Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Symposium “De musculoskeletale fysiotherapeut van de toekomst”: 25 april 2018

19 maart 2018 door Marielle Rouw

Op woensdag 25 april organiseert de Masteropleiding Musculoskeletale Revalidatie van de HAN het jaarlijkse Symposium:

“De musculoskeletale fysiotherapeut van de toekomst”

Tijdstip: 16.30 – 20.00 uur

Locatie: HAN campus Nijmegen, Kapittelweg 33, 6525 EN Nijmegen

Doelgroep

Stagebegeleiders/beroepsbeoefenaren MMR, Studenten MMR, docenten en vierdejaars studenten bachelor Fysiotherapie.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden kan voor 8 april. Stuur een mailtje naar: praktijkbureau.fysiotherapie@han.nl

Programma

Leer hier verder voor het volledige programma.

Het symposium heeft als insteek de visie over de toekomst. Er wordt een dynamisch programma geboden met ruimte voor discussie. Er zijn vier inspirerende inleiders.

16.00:

Ontvangst en inschrijving

16.30 – 16.40: 

Welkom en opening door Dr. Bart Staal, Lector Musculoskeletale Revalidatie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

16.40 – 17.10:

Prof. Dr. Cindy Veenhof, Onderzoeksgroep Fysiotherapiewetenschap, Afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap & Sport, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Lectoraat Innovatie van Beweegzorg, Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven, Hogeschool Utrecht
Gebruik van technologie binnen fysiotherapie: wat zijn de kansen en uitdagingen?
Technologie wordt van alle kanten gestimuleerd, maar het daadwerkelijke gebruik valt tegen. Zo ook binnen de fysiotherapie. In deze presentatie wordt aan de hand van een paar praktische voorbeelden ingegaan op de kansen en uitdagingen bij het gebruik van technologie. Dit wordt zowel vanuit het oogpunt van de patiënten als de fysiotherapeuten belicht.

17.20 – 17.50

Dr. Philip van der Wees, Senior onderzoeker, afdeling IQ Healthcare, Radboudumc Adjunct Professor, School of Medicine and Health Sciences, the George Washington University
Waardegedreven paramedische zorg in interdisciplinaire netwerken
Om persoonsgerichte zorg te kunnen leveren in onze complexe samenleving is steeds meer samenwerking en afstemming tussen zorgverleners nodig. De zorg richt zich niet alleen op de medische behandeling, maar ook op het voorbereiden en ondersteunen van de patiënt in het participeren in werk, gezin, sport en vrije tijd. Een middel hiertoe is om zorg in zorgpaden en interdisciplinaire netwerken te organiseren. De fysiotherapeut levert een belangrijke unieke bijdrage aan het bevorderen van herstel en het leren omgaan met een ziekte of aandoening in het dagelijks leven. De fysiotherapeut van de toekomst vormt een vast onderdeel van het interdisciplinaire team voor de zorg van mensen met complexe chronische aandoeningen.

18.00 – 18.40: Pauze (soep en broodmaaltijd)

18.40 – 19.10: 

Prof. Dr. Corine Visscher, Hoogleraar Orofaciale Fysiotherapie aan de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA), Universiteit van Amsterdam
Orofaciale Fysiotherapie; over hoofdzaken en kopzorgen
In deze presentatie zal het werkveld van de Orofaciaal Fysiotherapeut worden geschetst. Hierbij zal er zowel aandacht worden besteed aan de huidige rol van de orofaciaal fysiotherapeut in de behandeling van patiënten met orofaciale klachten als ook aan de vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen deze specialisatie.

19.20 – 19.50:

Dr. Annelies Pool, Ass. Professor Gedrag- en Bewegingswetenschappen, Faculteit Gedragwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam Programma directeur BSc Physiotherapy, SoMT University of Physiotherapy Amersfoort
Substitutie van zorg – kans voor de ‘extended scope fysiotherapeut
Substitutie van zorg in Nederland in de 1e en 2e-lijn wordt in Nederland veelvuldig ingericht door verpleegkundigen en Physician Assistants (PA’s). De PA werkt op basis van taakherschikking in plaats van taakdelegatie zoals de huisarts ondersteuner. In deze lezing wordt stilgestaan bij de bewijslast voor het inrichten van substitutie van zorg door de fysiotherapeut en de barrières aanwezig om tot deze inrichting van deze zorg te komen.

20.00: Afsluiting en uitschrijving

Informatie
Heeft u vragen over uw aanmelding of het programma?
Contactpersoon: Mariëlle Rouw
E: praktijkbureau.fysiotherapie@han.nl
T: 024 353 18 32 (maandag, dinsdag of donderdag)

Accreditatie
Voor dit symposium zal accreditatie worden aangevraagd voor de betreffende specialistenregisters.
ALV NVOF
Voorafgaand aan het symposium zal de ALV van de NVOF plaatsvinden.

Reacties

1 Reactie to “Symposium “De musculoskeletale fysiotherapeut van de toekomst”: 25 april 2018”

Sandra schreef:

Goedendag,

Ik overweeg woensdag 25 april naar de ALV van de NVOF en aansluitend studiedag te komen. Is al bekend of er accreditatiepunten voor deze dag worden toegekend voor het register orofaciaal fysiotherapeut?

Met vriendelijke groet,
Sandra van Maarseveen

Reageer

*