Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)
Esther van Popta

Esther van Popta

Esther van Popta studeerde Bedrijfskundige Informatica en Sociologie en heeft gewerkt bij het Kenniscentrum BI, als business consultant bij KLM en als consultant bij Citowoz bv. te Breda. Sinds 2003 werkt zij als beleidsadviseur Onderwijs & ICT bij het Service Centrum Onderwijs van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waar zij opleidingen adviseert over de inzet van ICT in het onderwijs. Met ingang van september 2010 is zij gestart als promovenda bij de Universiteit Utrecht/Open Universiteit. Meer weten? Volg haar blog:

http://www.e-peerfeedback.nl

Alle leerlingen kunnen beter – Succes for all

vrijdag, december 20th, 2013

Donderdag 19 december 2013 stond al lang in mijn agenda geboekt. Op deze dag zou Robert Jan Simons als hoogleraar ‘didactiek in digitale context’ afscheid nemen en als promovenda moest ik natuurlijk bij het afscheid van mijn promotor zijn. In de aula van het Academiegebouw in Utrecht hield hij een mooi betoog over ‘mindshifting’ en het belang van mindsets voor leren. Zowel Wilfred Rubens als Erno Mijland hebben over de afscheidspresentatie geblogd en hier vind je het artikel van de lezing. In deze blog sta ik kort stil bij een aantal constateringen van Robert Jan die mijns inziens relevant zijn voor het onderwijs in het algemeen en onderwijs en ICT in het bijzonder.

(meer…)

Share

Van MOOC naar ROOC?

dinsdag, oktober 29th, 2013
Als adviseur Onderwijs en Onderzoek met ICT ben je het aan je stand verplicht om o.a. de ontwikkelingen op het gebied van MOOC’s te volgen. Ik doe dit op gepaste afstand en schreef hier al eerder over in Het einde van de hogeschool in zicht. Het HO in Nederland worstelt met de vraag wat ze met MOOC’s moeten. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om hier initiatieven in te nemen zoals de TU-Delft en de UvA dat doen. Wil je het goed doen, dan kost het veel geld en het is eigenlijk alleen interessant als je je als instelling ook internationaal wilt profileren en kennis hebt die internationaal interessant en uniek is. Of je moet ervoor kiezen om een MOOC te starten om ervan te leren, maar dan nog zul je een goede business case moeten maken om de investeringen terug te verdienen. Ik denk dat we het als hogeschool over een andere boeg moeten gooien, zonder dat we het concept van een MOOC meteen afdoen als niet interessant.
Share

Goed beheer onderzoeksdata

woensdag, september 18th, 2013

Onderzoekers verzamelen voor, tijdens en na hun onderzoek verschillende data. Om zicht te krijgen op deze data kan het verstandig zijn om een Data Management Plan op te stellen. Dit helpt jou als onderzoeker bij het beheren, documenteren en delen van je onderzoeksdata. Recent werden de eerste resultaten gepresenteerd van een SURF-project waarin onderzoekers onder begeleiding ervaring op konden doen met het maken van een datamanagementplan (DMP) voor goed beheer van hun onderzoeksgegevens. Samen met onderzoeksondersteuners en SURF hebben zij plannen gemaakt die als voorbeeld kunnen dienen voor anderen. Steeds meer financiers eisen een DMP bij een subsidieaanvraag.

(meer…)

Share

Het einde van de hogeschool in zicht?

maandag, maart 4th, 2013

Dit weekend las ik het artikel ‘the end of the university as we know it‘. In het artikel wordt betoogd dat de technologische ontwikkelingen op het gebied van Internet en leercommunities het einde van de universiteit inluiden. Zolang als er ICT bestaat, wordt in relatie tot het onderwijs beweerd dat ICT voor een revolutie of zelfs evolutie gaat zorgen. En ondanks diverse onderzoeksresultaten, dat ICT bijdraagt aan een betere kwaliteit en meer leren, blijft de inzet van ICT in het onderwijs al twintig jaar achter op de verwachtingen. Blijkbaar is het onderwijs echt een andere bedrijfstak dan het bedrijfsleven en wordt het spel hier anders gespeeld. Maar wat als de ontwikkeling van de MOOC’s (massive open online courses) nu daadwerkelijk voor een revolutie gaat zorgen en dat zoals in het artikel beweerd wordt over vijftig jaar de helft van colleges en universiteiten in de USA niet meer bestaat?

(meer…)

Share

Spraakherkenning in onderzoek

dinsdag, november 13th, 2012

In onderzoek worden veel gegevens verzameld via gesprekken met respondenten. De verwerking van deze gesprekken kost echter veel tijd. Zou ICT hier niet kunnen helpen? In deze blogbijdrage sta ik stil bij de huidige stand van zaken van spraakherkenningtechnologie . Ik heb hiervoor gebruik gemaakt van informatie die ik heb gekregen van Arjan van Hessen (UTwente).
(meer…)

Share