Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Promotie Marjo Maas: Say what you think, show what you do

22 januari 2018 door Marielle Rouw
Marjo Maas gepromoveerd
Op 12 januari 2018 is Marjo Maas gepromoveerd aan de Radbouduniversiteit Nijmegen op haar proefschrift ‘Say what you think, show what you do. Feedback interventions to support self-regulated quality improvement in physical therapy’.
In het kader van het Masterplan Kwaliteit in Beweging heeft Marjo en haar onderzoeksteam van Radboudumc IQ Healthcare een aantal programma’s ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd, die de voorlopers vormen van het huidige programma Intervisie en Visitatie. De programma’s zijn gebaseerd op toetsing en feedback, waarbij de fysiotherapeuten zelf de rol van feedbackgever en – ontvanger (peer assessment) op zich nemen en tegelijkertijd kritisch op hun eigen handelen reflecteren (self-assessment).

Say what you think, Show what you do

Toetsing was gericht op evidence-based klinisch redeneren, dossiervoering en communicatie. Daarbij werd gebruik gemaakt van schriftelijke casuïstiek, persoonlijke cliëntendossiers en video-opnames van cliëntencontacten.

Uit 2 gerandomiseerde gecontroleerde studies bleek dat deze methode om kwaliteit te verbeteren effectiever was dan programma’s met casusdiscussie.  Uit de kwalitatieve evaluaties bleek dat self- en peer assessment resulteerde in meer bewustzijn van hun sterke en zwakke kanten en tegelijkertijd meer vertrouwen in eigen kunnen. Ook intercollegiale praktijkvisitatie vormde een onderdeel van het kwaliteitsprogramma en werd gewaardeerd.

Uit de verschillende studies kon geconcludeerd worden dat ‘laten horen wat je denkt en laten zien wat je doet’ nodig is om goede feedback te krijgen en doelgericht te kunnen werken aan kwaliteit.

Reacties

Reageer

*