Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Reflectie’

De 7 succesfactoren voor effectieve peer review

4 april 2016 door Esther van Popta

peerreviewplaatjeOp de blog van the Crowd schreef Michel van Ast een interessante blog over de succesfactoren voor effectieve peer review. Hij heeft deze blog geschreven naar aanleiding van een workshop die ik samen met Mariel van Pelt van de Master Social Work van de HAN heb gegeven. In de workshop heb ik verteld over mijn onderzoek en het procesmodel dat ik ontwikkeld heb. Vervolgens heeft Mariel verteld op welke manier zij in de opleiding het model gebruiken en welke keuzes ze hebben gemaakt. Een oudere versie van deze workshop is te vinden op HANovatie. Michel van Ast vertrekt in zijn blog bij mijn vier condities voor goede feedback (elementen voor leren) en gebruikt de inzichten uit de workshop om te komen tot zeven succesfactoren voor effectieve peer review. Ik ga in deze blog kort in op deze succesfactoren.

Lees verder

3 toepassingen van feedback in de praktijk

19 oktober 2015 door Esther van Popta

peerreviewWilfred Rubens schreef vorige week een interessante blog over drie korte video’s waarin docenten van de Universiteit van Groningen vertellen over het gebruik van feedback in het onderwijs. De eerste twee van de voorbeelden gaan over peer feedback en de laatste video gaat over het geven van feedback door de docent. In elk van de voorbeelden wordt uitgelegd hoe het proces is ingericht en wat de voordelen zijn zowel voor de studenten als voor de docent. Vanuit mijn ervaring in mijn promotieonderzoek geef ik in deze blog een aantal aanvullingen op de twee voorbeelden over peer feedback. Deze aanvullingen gaan over de inzet van ICT, de voordelen van het geven van peer feedback voor de gever, het belang van kwaliteitscriteria en het verschil tussen peer assessment en peer review.

Lees verder

Meer twijfelen door het geven van online peer feedback

9 maart 2015 door Esther van Popta

mzd peerfeedbackBegin februari mocht ik voor studenten van een minor van de opleiding MZD binnen de HAN vertellen over mijn onderzoek naar online peer feedback. Het aantal studenten was klein, maar de reacties waren voor mij weer een bevestiging van de noodzaak van mijn onderzoek:

1. De studenten gaven aan dat ze dit onderwerp graag eerder in de opleiding hadden gehad.

2. Een van de studenten gaf aan dat ze door het geven van peer feedback begon te twijfelen aan haar eigen overtuiging en ideeën.

De eerste reactie sluit aan op mijn ideeën dat je niet moet wachten tot het laatste jaar om studenten kennis te laten maken met het leren van het geven van feedback aan peers. De tweede reactie sluit naar mijn idee mooi aan bij de mogelijke leerresultaten van het geven van peer feedback, namelijk het aanzetten tot reflectie op het eigen leerproces en daarmee het leren van reflectieve vaardigheden, maar ook actiever en meer verdiepend met de leerstof aan de slag gaan.

 

Steeds meer aandacht voor Peer learning

23 september 2013 door Esther van Popta

Vorige week werd een masterclass georganiseerd rondom de tool peerScholar. Vorig jaar heb ik al eens over deze tool geschreven. peerScholar is een online peer assessment tool bedacht door professor Steve Joordens. Wegens omstandigheden kon ik zelf niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn. Wel heb ik de dag erna een interessante chatsessie met Steve gehad, waarin we onze ideeën hebben uitgewisseld. Daarnaast zijn er diverse blogs verschenen over de masterclass: waaronder peerscholar: van en met elkaar leren in drie stappen (Frank Thuss), Lerende leerlingen dankzij peer learning, peer assessment en peerScholar (Frans Droog) en Leren te leren met peerScholar (Sandra Verbruggen). Naar mijn idee groeit de aandacht voor peer learning en een systeem als peerScholar sluit hier mooi op aan. Ik ben van mening dat peerScholar een mooie tool is die aansluit op de behoefte van docenten die met deze vorm van leren aan de slag willen. In deze blog sta ik stil bij een aantal overwegingen.

Lees verder

Reflectie met widgets draagt bij aan leven lang leren

7 november 2012 door Esther van Popta

Op 9 november promoveert Dominique Verpoorten bij de OU op zijn onderzoek ‘Reflection Amplifiers in Self-Regulated Learning’.  Hij ontwikkelde een speciale tool die in e-learningomgevingen gebruikt kan worden bij de reflectie op het leerproces. Scienceguide schreef hier een kort nieuwsbericht over. Uit de experimenten bleek geen direct effect op de leerprestaties, maar leverde voor studenten vaardigheden op die nodig zijn voor leven lang leren

Lees verder

Using a portfolio to stimulate and assess medical students‟ reflection

9 december 2011 door Esther van Popta

In my research on reflection and E-PeerFeedback I read the thesis of Erik Driessen. The title of his thesis is: ‘Educating the self-critical doctor’ – Using a portfolio to stimulate and assess medical students‟ reflection. I’m interested in his research on ‘Conditions for successful reflective use of portfolios’ as I hope to find some links to my own research.

Lees verder

We missen de essentie van reflectie

27 oktober 2011 door Esther van Popta

Reflection via Flickr (CC)

Vandaag las ik via de blog van Wilfred Rubens een artikel van Peter Pappas met als titel A Taxonomy of Reflection: Critical Thinking  For Students, Teachers, and Principals (Part 1). Wilfred vergelijkt in zijn blog de taxonomie van Pappas met de reflectiecyclus van Fred Korthagen. Hij concludeert dat hij Korthagen’s cyclus completer vindt, maar vindt Pappas expliciteringen ‘Begrijpen’ en ‘Toepassen’ èn ‘Analyseren’ en ‘Evalueren’  waardevolle toevoegingen. Vanuit mijn promotieonderzoek werk ik op dit moment aan de ontwikkeling van een reflectiescore van e-PeerFeedback. Hierin vertrek ik bij het model van Wil Oonk. Ik heb hier eerder over geschreven in de definitie van reflectie. In mijn onderzoek kom ik er steeds meer achter, dat als het gaat om de toepassing van reflectie, we in de meeste gevallen de essentie missen.

Lees verder

How we think (and how we reflect)

23 augustus 2011 door Esther van Popta

Op mijn zoektocht naar een instrument om reflectievaardigheden te meten (een reflective questionnaire), merk ik dat veel onderzoekers zich baseren op de ideeën van Dewey. Met name naar zijn boek ‘How we think‘ uit 1933 (!) wordt veel verwezen. Voor mij aanleiding om me eens verder in zijn ideeën te verdiepen. In deze blog deel ik mijn 14 notes:

Lees verder

Op zoek naar een reflective questionnaire

23 augustus 2011 door Esther van Popta

Voor mijn onderzoek ben ik op zoek naar een vragenlijst over reflectieve vaardigheden. Om namelijk te meten in hoeverre E-PeerFeedback effect heeft op de reflectieve vaardigheden van studenten, moet ik natuurlijk om te beginnen weten op welk niveau ze bij de start zitten en waar ze staan na afloop van een periode met E-PeerFeedback. Ik ben er inmiddels achter dat hiervoor niet veel bestaand materiaal voor handen is. Er is wel heel veel geschreven over hoe je reflectieve vaardigheden zou moeten aanleren, maar is weinig aandacht voor de beoordeling ervan. Dankzij het onderzoek van Karen Könings (Universiteit Maastricht) over ‘de Iphone als mobile reflection tool tijdens leren op de werkplek’ ben ik inmiddels wat verder gekomen.

Lees verder

Het concept van reflectie

11 februari 2011 door Esther van Popta

In het verlengde op de definitie van reflectie sta ik nog een keer stil bij mijn oorspronkelijke definitie. Ik heb nogmaals gekeken naar het model van Äli Leijen en komt tot de conclusie dat dit model wel heel goed past bij mijn definitie. Vervolgens kijk ik naar het reflectieanalyse model van Wil Oonk en vermeld ik een aantal opvallende inzichten over het beoordelen van de mate van reflectie met behulp van schriftelijk materiaal.

Lees verder