Circulaire Economie voor Bedrijven & Bedrijventerreinen (CEBB)

 


Het ‘Centrum voor Circulaire Economie voor Bedrijven en Bedrijventerreinen’ is er voor u!

In ons centrum rond Circulaire Economie werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen. We maken gebruik van elkaars expertise en doen samen onderzoek. Resultaat: nieuwe kennis en nieuwe kansen! De successen die we boeken, zijn gebouwd op gedeelde ambities, oog voor elkaars belangen en vertrouwen in elkaar.

Uw vraag:

Hoe maak ik als MKB’er  of als grotere organisatie mijn bedrijf toekomstbestendig? Hoe profiteer ik van de ontwikkelingen op gebied van circulariteit?

Ons antwoord:

Wij helpen Gelderse bedrijven en bedrijventerreinen de eerste stap zetten naar circulariteit. Dit doen we door mee te denken over toekomstbestendige businessmodellen die passen bij het bedrijf en die gebruik maken van de mogelijkheden van circulaire economie.

Bijvoorbeeld:

  1. partners in productieketens beter en anders met elkaar laten samenwerken
  2. kringlopen sluiten: afval wordt grondstof
  3. nieuwe verdienmodellen bedenken: gebruik in plaats van bezit.

Wij organiseren voor u:

  1. onderzoek in onze lectoraten
  2. een network waarin inmiddels talloze regionale MKB-bedrijven en onderzoeksinstellingen deelnemen
  3. de minor ‘Circulaire Economie’, waarin studenten uw praktijkvaardigheden als uitgangspunt nemen voor een special studieprogramma van vijf maanden. Resultaat: advies en hulp bij implementatie.

Onze visie:

Toekomstgericht onderwijs is afgestemd op de marktvraag en anticipeert op ontwikkelingen in de markt. Door het organiseren van een pro-actieve, integrale en duurzame samenwerking van onderwijs met vertegenwoordigers uit de markt (ondernemers, organisaties en overheid) ontstaat een interactie tussen vraag en aanbod op een wijze waarbij onderzoek en innovaties voortdurend worden bevorderd en de resultaten in de onderwijsprogrammering worden meegenomen.

Onze missie:

Het CEBB initieert, faciliteert, stimuleert, borgt en bevordert onderzoek en innovaties, gericht op ontwikkelingen richting circulair denken en werken, door vanuit een holistisch perspectief:

-Als (triple helix) centrum kennis en ervaringen te verzamelen met en ter beschikking te stellen aan alle stakeholder.

-Het werkveld te ondersteunen bij het creëren en onderhouden van duurzame meervoudige waardes.

-Studenten op te leiden tot T shaped professionals met oog voor duurzame meervoudige waardecreatie in samenwerking met werkveld.


 

HEB JIJ NOG VRAGEN?, NEEM DAN GERUST CONTACT OP MET ONS

 


12 + 12 =

Rob Westerdijk

Rob Westerdijk