Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Weblog Kenniscentrum HAN SOCIAAL

Handreiking wijkgericht werken vanuit de aanpak WijKring

15 juni 2018 door

De handreiking ‘In verbinding met de wijk’ beschrijft in zes stappen hoe er binnen de aanpak WijKring invulling gegeven wordt aan wijkgericht werken. WijKring is een initiatief uit Nijmegen en is geïnspireerd door het Engelse model KeyRing (KeyRing Living Support Networks, z.d.). Een WijKring is een groep van ongeveer negen mensen met een ondersteuningsvraag die op loopafstand van elkaar (gaan) wonen. Samen verkennen zij de wijk, zetten zich in voor de wijk en steunen zij elkaar, waarbij uitgegaan wordt van talenten en kwaliteiten. Er wordt ingezet op optimale afbouw van professionele steun en optimale opbouw van informele steun.

Deze handreiking is tot stand gekomen op basis van het onderzoek WijKringen Versterken, dat uitgevoerd is door verschillende organisaties; Pluryn, Het Inter-Lokaal & Tandem, Gemeente Nijmegen en Kenniscentrum HAN SOCIAAL. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt vanuit het programma Gewoon Bijzonder van ZonMw en mede daarom sluit deze handreiking aan bij wijkgericht werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking.
Deze handreiking is bedoeld voor iedereen die sociale verbindingen in de wijk wil versterken. Dit kunnen sociaal werkers zijn, beleidsambtenaren, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, studenten of docenten. De handreiking ‘In verbinding met de wijk’ is hier te vinden: In verbinding met de wijk

Aanz€t met Geld

14 juni 2018 door

Het project Financiële Zelfredzaamheid van jongvolwassenen met LVB is afgerond! Dit project dat we konden uitvoeren met een subsidie van ZonMw heeft een aantal mooie producten opgeleverd voor praktijk en onderwijs zoals casussen, films en een rapport.  De producten vind je hier

 

HAN Sociaal onderzoeker mee op handelsmissie naar India

13 juni 2018 door

Namens de HAN reisde HAN SOCIAAL onderzoeker Maurice Magnée eind mei naar Delhi en Bangalore, India. Hij bracht bezoek aan ziekenhuizen en bedrijven om samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs te stimuleren. Dat deed hij niet alleen. Ook minister-president Mark Rutte was hierbij aanwezig, evenals de ministers Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Schouten (Landbouw), Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Bruins (Medische Zorg en Sport). Maurice reisde samen met 28 Nederlandse bedrijven en universiteiten uit de Life Sciences en Health sector.

Hervormingen in de gezondheidszorg

‘In India zijn momenteel grote hervormingen gaande in de gezondheidszorg’, vertelt Maurice Magnée. ‘Zo moeten bijvoorbeeld 500 miljoen mensen aan een zorgverzekering geholpen worden.’

Tijdens bezoeken aan verschillende ziekenhuizen en rondetafelgesprekken met lokale stakeholders werden de uitdagingen besproken die met deze hervormingen gepaard gaan. De betaalbaarheid van de zorg staat bijvoorbeeld onder druk, er zijn problemen bij de bereikbaarheid van zorg voor mensen in afgelegen gebieden en er is grote behoefte aan het bijbrengen van kennis en vaardigheden aan de (huidige en toekomstige) beroepsbevolking.

Maurice Magnée en minister Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport

eHealth

Opvallend was dat in de bezoeken en gesprekken het belang van samenwerking op gebied van praktijkgericht onderwijs en onderzoek sterk werden benadrukt. Een terugkerend thema hierbij was het innoveren van de zorg met ‘slimme’ oplossingen door middel van eHealth. Net als in Nederland blijft in India de adoptie van eHealth in de zorg achter bij de beloftes. Digitale vormen van zorgverlening hebben de potentie om zowel de betaalbaarheid als de bereikbaarheid van zorg te verbeteren, maar het daadwerkelijk gebruik ervan blijft vooralsnog achterwege.

‘Er was hierdoor grote interesse in de manier waarop we bij de HAN de samenwerking tussen onderwijs, praktijk en onderzoek hebben opgezet op gebied van eHealth en sociale technologie in het iXperium Health‘, vertelt Maurice. ‘Dat bleek ook al tijdens een eerder bezoek aan de HAN in Nijmegen van een Indiase delegatie aan iXperium Health.’

Lokale Asha initiatieven

Er is ook een sterk besef dat grote hervormingen van gezondheidszorg, in curatieve maar ook preventieve zin (denk aan leefstijl en voeding), niet alleen van hogerhand opgelegd kunnen worden, maar zeker ook samen vanuit de basis ontwikkeld dienen te worden.

Een mooi voorbeeld hiervan is de Asha vereniging. Zij trainen vrouwen in sloppenwijken om als Community Health Volunteers de gezondheid van hun gemeenschap te monitoren. Deze vrouwen werken aan empowerment, financiële inclusie, onderwijs en verbetering van de leefomgeving van de mensen met de grootste afstand tot de gezondheidszorg. Binnenkort zijn er vervolggesprekken gepland om samenwerking tussen de HAN en projecten gerelateerd aan lokale Asha initiatieven verder vorm te geven.

Verdere samenwerking

Samenvattend blijken er interessante mogelijkheden voor verdere samenwerking tussen India en de HAN, waarbij er duidelijk interesse is in de praktijkgerichte aanpak en de nauwe samenwerking tussen hbo-onderwijs en praktijkgericht onderzoek aan de HAN.

“Door dit gesprek kom je er samen achter wat het oplevert”

22 mei 2018 door

De vrijdag na Hemelvaart, ergens in de gemeente Peel & Maas: Ik kom het jongerencentrum binnen. Twee jongeren zitten al aan de koffie en ik krijg ook een ‘tas’ aangeboden.

Even later zijn we druk in gesprek. Met behulp van de Effectencalculator reconstrueren we het verhaal van een deelnemer aan de activiteiten. Indrukwekkend hoe zij langzaam haar plek heeft gevonden en zich nu helemaal thuis voelt. Ze is trots op de banken die ze samen met de kinderen voor een basisschool heeft opgeknapt. De begeleiders hielpen haar door kleine gesprekjes om beter met veranderingen en frustraties om te gaan. Zowel thuis als op haar werk merken ze ook dat ze opener is geworden en niet meer zo snel boos wordt als dingen anders gaan dan ze het zelf had bedacht.

Zijzelf is ook blij met het gesprek: “Ik leer er veel van, omdat ik nu terug kan kijken en het verschil zie tussen hoe het eerst met me ging en hoe het nu met me gaat.” Haar moeder, de werkbegeleider en de ondersteuner van het jongerencentrum vertellen: “Door dit gesprek kom je er samen achter wat we doen en wat dit oplevert.“

Als we weer in de centrale ruimte komen, zitten twee jongeren met gitaren op de bank. Een van hen vertelt trots dat ze zojuist voor het eerst van haar leven een eigen liedje heeft geschreven. Ik rij terug met een tevreden gevoel: wat mooi dat we de betekenis van dit werk met de Effectencalculator zo mooi in beeld kunnen brengen.

Lectoraat Werkzame Factoren in Jeugd- en Opvoedhulp present bij Jeugd in Onderzoek

18 mei 2018 door

Op donderdag 24 mei aanstaande vindt voor de 14e keer de conferentie Jeugd in Onderzoek plaats. Het is dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Jeugdhulpverleners, beleidsmedewerkers en wetenschappers inspireren elkaar door kennis en ervaringen uit te wisselen. Waarom? Om de ondersteuning aan jeugd en ouders nog beter te maken.

Het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp is er bij! Vanuit het lectoraat worden twee presentaties. Marieke de Greef vertelt over de resultaten van een studie naar de alliantie tussen de hulpverlener en zijn leidinggevende en hoe deze alliantie samenhangt met de samenwerkingsrelatie tussen hulpverlener en cliënt. Annica Brummel en Marion van Hattum presenteren de resultaten van een observatie onderzoek naar samenwerking met en rondom gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Wil je er meer over weten, kom dan naar Jeugd in Onderzoek! Voor informatie: https://www.jeugdinonderzoek.nl/ronde3