Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Uit de HAN-praktijk: Participeren in Massive Open Online Courses (moocs)

27 november 2012 door

Annemieke Zaat, docent bij de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming, neemt deel aan tweetal Moocs bij Stanford University. Deze universiteit biedt via http://venture-lab.org/ Moocs aan. Annemieke volgt er een tweetal cursussen: creativity crash course (van Prof. Tina Seelig ) en designing virtual learning environments. De eerste cursus wordt gevolgd door zo’n 40.000 mensen over de gehele wereld. Annemieke is de cursussen gaan volgen uit nieuwsgierigheid en de laatste cursus vooral om ideeën op te doen voor het blended maken van haar minor Ontwikkelingssamenwerking.

Hoe werkt dat zo’n mooc?
Bij de start van de creativity crash course werd ze door Stanford ingedeeld in een groep. Al snel bleek dat er een groot aantal niet serieuze deelnemers in haar groep zaten. Met drie medestudenten uit die eerste groep heeft ze toen het initiatief genomen om zelf een groep te starten via venture-lab waarbij andere studenten die nog niet bij een groep zaten zich konden aansluiten. Ze kreeg reacties van over de gehele wereld: India, China, Verenigde Staten, etc. Inmiddels is de groep 10 medestudenten groot. De eerste opdracht die ze moesten maken was gericht op het elkaar leren kennen. Het feit dat de studenten van over de hele wereld komen, gaf direct een aparte dynamiek. Een Chinese student had last van de internetcensuur in het land en een aantal Amerikaanse studenten waren een tijd offline vanwege orkaan Sandy.

De overige opdrachten voor de cursus zijn zowel groeps- als individuele opdrachten. De producten die men maakt worden op voorgeschreven sociale media platforms (You Tube, Slideshare, etc.) geplaatst en ge-embed weergegeven in Venture-lab. Binnen venture-lab vindt wel interactie rondom de producten plaats, oa op de volgende manieren:

  • Het is mogelijk om peer-feedback te geven op elkaars producten. Studenten wordt expliciet gevraagd per product aan te geven wat goed is aan het product, wat verbeterd kan worden, welke nieuwe ideeën zij de medestudent willen meegeven en welke vragen ze bij het product willen stellen. Het geven van peerfeedback is verplicht en er gelden deadlines voor;
  • Ook experts (vanuit Stanford) geven steekproefsgewijs feedback op jouw producten. Echter dat gebeurt alleen nadat jij als student zelf actief en in een bepaalde mate medestudenten van feedback voorziet. Ergo: je wordt pas beloond als je meedoet. Annemieke heeft het vermoeden dat de expert feedback wordt gegeven door studenten van Stanford (als een soort van bijbaan).
  • Naast het geven van peer-feedback vindt er per product ook peer-beoordeling plaats. Per product zijn er door de cursusleiding criteria geformuleerd. Ieder criterium (variabele) wordt in de online leeromgeving getoond als differentiaal met een schuifbalk die de student kan verplaatsten. De mate van creativiteit van een product is een voorbeeld van zo’n criterium waarop wordt beoordeeld. Medestudenten beoordelen elkaar, maar dat wordt ook door een expert gedaan. De verschillen tussen de beoordeling van expert en medestudenten op de criteria worden inzichtelijk gemaakt in de online leeromgeving;
  • Regelmatig wordt je ook gevraagd om een oordeel te geven over de online participatie/activiteit van je medestudenten op basis van de volgende categorieen “no response” tot “not acceptable” tot “acceptable” tot  “highly recommendable”. Online participatie betreft dan o.a. de bijdrage bij de totstandkoming van groepsproducten, activiteit op het discussieforum en activiteit wat betreft peerfeedback.
  • De beste producten worden in een “Hall of Fame” op internet geplaatst.

 

De online leeromgeving van Stanford (venture-lab) wordt met name gebruikt voor het plaatsen van producten en feedback. Samen met haar groepje heeft Annemieke ook een community site aangemaakt in Basecamp waarop ze documenten met elkaar uitwisselen en waarin de voorbereiding bij het maken van producten plaatsvindt. Het inleveren van producten nav opdrachten gaat heel strak. Deadlines zijn deadlines. Als je een deadline mist heb je pech en lig je eruit. Annemieke schat in dat het volgen van een cursus haar 10 uur per week kost.

Evaluerend
Annemieke vindt het volgen van de Mooc fantastisch. Het feit dat je met mensen over de gehele wereld in een cursus zit geeft het een aparte dynamiek. Daarnaast ziet Annemieke ook kansen met Moocs: op deze manier krijgt Stanford 40.000 mensen bij elkaar die gezamenlijk met bepaalde problematieken aan de slag gaan en die vanuit verschillende perspectieven belichten. Eigenlijk is het ontwikkelingssamenwerking ten top, refererend aan haar minor. Annemieke heeft de indruk dat Stanford de mooc vooral gebruik als wervingsmechanisme om topstudenten aan te trekken. Talentvolle studenten worden uitgenodigd om op Stanford te komen.  Annemieke ziet Moocs als bedreiging voor het hoger onderwijs in Nederland. Onderwijs wordt op deze manier toegankelijk voor iedereen met een interverbinding.

Er wordt vaak gezegd dat Moocs weinig didactisch vernieuwend zijn. Ik heb de indruk dat de Stanford Mooc dat wel is. De functionaliteit die in de online leeromgeving venture lab verweven zit, is niet generiek, maar kent een didactische opzet die online leren stimuleert. Het gaat hierbij niet om generieke samenwerkingsoftware zoals je zoveel op internet kunt vinden, maar om specifieke didactische tooling. Voor het faciliteren van online en blended learning is er een sterke behoefte aan dit soort technologie die een specifieke methodiek faciliteren. Generieke samenwerkingstools vinden studenten wel op het internet. 

Hieronder vind je tot slot enkele illustraties van de functionaliteiten op venturelab. Klik op het icoon voor vergroting.

 

.

Share

Reacties

1 Reactie to “Uit de HAN-praktijk: Participeren in Massive Open Online Courses (moocs)”

avatar Ton Ammerlaan schreef:

juist die samenwerking en interactiviteit ontbreekt in Scholar: bij ons gaat steeds meer onderwijs naar Facebook toe ipv Scholar…omdat:
“Facebook is open
Ze hebben facebook al
Facebook werkt prima op smartphones, Apple en laptops
facebook leeft, verandert, is kleurrijk
je stelt een vraag, en kunt kijken wie de vraag heeft gezien
de docent klikt op like en geeft zo aan de studenten in de discussie aan dat de like antwoorden waardevol en goed zijn.
facebook is snel: studenten kijker er snel op
prive en studie lopen door elkaar: een grapje met kunnen.

Toekomst??
Bouw dit ook in in Scholar met blogs en RSS
Zorg voor afwisselig en beweging
Bouw facebook in in de Schoar sites
Maar wat als Facebook uit de gratie valt en nu iets anders weer de hype vormt?

Reageer

 

*