Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Wanneer is een opleiding eigenlijk blended?

28 januari 2013 door

Door Ulrike Koot

Waarschijnlijk vind jij, als lezer van deze blog, dat deze vraag overbodig is. Jij weet toch wat blended learning is, daar ben je al jaren mee bezig. Maar wat jij onder blended learning verstaat, is dat hetzelfde als wat je collega onder blended learning verstaat? En misschien ook niet onbelangrijk is het hetzelfde als wat de meeste docenten onder blended learning verstaan? Hebben wij een gemeenschappelijk taal als het gaat om blended learning? Gaat het dan om leren in online communities zoals de Community of Inquiry of om didactische concepten zoals de flipped classroom of Virtual Action Learning? En is dat dan hetzelfde als Online Education? Of kunnen we een kader vinden waar dit allemaal in past?

Binnen het ICTO-team hebben we een kwaliteitsscan ontwikkeld voor blended learning opleiding. Deze kwaliteitsscan is gebaseerd op een accreditatiekader voor TeChnology Enhanced Learning programma’s het CEL-framework van de European Foundation for Management Development. Dit is een accreditatiekader voor MBA-opleidingen. Mijn ervaring met de kwaliteitsscan en onderzoek laat zien dat dit framework ook toepasbaar is voor andere type opleidingen. Binnen het framework wordt gesteld dat een opleiding blended is, als minimaal 20% van het programma bestaat uit “technology enhanced teaching and learning methods” . Onder technology enhanced worden NIET verstaan digitale readers, emails of ander tekst of opgenomen colleges. Studenten moeten contact hebben met elkaar en met hun e-coaching via een online netwerk. Ik noem de technology enhanced teaching and learning methods hieronder voor het gemak, online onderdelen.

Het CEL framework bestaat uit een 7 tal thema’s, waarvoor kwaliteitscriteria voor een opleiding zijn vastgelegd.

1. Programma
Binnen dit thema zijn 4 criteria benoemd. Een van de criteria is bijvoorbeeld: de doelgroep van de opleiding is duidelijk gedefinieerd. Ik denk dat het inderdaad belangrijk is dat voor het positioneren van een blended learning opleiding het handig kan zijn om vooraf duidelijk te maken, welke doelgroep je wilt bedienen en hoe zich die verhoudt tot bijvoorbeeld de voltijd en de deeltijd.

2. Didactiek
Hier vallen maar liefst 10 criteria onder. Dit thema omvat het inhoudelijke deel van de opleiding. Omdat het CEL-framework gaat over MBA-opleiding is er aandacht voor de werkende student, maar ook standaard criteria als afstemming tussen leerdoelen, werkvormen en toetsen staan hier natuurlijk in. Een belangrijk criteria voor blended learning is dat de toegevoegde didactisch of strategische waarde van online onderdelen worden toegelicht. En bijna een open deur maar toch misschien goed om bij stil te staan de online onderdelen zijn een integraal onderdeel van de opleiding. Om de kwaliteit van het onderwijsmateriaal te kunnen waarborgen zijn ontwerp- en ontwikkelformats voor de online onderdelen belangrijk, dit maakt het voor studenten ook makkelijker om hun weg te vinden in de online omgeving.

3. Financiën en bedrijfsvoering
Er moeten voldoende middelen zijn voor de opleiding, ook voor de doorontwikkeling van met name de online onderdelen.

4. Technologie
Binnen dit thema worden 5 criteria benoemd voor de technische ondersteuning van de opleiding. Hier worden zowel het belang van ICT-beleid op organisatie-niveau als het vastleggen van afspraken met de ondersteuning in SLA’s. Een van de criteria gaat specifiek in op de mogelijkheden voor hergebruik van het (online) onderwijsmateriaal.

5. Organisatie
Een blended learning opleiding vraagt andere dingen dan een “gewone opleiding”. De docenten hebben andere competenties nodig en ook de kwaliteitszorg van de opleiding moet aandacht schenken aan de online onderdelen binnen de opleiding.

6. Cultuur
Het laatste thema maar een hele belangrijke. Binnen een blended opleiding is een cultuur van innovatie en interesse voor technologie belangrijk, dit moet ook uitgedragen worden door het management. Docenten worden hierop aangesproken. En taken als online begeleiden en ontwikkelen van online onderdelen worden serieus genomen en er worden uren aan toegekend.

Is het CEL-framework nu dé definitie van blended learning? Nee. Het geeft opleidingen en ondersteuning wel een richtlijn waar ze aan moeten denken bij een blended opleiding. Daarom hebben wij ook op basis van het CEL-framework de strategy game Blended Learning ontwikkeld, om management en docenten op een speelse manier te laten nadenken over blended learning.

Share

Reacties

Reageer

 

*