Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Transforming higher education via emerging Technologies

14 februari 2012 door

Op de tweede dag van de ELI2012 conferentie hield Chris Dede van Harvard University een lezing over opkomende technologieën en in het bijzonder een project EcoMUVE dat men uitvoert.  De inhoud van  zijn verhaal wekte naderhand bij de koffie veel discussie op, vooral over de vraag hoe haalbaar dit is voor de Nederlandse situatie en wat dit vraagt (veel). Hieronder geef ik de inhoud van zijn verhaal weer.

Immersive virtual environments

Het project EcoMUVE gaat -als onderdeel van biologie- over ecosystemen en causale complexititeit in de middle school. We zien een video over een vijvertje bij Harvard en een virtueel vijvertje dat in de cursus Ecosystem wordt gebruikt. Een mooie virtuele omgeving waarin van alles te ontdekken v alt.  Leerlingen kunnen in teams werken, data verzamelen, concept maps maken en verklaringen zoeken voor wat er in en rond de vijver gebeurt.
Dit is een immersive authentic environment waarin ze authenticiteit kunnen blenden met sommige vormen van ‘tovenarij’ (zoals via een onderzeeboot naar de bodem van de vijver afdalen en de beestjes daar ontdekken).  Puzzeldidactiek wordt toegepast: in teams van 4 op zoek naar oorzaken en oplossingen. Interessante uitkomst is dat leerlingen VO heel ver kunnen komen hierin. Studenten voelen zich ook erg betrokken. Als je dit een high school experiment zou maken, zouden ze het op HO-niveau kunnen uitvoeren.

Sociale media

Mede door sociale media komt het dat ze zo ver komen. Werkt in alle settings. Zie in Dede’s artikel van mei 2009 in Educational Researcher over social media voor het delen, denken en co-creëren. Hij noemt Jenks’ Framework for New Literacies; deze geletterdheid doen ze op
via gebruik van social media.

Augmented reality
In 1976 had je de kleine professor van Texas Instruments, tegenwoordig hebben we de smartphones, de supercomputer in de hand. Dat biedt mooie kansen voor onderwijs, maar wat we doen is oude wijn in nieuwe zakken. Nieuwe wijn, dat is augmented reality. Je kunt er location aware sensing via GPS op gebruiken of vision based sensing.
EcoMUVE gaat nu naar een blended curriculum uitgeserveerd via mobile devices op basis van aug-mented reality met hot spots etcetera. Op die manier krijg je field trips door de echte omgeving. Ze doen eerst de virtuele vijver, en dan doen ze het augmented reality game bij een echte vijver. Ze nemen de iphone weer mee terug de klas in.

Vraag: wanneer gebruik je de virtuele omgeving, wanneer augmented reality, wanneer en hoe combineer je ze. Het onderwijskundige en didactisch ontwerp is moeilijk, het maken van de omgeving zelf niet. Dede verwacht dat augmented reality over een paar jaar heel normaal zal zijn. De uitdaging is het creëren van transfer van het geleerde. Te lang hebben we kinderen weggehaald uit de echte wereld en in een klas afgezonderd voor het leren. Daar is wel wat voor te zeggen, maar nu wordt het tijd om het leren in de klas te complementeren met leren in de echte wereld.

Assessen van sophisticated performances based on rich observations
Als je een meerkeuzetoets op papier doet, dan is de vraag of dit wel past bij kinderen die onderwijs hebben gehad zoals hierboven aangegeven. Ze hebben nu op basis van het NSES Model of Inquiry, een summatief assessment gebouwd voor afname aan het eind van het eerste jaar (brugklas). Dat assessment vindt plaats in een virtuele omgeving. Het kind kiest aan Avatar en ze moeten in groepjes werken op dezelfde manier als eerder in hun onderwijs geleerd. In logfiles wordt vastgehouden wat elke leerling heeft gedaan en daarop baseer je dan een oordeel. Dit handmatig analyseren kost veel tijd, gelukkig werkt men eraan dat te automatiseren.
Voordeel is dat het praktijkvaardigheden toetst, dat lees- of schrijfvaardigheid niet in de weg hoeft te zetten. Dit soort assessments in formatieve zin zou heel krachtig kunnen zijn. Volgens Dede zul je zulke assessments in toenemende mate zien: meer formatieve assessments waaruit conclusies ge-trokken kunnen worden over welke leerling wat kan en als dit via een emailtje automatisch aan de docent wordt gezonden, kan deze zijn onderwijsstrategie volledig afstemmen op wat de specifieke leerlingen kunnen en weten.

Actief leren als onderliggend concept is in feite al oud. Het gaat er altijd om dat we de juiste didactiek hanteren, dat is het geheim van het succes. In ons huidige onderwijs haken steeds meer studenten af, dat is volgens Dede niet nodig. Het national attack plan voor het onderwijs in de VS, daar verwijst hij naar.

Transformation of Formal Education

Als leerlingen over 4 a 5 jaar in het HO instromen met onderwijs zoals hierboven genoten, wat krijgen ze dan? Misschien moeten we interdsiciplinaire dingen voorleggen aan de studenten, zodat ze begrip voor systemen krijgen. Een ander alternatief: in plaats van op kennis de focus leggen op wijsheid.

Dede geeft een definitie van wijsheid (2009, Dede, ER): er zijn 5 dimensies benoemd. In college zou je niet alleen aan kennisverdieping moeten werken maar aan het benadrukken van de elementen die tot wijsheid leiden. Je kunt ook een blended mix overwegen.

Als je dit model voor onderwijs zou overdenken, dan kan je vast bedenken hoe dit kan uitpakken voor onderwijs waarbij je zelf betrokken bent. Kijk eens goed welke programma-onderdelen volgens het voorgestelde model vorm zouden kunnen krijgen. In feite promoot Dede een competentiegericht on-derwijsmodel in een geupdate vorm.

We zien het plaatje van de oude/jonge vrouw van Freud. Hou vast aan het actieve leren en het samenwerkend leren. Als je elementen hiervan in e-textbooks gaat inbouwen, dan ga je op de traditione-le manier verder en kom je niet voldoende tot verandering van manier van leren. We moeten dingen echt anders gaan doen.

Professional development

De professionele ontwikkeling van de docenten moet plaatsvinden door continu aan peer leren te doen, dat is de beste lange termijn strategie. Docenten moeten ONTleren, afleren van bijna onbewuste aan-names en geloof en waarden over de aard van onderwijzen en leren. Ook moeten ze ‘fluency’ ontwikkelen in het gebruik van emerging interactive media. Verder moeten ze leren om een combinatie te maken van ‘presentation instruction’ met inquiry based learning’.

Share

Reacties

Reageer

 

*