Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Virtual Action Learning’

The Power of Peer Feedback: Hora est

7 oktober 2016 door Esther van Popta

Promotie Jos BaetenOp woensdag 28 september was het eindelijk zo ver. Jos Baeten mocht in dialoog met de commissie om zijn proefschrift met de titel ‘The Power of Peer Feedback – Research on the Learning Process within Virtual Action Learning’ te verdedigen. Een bijzonder moment voor iedereen die het VAL-concept in het algemeen en Peer Feedback in het bijzonder een warm hart toedraagt. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de meeste voortgang tijdens het leren wordt geboekt wanneer studenten elkaar feedback geven.

Lees verder

Training peerfeedback geven en beoordelen

21 juni 2013 door Esther van Popta

Op donderdag 6 juni heb ik op uitnodiging van mijn collega Niels Maes een deel van de training over peerfeedback aan docenten van de minor ISDC (International Sustainable Development Cooperation) verzorgd. De docenten gaan na de zomervakantie in de minor aan de slag met peerfeedback via de VLC en 1 van de openstaande vragen was welk beoordelingsmodel ze hiervoor gaan gebruiken. Aan het eind van de training heeft men zich positief uitgesproken over het beoordelingsmodel dat ik mijn promotieonderzoek ontwikkeld heb. Wie weet neem ik hun ervaringen ook nog mee in mijn onderzoek.

De verschillende vormen van peer feedback

7 juni 2012 door Esther van Popta

In mijn onderzoek naar online peer feedback kom ik er achter dat er verschillende vormen van peer feedback bestaan en gebruikt worden. Aangezien mijn onderzoek zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van de peer feedback, is de vorm die je kiest bepalend voor de definitie die je aan kwaliteit geeft. In deze blog geef ik kort weer welke perspectieven en vormen van peer feedback ik tot nu toe tegen ben gekomen en welke keuzes ik gemaakt heb.

Lees verder

Research on peer feedback in practice

28 november 2011 door Esther van Popta

Last weekend at the eApril conference I attended a workshop on a research on using feedback in a MBO (intermediate vocational education) in the Netherlands. The researcher is Desiree Haan, who did hear research at Studio T. She was accompanied in the workshop by Ellen Venhuizen. The workshop was an interactive session on giving and receiving feedback. In this blog I focus on the research by Desiree.

Lees verder

Kenniskwartier over promotieonderzoek

12 april 2011 door Esther van Popta

Kenniskwartier is een serie gesprekken met onderzoekers, promovendi, lectoren, docenten, studenten, managers of relaties over toegepast onderzoek bij de HAN. Justine van den Berg heeft mij gevraagd hieraan mee te werken en heeft een paar weken geleden een filmopname gemaakt. In de opname leg ik uit waar mijn promotieonderzoek naar de vraag “wat zijn de effecten van E-Peer Feedback (studenten die elkaar feedback geven via een virtuele/digitale leeromgeving) op de reflectieve vaardigheden van HBO-studenten” over gaat. En wat mijn onderzoek bijdraagt aan de ambities van de HAN. Hier de link naar de blog ‘Op weg naar HAN University’.

YouTube Preview Image

De feedback- en reflectiecyclus in VAL

9 november 2010 door Esther van Popta

Mijn onderzoek richt zich op E-Peerfeedback als onderdeel van Virtual Action Learning. Over dit concept is een boek geschreven, waarin de ins en outs van het concept worden toegelicht. Vandaag heb ik me verder verdiept in de zogenaamde Feedback- en Reflectiecyclus. Robert-Jan Simons beweert in het boek dat feedback en reflectie eigenlijk de kern vormen van leren. Deze gedachte is leidend geweest voor mijn promotie-onderzoek, waarin ik wil aantonen dat E-Peerfeedback bijdraagt aan de reflectievaardigheden van studenten.

Lees verder

Hoe jongeren leren en de consequenties voor het onderwijs

21 september 2010 door Esther van Popta

Al zolang ik me met Virtual Action Learning bezig houd, wordt mij de vraag gesteld: voor welke doelgroep is VAL het meest geschikt? Op zoek naar een goed onderwerp voor een workshop op het VAL-congres 2010 bedacht ik dat het interessant zou zijn om me verder te verdiepen in het onderscheid in leren tussen ouderen en jongeren. Daarnaast ben ik recent gestart met mijn promotieonderzoek naar de relatie tussen E-Peer Feedback en Reflectieve vaardigheden van studenten. Het leek me aardig beide onderwerpen (de verschillen in leren en reflectie) aan elkaar te koppelen. In deze bijdrage geef ik een tekstuele weergave van mijn presentatie en de reacties van deelnemers. De originele slides staan onderaan de tekst.

Lees verder

The effectiveness of Peer Feedback

8 juli 2010 door Esther van Popta

In de voorbereiding van mijn onderzoek heb ik veel gelezen over de meerwaarde en effectiviteit van Peer Feedback. Sarah Gielen (research ) heeft onderzoek gedaan naar ‘the effectiveness of peer feedback’. In haar onderzoek refereert ze aan een aantal interessante resultaten op het gebied van Peer Feedback:
Lees verder

Onderzoek naar de kwaliteit van online peerfeedback

7 juni 2010 door Esther van Popta

Begin 2010 ben ik begonnen met de voorbereidingen op mijn promotie-onderzoek. Doel is het vinden van een antwoord op de vraag: wat zijn de effecten van E-Peer Feedback (studenten die elkaar feedback geven via een virtuele/digitale leeromgeving) op de reflectieve vaardigheden van HBO-studenten. Na de start bleek deze vraag te breed om te beantwoorden in een periode van vier jaar. Ik heb de focus daarom verlegd naar het onderzoeken van de kwaliteit van online peerfeedback. Ik voer het onderzoek uit binnen het Virtual Action Learning concept. Deze weblog gebruik ik om de kennis die ik gedurende het traject verzamel te delen met geïnteresseerden binnen en buiten de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast ga ik graag de dialoog aan. Gedurende het traject plaats ik berichten over de voortgang van het onderzoek, maar plaats ik ook interessante ontwikkelingen op het terrein van E-Peer Feedback en Reflectie in binnen- en buitenland. Ik wens iedere lezer veel leesplezier en voel je vrij om op mijn bijdragen te reageren.