Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Reflectieve vaardigheden’

Steeds meer aandacht voor Peer learning

23 september 2013 door Esther van Popta

Vorige week werd een masterclass georganiseerd rondom de tool peerScholar. Vorig jaar heb ik al eens over deze tool geschreven. peerScholar is een online peer assessment tool bedacht door professor Steve Joordens. Wegens omstandigheden kon ik zelf niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn. Wel heb ik de dag erna een interessante chatsessie met Steve gehad, waarin we onze ideeën hebben uitgewisseld. Daarnaast zijn er diverse blogs verschenen over de masterclass: waaronder peerscholar: van en met elkaar leren in drie stappen (Frank Thuss), Lerende leerlingen dankzij peer learning, peer assessment en peerScholar (Frans Droog) en Leren te leren met peerScholar (Sandra Verbruggen). Naar mijn idee groeit de aandacht voor peer learning en een systeem als peerScholar sluit hier mooi op aan. Ik ben van mening dat peerScholar een mooie tool is die aansluit op de behoefte van docenten die met deze vorm van leren aan de slag willen. In deze blog sta ik stil bij een aantal overwegingen.

Lees verder

We missen de essentie van reflectie

27 oktober 2011 door Esther van Popta

Reflection via Flickr (CC)

Vandaag las ik via de blog van Wilfred Rubens een artikel van Peter Pappas met als titel A Taxonomy of Reflection: Critical Thinking  For Students, Teachers, and Principals (Part 1). Wilfred vergelijkt in zijn blog de taxonomie van Pappas met de reflectiecyclus van Fred Korthagen. Hij concludeert dat hij Korthagen’s cyclus completer vindt, maar vindt Pappas expliciteringen ‘Begrijpen’ en ‘Toepassen’ èn ‘Analyseren’ en ‘Evalueren’  waardevolle toevoegingen. Vanuit mijn promotieonderzoek werk ik op dit moment aan de ontwikkeling van een reflectiescore van e-PeerFeedback. Hierin vertrek ik bij het model van Wil Oonk. Ik heb hier eerder over geschreven in de definitie van reflectie. In mijn onderzoek kom ik er steeds meer achter, dat als het gaat om de toepassing van reflectie, we in de meeste gevallen de essentie missen.

Lees verder

How we think (and how we reflect)

23 augustus 2011 door Esther van Popta

Op mijn zoektocht naar een instrument om reflectievaardigheden te meten (een reflective questionnaire), merk ik dat veel onderzoekers zich baseren op de ideeën van Dewey. Met name naar zijn boek ‘How we think‘ uit 1933 (!) wordt veel verwezen. Voor mij aanleiding om me eens verder in zijn ideeën te verdiepen. In deze blog deel ik mijn 14 notes:

Lees verder

Op zoek naar een reflective questionnaire

23 augustus 2011 door Esther van Popta

Voor mijn onderzoek ben ik op zoek naar een vragenlijst over reflectieve vaardigheden. Om namelijk te meten in hoeverre E-PeerFeedback effect heeft op de reflectieve vaardigheden van studenten, moet ik natuurlijk om te beginnen weten op welk niveau ze bij de start zitten en waar ze staan na afloop van een periode met E-PeerFeedback. Ik ben er inmiddels achter dat hiervoor niet veel bestaand materiaal voor handen is. Er is wel heel veel geschreven over hoe je reflectieve vaardigheden zou moeten aanleren, maar is weinig aandacht voor de beoordeling ervan. Dankzij het onderzoek van Karen Könings (Universiteit Maastricht) over ‘de Iphone als mobile reflection tool tijdens leren op de werkplek’ ben ik inmiddels wat verder gekomen.

Lees verder

Kenniskwartier over promotieonderzoek

12 april 2011 door Esther van Popta

Kenniskwartier is een serie gesprekken met onderzoekers, promovendi, lectoren, docenten, studenten, managers of relaties over toegepast onderzoek bij de HAN. Justine van den Berg heeft mij gevraagd hieraan mee te werken en heeft een paar weken geleden een filmopname gemaakt. In de opname leg ik uit waar mijn promotieonderzoek naar de vraag “wat zijn de effecten van E-Peer Feedback (studenten die elkaar feedback geven via een virtuele/digitale leeromgeving) op de reflectieve vaardigheden van HBO-studenten” over gaat. En wat mijn onderzoek bijdraagt aan de ambities van de HAN. Hier de link naar de blog ‘Op weg naar HAN University’.

YouTube Preview Image

Het concept van reflectie

11 februari 2011 door Esther van Popta

In het verlengde op de definitie van reflectie sta ik nog een keer stil bij mijn oorspronkelijke definitie. Ik heb nogmaals gekeken naar het model van Äli Leijen en komt tot de conclusie dat dit model wel heel goed past bij mijn definitie. Vervolgens kijk ik naar het reflectieanalyse model van Wil Oonk en vermeld ik een aantal opvallende inzichten over het beoordelen van de mate van reflectie met behulp van schriftelijk materiaal.

Lees verder

De feedback- en reflectiecyclus in VAL

9 november 2010 door Esther van Popta

Mijn onderzoek richt zich op E-Peerfeedback als onderdeel van Virtual Action Learning. Over dit concept is een boek geschreven, waarin de ins en outs van het concept worden toegelicht. Vandaag heb ik me verder verdiept in de zogenaamde Feedback- en Reflectiecyclus. Robert-Jan Simons beweert in het boek dat feedback en reflectie eigenlijk de kern vormen van leren. Deze gedachte is leidend geweest voor mijn promotie-onderzoek, waarin ik wil aantonen dat E-Peerfeedback bijdraagt aan de reflectievaardigheden van studenten.

Lees verder

Mobile Learning en Reflectie

8 juli 2010 door Esther van Popta

Mijn collega Frank Thuss (frankthuss.blogspot.com) heeft voor zijn dissertatie (Master eLearning Multimedia and Consultancy) onderzoek gedaan naar de bijdrage van mobile learning richting reflectie. In zijn verslaglegging verwijst hij onder andere naar de noodzaak van reflectie voor HBO-studenten en de operationalisering van reflectie in studieprogramma’s: Lees verder

Onderzoek naar de kwaliteit van online peerfeedback

7 juni 2010 door Esther van Popta

Begin 2010 ben ik begonnen met de voorbereidingen op mijn promotie-onderzoek. Doel is het vinden van een antwoord op de vraag: wat zijn de effecten van E-Peer Feedback (studenten die elkaar feedback geven via een virtuele/digitale leeromgeving) op de reflectieve vaardigheden van HBO-studenten. Na de start bleek deze vraag te breed om te beantwoorden in een periode van vier jaar. Ik heb de focus daarom verlegd naar het onderzoeken van de kwaliteit van online peerfeedback. Ik voer het onderzoek uit binnen het Virtual Action Learning concept. Deze weblog gebruik ik om de kennis die ik gedurende het traject verzamel te delen met geïnteresseerden binnen en buiten de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast ga ik graag de dialoog aan. Gedurende het traject plaats ik berichten over de voortgang van het onderzoek, maar plaats ik ook interessante ontwikkelingen op het terrein van E-Peer Feedback en Reflectie in binnen- en buitenland. Ik wens iedere lezer veel leesplezier en voel je vrij om op mijn bijdragen te reageren.