Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Feedup, feedback en feedforward

26 maart 2012 door

Door Ulrike Koot

Op 22 maart werd er in het Universiteitsmuseum Utrecht de kick off bijeenkomst gehouden van het Surfproject Scala (SCaffolding Assessment for LeArning), een samenwerkingsverband tussen de UU, HU, VU en HvA. Geïnteresseerden van andere instellingen waren ook welkom.

Scala richt zich op het geven van feedback en beoordelen van geschreven producten, met behulp van rubrics. Het geven van feedback op geschreven producten is vaak veel werk. Scala richt zich op het verminderen van de werkdruk van docenten door digitaal feedback geven aan de hand van rubrics en hergebruik van feedback.

De bijeenkomst bestond uit 3 inhoudelijke presentaties, 1 over het gebruik van rubrics, 1 over hergebruik van feedback en 1 over feedback in een digitaal portfolio. Waarvan ik de eerste twee presentaties het meest interessant vond.

Rubrics
De presentatie van Jan van Tartwijk en Renske de Kleijn ging over het gebruik van rubrics. Het gebruik van rubrics wordt gezien als een belangrijk hulpmiddel voor het geven van goede feedback zowel door docenten als door studenten. Door het gebruik van rubrics kan de feedback worden verrijkt door het geven van:
1.    Feedup (vooraf duidelijk wat je moet doen)
2.    Feedback (waar sta je nu)
3.    Feedforward (welke stappen moet je nog ondernemen om verder te komen)

Rubrics vervullen voor verschillende betrokken verschillende functies:
–    Lerende: planner voor ontwikkeling door self en peerassessment
–    Begeleider: handvat voor feedback
–    Beoordelaar: Valide en betrouwbare beoordeling
–    Ontwikkelaar: Uitgangspunt voor ontwikkeling van het onderwijs, allignment tussen toets en onderwijs
Maar dit stelt aan de rubrics wel een aantal voorwaarden:
–    Aansluiten bij het onderwijs
–    Beschrijft hoe mensen leren (beginner, gevorderd, expert)
–    Voldoende houvast, maar niet te veel detail (context)

  • 1-2 A4
  • maximaal zeven deelaspecten/rijen (deze hoeveelheid kun je nog onthouden),
  • geen opsomming in de cellen

–    Betekenis is eenduidig (Geen woorden als: veel, weinig.)
Aan de hand van een voorbeeld voor het beoordelen van een onderzoeksverslag konden we zelf ervaren hoe lastig het ontwikkelen en toepassen van rubrics is.

Hergebruik van feedback en peerfeedback
De VU heeft in de afgelopen periode al ervaring opgedaan met het digitaal feedback geven en beoordelen via Turnitin.

Turnitin is bij de VU geintegreerd in Blackboard, dit maakt de drempel voor docenten en studenten om het te gebruiken een stuk lager.  De applicaties en kent de volgende modules:
–    Peerreview voor grote groepen – studenten (Peer mark)
–    Digitaal nakijken – docenten (Grade mark)
–    Plagiaat tool (Orgin check)

Met het onderdeel GradeMark kunnen docenten, studenten hun producten laten inleveren. Alle producten van de studenten staan dan in een overzicht bij elkaar en zijn dan ook gecontroleerd op plagiaat. De docenten geeft commentaar met behulp van online tekstcommentaar, waarbij de docent zelf commentaar kan geven of feedback van zichzelf of anderen kan hergebruiken, door het gebruik van QuickMarks. De herbruikbare feedback kan bijvoorbeeld in een docententeam worden ontwikkeld, zodat dat alle docenten op dezelfde dingen feedback geven. De docent heeft altijd de mogelijkheid om de feedback meer toe te spitsen op het specifieke product, door met comments de feedback aan te vullen. Verder kan de docent het product formatief of summatief beoordelen met een beoordelingsformulier op basis van rubrics.

De docent kan van het product met commentaar een PDF-bestand maken dat hij naar de student kan sturen. De student moet een nieuw product inleveren, revisie van het ingeleverde document is niet mogelijk.

De ervaringen van docenten bij de VU zijn tot nu toe positief. Het gebruik van de QuickMarks vergemakkelijkt het gesprek tussen docenten over een vak en beoordeling. Het helpt bij het inwerken van nieuwe docenten het is duidelijker hoe er feedback kan worden gegeven en welke eisen er worden gesteld aan producten. En door het hergebruik van feedback kunnen docenten sneller feedback geven op een aantal veel gemaakte fouten, waardoor dit sneller gaat.

Maar de belangrijkste winst is misschien wel dat de logistieke rompslomp voor docenten wordt verminderd. De logistiek van inleveren van producten en het versturen van feedback wordt ondersteunt door het systeem. Uit interviews met docenten blijkt dat de kwaliteit van de beoordeling beter wordt en dat ze minder tijd nodig hebben voor het beoordelen van de werkstukken.

En verder
Scala is een 2-jarig Surfproject, waarin docenten worden getraind in het geven van feedback en het gebruik van rubrics. In 28 pilots willen ze toetsen of het gebruik van rubrics en hergebruik van feedback de werkdruk van docenten kan verlagen en de kwaliteit van de beoordeling kan verbeterten. Daarnaast kan de hogere kwaliteit én frequentie van feedback het studiesucces van studenten helpen verbeteren. Door het gebruik van feedup, feedback en feedforward, weten studenten beter wat ze moeten doen en door meerdere momenten van feedback gaan ze wellicht ook regelmatiger en effectiever studeren. Een project met ambitieuze doelstellingen, dat wij  bij de HAN met interesse volgen.

Share

Reacties

3 Reacties to “Feedup, feedback en feedforward”

avatar Esther van Popta schreef:

Hallo Ulrike,
Goed dat je naar de bijeenkomst geweest bent. Ik krijg het idee uit je verhaal dat het vooral over de training van docenten gaat? Helaas is dit voor mijn onderzoek minder relevant. Ik zie ook dat waar het over peers gaat, het vooral over peer marking gaat. Heb je toevallig nog interessante dingen over peer feedback gehoord?
Groet,
Esther

avatar Ulrike Koot schreef:

He Esther,

De tool van Turnitin heet Peer Mark, maar gaat volgens mij wel degelijk om peerfeedback. Maar in de bijeenkomst is dat niet echt aanbod gekomen. Volgens mij kun je wel bij de peerfeedback ook een rubric meegeven op basis waarvan studenten elkaar feedback geven. Je zou contact kunnen zoeken met de VU, ik zie dat ik de naam ben vergeten toe te voegen. Patris van Boxel heeft de presentatie gehouden.

Ulrike

avatar Elke schreef:

Hoi Ulrike,

klinkt interessant! Heb je tijd om hier een keer op door te praten samen? Waar werk jij binnen de HAN?

Groetjes Elke

ILS Educatie

Reageer

 

*