Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘Musculoskeletale Revalidatie’

Installatie dr. Bart Staal als lector Musculoskeletale Revalidatie 26 mei 2016

13 mei 2016 door Roos van der Hoek

Op donderdagmiddag 26 mei 2016 vindt de installatie plaats van lector Musculoskeletale Revalidatie dr. Bart Staal in het Auditorium van de HAN-campus in Nijmegen. De lector aanvaardt zijn ambt met het uitspreken van de intreerede: Therapeut op onderzoek.

Aandoeningen van het bewegingsapparaat, ook wel musculoskeletale aandoeningen genoemd, zijn zowel nationaal als internationaal een groot gezondheidsprobleem. Zo heeft lage rugpijn wereldwijd de grootste ziektelast. Musculoskeletale aandoeningen leiden tot een hoog ziekteverzuim, zelfs tot arbeidsongeschiktheid en zorgen voor hoge medische kosten. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij de behandeling van patiënten met deze gezondheidsproblemen. Om deze rol effectief en doelmatig te kunnen vervullen worden er door de overheid en de verzekeraars hoge eisen gesteld aan dit vakgebied. De HAN draagt hier graag aan bij.

Bart Staal bespreekt in zijn rede de plaats en betekenis van het effectonderzoek in de beroepspraktijk van de fysiotherapeut, het onderzoeksprogramma van het lectoraat dat hierop aansluit en perspectieven voor toekomstbestendige fysiotherapie binnen het musculoskeletale domein. Voorafgaand aan de rede zal dr. Henk Nieuwenhuijzen, docent fysiotherapie en kenniskringlid van het lectoraat, door middel van voorbeelden toelichten hoe onderzoeksbevindingen geïntegreerd kunnen worden in praktijk en onderwijs.

Programma
15.00    Ontvangst
15.30    Welkomstwoord door dr. Saskia van der Lyke, directeur HAN Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij
15.35    Hoe evident is evidence-based practice? Voorbeelden uit de praktijk – dr. Henk Nieuwenhuijzen, hoofddocent HAN Fysiotherapie
15.45    Installatie lector Bart Staal door dr. ing. Diana de Jong, College van Bestuur HAN
15.50    Intreerede: Therapeut op onderzoek – dr. Bart Staal
16.35    Afsluiting met aansluitend receptie

Aanmelden
Wilt u bij de installatie aanwezig zijn dan kunt u zich via onderstaande link aanmelden:
http://www.han.nl/start/corporate/nieuws/agenda/_items/installatie-bart-staal/