Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Flipped classroom is net gewoon onderwijs – een verslag van de SURF Onderwijsdagen 2012

19 november 2012 door
Dit jaar stond voor mij de SURF onderwijsdagen in het teken van weblectures. Op  woensdag 14 november bezocht ik drie sessies over weblectures en de flipped classroom.  Het was een interessante dag die niet veel
nieuws maar wel veel bevestiging en nieuwe interessante bronnen bracht.
Weblectures en activerende werkvormen

Liora Groen van de VU heeft onderzoek gedaan bij 10 docenten (waaronder 1 docent van de HAN) naar hoe ze kennisclips inzetten in hun onderwijs. De lessen die getrokken kon worden uit deze 10 casussen:
  1. Kies voor een passende vorm van de weblecture, instructie of kennis
  2. Koppel aan weblectures activerende werkvormen
  3. Zorg voor feedback, gelijk basiskennisniveau en verhoogde participatie
Succes zit vooral in de activerende werkvormen en niet in de weblectures. Hier ben ik het helemaal mee eens. Het is belangrijk om de kennisclips zo simpel en laagdrempelig te produceren zodat de aandacht besteed kan worden aan het belangrijkste onderdeel van het flipped classroom model, de activerende werkvormen, de invulling van de contacttijd en het ontwikkelen van een samenhangend geheel.
De flipped classroom: hoger onderwijs op z’n kop?
Wilfred Rubens paste in zijn sessie het flipped classroom model zelf toe. Voor de sessie waren filmpjes en artikelen beschikbaar om te bestuderen. Vooral de door kennisnet gemaakte filmpjes zijn de moeite waard en goed bruikbaar. De sessie zelf werd actief ingevuld, eerst kregen we een toets en vervolgens gingen we in groepen aan de slag om een flipped leerarrangement te ontwikkelen. De conclusie uiteindelijk was dat flipped classroom eigenlijk gewoon blended learning is waarbij de gewone principes voor onderwijs gelden. Je moet als docent kennis hebben  van onderwijs en technologie en je eigen vakgebied. Als je echt zelf geavanceerde filmpjes wil gaan maken moet je natuurlijk wel meer weten over filmen en editten etc. Maar er is al heel veel materiaal beschikbaar dus dat is vaak niet nodig. Wilfred gaf aan dat het voorbereiden van deze sessie hem ongeveer evenveel tijd gekost heeft als een andere presentatie op een conferentie. Het was goed om te zien hoe hij het flipped classroom principe zelf toegepast heeft. Dit wil ik zelf ook in trainingen over flipped classroom en blended learning gaan toepassen.
How can we move beyond recorded lectures?
Ook Clive Young, de Schotse spreker van de laatste sessie bevestigt dat flipped classroom een hype is, maar juist omdat het een hype is die ook doorgedrongen is tot de bestuurders, biedt dit mogelijkheden. Bestuurders willen graag flipped classroom implementeren en geen ‘gewoon’ blended onderwijs, waardoor hiervoor vaak geld beschikbaar komt. Dus doe hier je voordeel mee. Clive besteedde veel aandacht aan pedagogische modellen voor weblectures. Hij laat bijvoorbeeld het model van weblectures.nl zien :

In de volgende slide laat hij zien hoe weblectures ingezet kunnen worden. Van klassiek opgenomen hoorcolleges helemaal links in beeld naar weblectures verrijkt me opdrachten en discussies tot webinars en live streaming rechts in beeld.
Concluderend
heb ik niet veel nieuws gehoord, maar is het wel goed om te zien dat de keuze die wij bij de HAN anderhalf jaar geleden hebben gemaakt, namelijk om in te zetten op kennisclips en de didactische inzet hiervan ipv op grote schaal opnemen van hoorcolleges, nu landelijk steeds meer ingeburgerd begint te raken. Verder heb ik een aantal interessante nieuwe bronnen gevonden:
De kennisclips van kennisnet over flipped classroom zijn ook zeker de moeite waard.
  1. http://www.youtube.com/watch?v=Gb-cS6_Sw2U geschiedenis
  2. http://www.youtube.com/watch?v=w1if6uxEPbs theorie
  3. http://www.youtube.com/watch?v=UavSFgwXrqI techniek
Share

Reacties

Reageer

 

*