Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

E-PeerFeedback & Reflectie

De 7 succesfactoren voor effectieve peer review

4 april 2016 door Esther van Popta

peerreviewplaatjeOp de blog van the Crowd schreef Michel van Ast een interessante blog over de succesfactoren voor effectieve peer review. Hij heeft deze blog geschreven naar aanleiding van een workshop die ik samen met Mariel van Pelt van de Master Social Work van de HAN heb gegeven. In de workshop heb ik verteld over mijn onderzoek en het procesmodel dat ik ontwikkeld heb. Vervolgens heeft Mariel verteld op welke manier zij in de opleiding het model gebruiken en welke keuzes ze hebben gemaakt. Een oudere versie van deze workshop is te vinden op HANovatie. Michel van Ast vertrekt in zijn blog bij mijn vier condities voor goede feedback (elementen voor leren) en gebruikt de inzichten uit de workshop om te komen tot zeven succesfactoren voor effectieve peer review. Ik ga in deze blog kort in op deze succesfactoren.

Lees verder

Feedback to the future

4 januari 2016 door Esther van Popta

ixpressoOp 24 november mocht ik twee keer een workshop verzorgen over online peer feedback op iXpresso – een dag leren en lesgeven met ICT voor medewerkers Faculteit Educatie van de HAN. Een kort verslag van mijn workshop staat in het online magazine dat ter gelegenheid van de dag is gemaakt. De workshops zelf leverde enthousiaste reacties van de deelnemers op mijn ideeën op.

Mastering Peer Feedback

4 januari 2016 door Esther van Popta

mastswEind november mocht ik bij de master Social Work van de HAN een training over online peer feedback geven. Ik geef deze training al een aantal jaren voor de nieuwe masterstudenten van deze opleiding. Deze keer was de training iets later gepland in het jaar, waardoor de studenten al wat ervaring hadden opgedaan in het geven en ontvangen van peer feedback. In de training hebben we ook stilgestaan bij het valideren van de feedback. De docent geeft bij het valideren aan welke van de vier leerelementen in de feedbackfragmenten van een student te vinden zijn. De elementen zijn: evaluatief oordeel, verbetersuggestie, verklaring en theoretische verwijzing. Deze validering wordt online gegeven.

3 toepassingen van feedback in de praktijk

19 oktober 2015 door Esther van Popta

peerreviewWilfred Rubens schreef vorige week een interessante blog over drie korte video’s waarin docenten van de Universiteit van Groningen vertellen over het gebruik van feedback in het onderwijs. De eerste twee van de voorbeelden gaan over peer feedback en de laatste video gaat over het geven van feedback door de docent. In elk van de voorbeelden wordt uitgelegd hoe het proces is ingericht en wat de voordelen zijn zowel voor de studenten als voor de docent. Vanuit mijn ervaring in mijn promotieonderzoek geef ik in deze blog een aantal aanvullingen op de twee voorbeelden over peer feedback. Deze aanvullingen gaan over de inzet van ICT, de voordelen van het geven van peer feedback voor de gever, het belang van kwaliteitscriteria en het verschil tussen peer assessment en peer review.

Lees verder

Hoe de docent uit de HAN verdween

24 maart 2015 door Esther van Popta

wedstrijdVorig jaar deed ik mee aan de Essaywedstrijd van de HAN. De uitdaging van de essaywedstrijd was: ‘Schets jouw of jullie toekomstbeeld van de HAN in 2030: Wie of wat willen we dan zijn?’ College van Bestuur en directie van de HAN gaven een eerste voorzet voor dat toekomstbeeld. Mijn essay gaat over mijn toekomstdroom van het onderwijs en dan in het bijzonder de rol van de docent. Het essay is verschenen in de bundel die is verschenen ter afsluiting van de wedstrijd. Alle essays zijn online te lezen. In deze blog heb ik mijn essay opgenomen.

Lees verder

Meer twijfelen door het geven van online peer feedback

9 maart 2015 door Esther van Popta

mzd peerfeedbackBegin februari mocht ik voor studenten van een minor van de opleiding MZD binnen de HAN vertellen over mijn onderzoek naar online peer feedback. Het aantal studenten was klein, maar de reacties waren voor mij weer een bevestiging van de noodzaak van mijn onderzoek:

1. De studenten gaven aan dat ze dit onderwerp graag eerder in de opleiding hadden gehad.

2. Een van de studenten gaf aan dat ze door het geven van peer feedback begon te twijfelen aan haar eigen overtuiging en ideeën.

De eerste reactie sluit aan op mijn ideeën dat je niet moet wachten tot het laatste jaar om studenten kennis te laten maken met het leren van het geven van feedback aan peers. De tweede reactie sluit naar mijn idee mooi aan bij de mogelijke leerresultaten van het geven van peer feedback, namelijk het aanzetten tot reflectie op het eigen leerproces en daarmee het leren van reflectieve vaardigheden, maar ook actiever en meer verdiepend met de leerstof aan de slag gaan.

 

De kracht van online peer feedback

12 januari 2015 door Esther van Popta

lezingIn de eerste week van het nieuwe jaar mocht ik de themalezing op de nieuwjaarsbijeenkomst van de afdeling Han Master Programma’s (HMP) verzorgen. In mijn lezing over mijn onderzoek heb ik eerst het kader geschetst waarbinnen mijn onderzoek plaats vindt. Mijn vertrekpunt is leren. Hattie en Timperley (2007) hebben in hun onderzoek aangetoond dat feedback een belangrijke variabele is voor leren, omdat het een hoge mate van effectiviteit laat zien. Feedback lijkt een nog belangrijkere rol te spelen in online leren. Als je feedback gebruikt in een online leeromgeving stimuleert dat de activiteit van de deelnemers.  Lees verder

Sociaal constructivisme en peer feedback bij Facility Management

8 januari 2015 door Esther van Popta

Dia01Binnen de voltijd opleiding Facility Management van de HAN wordt al een aantal jaren door een aantal docenten gewerkt met online peer feedback. Eind vorig jaar ben ik gevraagd om een lezing te verzorgen over sociaal constructivisme en peer feedback. De lezing heeft begin december plaatsgevonden.  Lees verder

Peer feedback bij Social Work

8 januari 2015 door Esther van Popta

IMG_3038Jaarlijks start bij de master Social Work van de HAN een nieuw cohort professionals aan hun masteropleiding. Binnen de opleiding wordt al een aantal jaren gewerkt met peer feedback. In 2013 heb ik samen met Mariel van Pelt hierover een zogenaamde etalagebijeenkomst mogen verzorgen. Bij de jaarlijkse start van het nieuwe cohort verzorg ik al een aantal jaren een introductiebijeenkomst over Online Peer Feedback. Lees verder

Mindshifting en het geven van feedback

15 oktober 2014 door Esther van Popta

goodjobEind 2013 heeft Robert-Jan Simons zijn afscheidsrede uitgesproken. De rede gaat over mindshifting en het veranderen van mindsets. Robert-Jan benoemt drie mindsets van de mind, waaronder het belang van feedback geven en ontvangen. Hij verwijst hiervoor naar het proefschrift van Lia Voerman. In het onderzoek van Lia Voerman (Voerman, Meijer, Korthagen & Simons, 2012) bleek dat bij het geven van feedback enkele mindsets een rol spelen. Docenten Voortgezet Onderwijs bleken weinig feedback te geven. Docenten gaven zo weinig (goede) feedback omdat ze niet wisten hoe belangrijk dit was, omdat ze niet wisten hoe ze dit moesten doen in grote klassen en omdat ze dachten dat feedback alleen na een toets kan worden gegeven. Kan de mindset van deze docenten veranderd worden, zodat ze meer (goede) feedback gaan geven? Lees verder