinding leggen tussen interne stakeholders via formele of informele weg om het doel van de organisatie te bereiken (Quirke, 2008), waarbij het informeren van medewerkers over beleid en strategie van de organisatie en over wat van hen verwacht wordt, en het creëren en vergroten van betrokkenheid en motivatie bij interne stakeholders centraal staan (Welch and Jackson, 2007). Lees verder

Schrijvenderwijs in de praktijk – VIOT 2018

8 maart 2018 door

Omdat ik één dag in de week werk als docent-onderzoeker, vordert mijn onderzoeksproject naar de communicatieve competentie van een beginnende communicatieprofessional langzaam, maar gestaag. Afgelopen zomer is de derde veldstudie zo goed als afgerond. De resultaten waren vergelijkbaar met die van de tweede eerdere studies. Daarom hebben we gekozen voor een verdiepingsslag, waarbij het schrijfproces van een beginnende professional centraal staat. De aankondiging van het VIOT-congres zorgde daarbij voor een stroomversnelling.

Lees verder

Conversational Human Voice in webcare: een rondje langs de wetenschappelijke velden

5 maart 2018 door

Begin 2018 heb ik samen met collega’s Els van der Pool, Daphne Hachmang en Mustafa Akpinar op zowel het VIOT-congres (Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing, 17-19 januari in Groningen) als het Etmaal van de Communicatiewetenschap (8-9 februari in Leuven) een presentatie verzorgd over ons lopende onderzoek naar Conversational Human Voice (CHV) in webcare. In dit blogartikel bespreek ik kort wat theorie over dit onderwerp, en de stand van zaken t.a.v. ons eigen onderzoek naar CHV.

Lees verder

Mobility as a Service (MaaS)

24 januari 2018 door

Binnen het lectoraat Human Communication Development is onlangs een nieuwe lijn van onderzoek gestart. De centrale vraag is hoe reizigers staan tegenover een nieuwe manier van reizen, Mobility as a Service (MaaS) genoemd. Binnenkort kunnen we de resultaten uit een eerste onderzoek delen. Voor nu gaan we in op de vraag: wat is MaaS en waarom is het een belangrijk onderwerp?

De Spotify van mobiliteit, zo wordt MaaS ook wel genoemd. MaaS draait om vraaggestuurde mobiliteit (vervoer wanneer jij het nodig hebt) waarbij reizigers gebruikmaken van mobiliteitsdiensten van één of meerdere aanbieders, in plaats van een eigen vervoermiddel. Met MaaS kunnen reizigers via een app hun individuele mobiliteit selecteren uit een ‘bundel’ vervoersdiensten. Via dit MaaS-platform kunnen reizigers hun reizen plannen, boeken en betalen.

Lees verder

Samenwerkingsproject ‘Betrokkenheidsprofielen en communicatiestrategie’

10 januari 2018 door

Op 6 december 2017 vond in Elst de eerste bijeenkomst met praktijkpartners plaats van het SIA KIEM-project ‘Betrokkenheidsprofielen en Communicatiestrategie’. Partners in het project zijn de gemeente Overbetuwe, Citisens, en het HAN lectoraat Human Communication Development. In de gemeente Utrecht wordt eenzelfde project opgestart, samen met Lotte Willemsen, Thijs Waardenburg en Christine Bleijenberg van het lectoraat Crossmedia Business van de Hogeschool Utrecht. Lees verder