voorbedrijven-en-maatschappij

Groeit u mee?


Leergierige stagiaires en innovatieve afstudeerders. Deeltijdopleidingen voor uw medewerkers. Praktijkgerichte onderzoeksresultaten die u direct in uw organisatie kunt toepassen. Een ‘Praktijkhuis’ waar u terecht kunt voor allerlei diensten op het gebied van economie, management en recht. En waar u misschien wel het meest van profiteert: de afgestudeerde hbo’er die direct als deskundig professional in uw organisatie aan de slag kan.

Als Faculteit Economie en Management (FEM) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werken we graag nauw samen met het bedrijfsleven. Door het uitwisselen van kennis en het samen ontwikkelen van nieuwe kennis, groeien onze studenten, groeien wij als kennisinstituut en groeien de bedrijven en instellingen waarmee we samenwerken. Groeit u mee?

Op onze website van FEM Business leest u waarmee we u van dienst kunnen zijn. Heeft u vragen of wilt u eens praten over de mogelijkheden van samenwerking? U bent van harte welkom!

 

 

 

EVENEMENTEN


FEM Business organiseert regelmatig, in samenwerking met de FEM, bijeenkomsten voor en door ondernemers. Het doel van deze bijeenkomsten is ondernemers bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen.

Circles
De website van Circles is in de lucht!

Je kunt jouw project of initiatief zelf aanmelden op de website van CIRCLES.

 NIEUWSBERICHTEN


Landelijke onderzoek BMCE én de programmering van de slotconferentie in mei 2017 in Arnhem

In het kader van de voortgang van het landelijke onderzoek BMCE én de programmering van de slotconferentie in mei 2017 in Arnhem even een korte update. Na de nodige voorbereiding was enige tijd terug Frans Timmermans gevraagd als key-note voor de slot conferentie op 18 mei 2017.  Helaas heeft hij onze uitnodiging niet geaccepteerd; zie onderstaande correspondentie. So be it. Dank aan al diegenen die geholpen hebben dit verzoek voor te bereiden en te sonderen. Suggesties voor een key-note van eenzelfde kaliber (kan dat?) zijn welkom. Op vrijdag 9 december j.l. heeft een eerste en constructief overleg plaatsgevonden over de opzet en uitvoering van de slotconferentie op 18 en 19 mei 2017 in Arnhem. De idee is om de geschetste twee-daagse opzet te handhaven: plenaire conversie (ochtend), markt/festival aansluitend (middag) en regio-tours (volgende dag, decentraal). Na de feestdagen gaan we met betrokken partijen kijken hoe deze opzet organisatorisch en fysiek verder vorm kan krijgen. Ook wordt gezocht naar personen die twee onderdelen te weten de/het ‘markt/festival’ en de regio-tours kunnen bemensen. Ondanks dat Frans Timmermans niet komt is op deze 09.12 bijeenkomst duidelijk geworden dat een Diner Pensant op de avond voorafgaande aan de conferentie te weten 17 mei 2017 in Huize Heyendaal van de Radboud Universiteit een waardevol idee blijft. We willen dat dan ook handhaven. Na de feestdagen volgt een mail met daarin  het verzoek na te gaan van welke personen het gewenst is dat zij aanwezig zijn. We denken daarbij aan burgemeesters, wethouders, leden RVB, CEO’s e.d. Ondertussen loopt het landelijke onderzoek; daar was het immers om begonnen. Er zijn nu alles bij elkaar ruim 1.2... read more

Landelijk Onderzoek Business Modellen voor de Circulaire Economie

Op 6 oktober lanceerde Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit, een nationaal onderzoek naar de circulaire economie. Dat is hard nodig, gezien de uitkomsten van een eerder regionaal onderzoek. Daaruit bleek dat de circulaire economie volop belangstelling geniet, maar het toepassen in organisaties komt nog nauwelijks van de grond. Als het bedrijfsleven de circulaire kar moet gaan trekken, dan zijn er nieuwe business- en verdienmodellen nodig. En die ontbreken grotendeels.  Vul de nationale enquête in!  Het nationale onderzoek naar de Circulaire Economie heeft tot doel om de kansen en uitdagingen voor bedrijven en burgers, in kaart te brengen. Met die inzichten kunnen dan die nieuwe business- en verdienmodellen ingericht worden. Streven is dat er daardoor geen waarde meer verloren gaat. Grondstoffen komen terug in de keten en zijn de basis zijn voor werk, producten en verdiensten. Samenwerken om samen waarde te creëren. Zet de eerste stap en vul de enquête in: http://bit.ly/2dSu9S8... read more

ONZE ACTIVITEITEN


De alliantie is erop gericht om de professionaliteit, het innovatie- en samenwerkingsvermogen van de alliantiepartners uit de praktijk en het onderwijs te vergroten.

Wilt u meer weten over alliantievorming? Klik dan hier.

Thema’s voor FEM Business zijn op dit moment; De Gelderse Zaak, Circulaire Economie en het ‘cost control’ project in samenwerking met onze Faculteit GGM.

Wilt u meer weten over de actuele thema’s? Klik dan hier.

Richting onze leden staat de dienstverlening centraal. FEM Business kan u op diverse manieren ondersteunen.

Voor een goed overzicht van alle diensten die FEM Business u kan bieden kijkt u op deze pagina.

De Kennisbank is gevuld met scripties, projectdocumenten en alle relevante informatie vanuit de allianties en themas.

Bent u geïnteresseerd in welke kennis wij bezitten en u kunnen bieden? Klik dan hier.


FEM Business
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Faculteit Economie en Management
Ruitenberglaan 31 Arnhem