Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘onregelmatigheid’

Bericht van de Examencommissie

6 december 2013 door Redactie

Onregelmatigheid/fraude

Meerdere malen per jaar ontvangt de examencommissie meldingen van ‘vermoedelijke onregelmatigheid’. Een melding wordt ingediend door de examinator of surveillant van het tentamenbureau.

In deze nieuwsbrief twee casuïstieken van het afgelopen studiejaar, deze keer vanuit de opleiding logopedie.

Het eerste voorbeeld: een student heeft op het gele doorslagformulier van het tentamenblad geschreven terwijl dat volgens de geldende regels niet is toegestaan. De student heeft een schriftelijke waarschuwing ontvangen. Mocht een vergelijkbare situatie zich in de toekomst echter nog een keer voor doen, dan zal de examencommissie wel passende maatregelen treffen.

Lees verder