Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Onderzoek’

De kracht van online peer feedback

6 april 2017 door Esther van Popta

Op de blog van het platform leren van toetsen is een interview met mij verschenen naar aanleiding van mijn artikel over online peer feedback. De blog bevat zowel de achtergronden van mijn onderzoek als verwijzingen naar praktische overwegingen als je online peer feedback zou willen inzetten in je onderwijs.

Eerste publicatie

14 november 2016 door Esther van Popta

process-modelAl mijn activiteiten in het kader van mijn promotieonderzoek zijn er op gericht dat ik vier wetenschappelijke artikelen moet schrijven. Deze artikelen moeten bovendien gepubliceerd worden in een relevant en internationaal tijdschrift. Het publiceren van een artikel is een hele bevalling. Allereerst moet je natuurlijk een artikel schrijven dat van voldoende kwaliteit is. Vervolgens start het traject van insturen en peer review. Na akkoord van mijn promotoren heb ik mijn eerste artikel in januari 2015 ingestuurd naar het journal van mijn keuze: Educational Research Review. Na zes maanden ontvang ik het resultaat van de peer review. Deze bleek positief, maar er werden een aantal relevante remarks gemaakt. Bovendien was ik met mijn onderzoek inmiddels ook weer wat verder opgeschoten. Dat maakte dat ik het artikel op een groot aantal punten heb herschreven en in januari van dit jaar opnieuw heb ingediend. Vlak voor de zomervakantie ontving ik een positieve review en bleek mijn artikel geschikt voor publicatie. Na een aantal ‘minor revisions’ heb ik inmiddels het bericht ontvangen dat mijn artikel is gepubliceerd. Het artikel is hier te lezen via deze link. Mocht je het artikel digitaal willen ontvangen, stuur me dan even een email op esther.vanpopta @ han.nl.

The Power of Peer Feedback: Hora est

7 oktober 2016 door Esther van Popta

Promotie Jos BaetenOp woensdag 28 september was het eindelijk zo ver. Jos Baeten mocht in dialoog met de commissie om zijn proefschrift met de titel ‘The Power of Peer Feedback – Research on the Learning Process within Virtual Action Learning’ te verdedigen. Een bijzonder moment voor iedereen die het VAL-concept in het algemeen en Peer Feedback in het bijzonder een warm hart toedraagt. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de meeste voortgang tijdens het leren wordt geboekt wanneer studenten elkaar feedback geven.

Lees verder

De 7 succesfactoren voor effectieve peer review

4 april 2016 door Esther van Popta

peerreviewplaatjeOp de blog van the Crowd schreef Michel van Ast een interessante blog over de succesfactoren voor effectieve peer review. Hij heeft deze blog geschreven naar aanleiding van een workshop die ik samen met Mariel van Pelt van de Master Social Work van de HAN heb gegeven. In de workshop heb ik verteld over mijn onderzoek en het procesmodel dat ik ontwikkeld heb. Vervolgens heeft Mariel verteld op welke manier zij in de opleiding het model gebruiken en welke keuzes ze hebben gemaakt. Een oudere versie van deze workshop is te vinden op HANovatie. Michel van Ast vertrekt in zijn blog bij mijn vier condities voor goede feedback (elementen voor leren) en gebruikt de inzichten uit de workshop om te komen tot zeven succesfactoren voor effectieve peer review. Ik ga in deze blog kort in op deze succesfactoren.

Lees verder

3 toepassingen van feedback in de praktijk

19 oktober 2015 door Esther van Popta

peerreviewWilfred Rubens schreef vorige week een interessante blog over drie korte video’s waarin docenten van de Universiteit van Groningen vertellen over het gebruik van feedback in het onderwijs. De eerste twee van de voorbeelden gaan over peer feedback en de laatste video gaat over het geven van feedback door de docent. In elk van de voorbeelden wordt uitgelegd hoe het proces is ingericht en wat de voordelen zijn zowel voor de studenten als voor de docent. Vanuit mijn ervaring in mijn promotieonderzoek geef ik in deze blog een aantal aanvullingen op de twee voorbeelden over peer feedback. Deze aanvullingen gaan over de inzet van ICT, de voordelen van het geven van peer feedback voor de gever, het belang van kwaliteitscriteria en het verschil tussen peer assessment en peer review.

Lees verder

Meer twijfelen door het geven van online peer feedback

9 maart 2015 door Esther van Popta

mzd peerfeedbackBegin februari mocht ik voor studenten van een minor van de opleiding MZD binnen de HAN vertellen over mijn onderzoek naar online peer feedback. Het aantal studenten was klein, maar de reacties waren voor mij weer een bevestiging van de noodzaak van mijn onderzoek:

1. De studenten gaven aan dat ze dit onderwerp graag eerder in de opleiding hadden gehad.

2. Een van de studenten gaf aan dat ze door het geven van peer feedback begon te twijfelen aan haar eigen overtuiging en ideeën.

De eerste reactie sluit aan op mijn ideeën dat je niet moet wachten tot het laatste jaar om studenten kennis te laten maken met het leren van het geven van feedback aan peers. De tweede reactie sluit naar mijn idee mooi aan bij de mogelijke leerresultaten van het geven van peer feedback, namelijk het aanzetten tot reflectie op het eigen leerproces en daarmee het leren van reflectieve vaardigheden, maar ook actiever en meer verdiepend met de leerstof aan de slag gaan.

 

De kracht van online peer feedback

12 januari 2015 door Esther van Popta

lezingIn de eerste week van het nieuwe jaar mocht ik de themalezing op de nieuwjaarsbijeenkomst van de afdeling Han Master Programma’s (HMP) verzorgen. In mijn lezing over mijn onderzoek heb ik eerst het kader geschetst waarbinnen mijn onderzoek plaats vindt. Mijn vertrekpunt is leren. Hattie en Timperley (2007) hebben in hun onderzoek aangetoond dat feedback een belangrijke variabele is voor leren, omdat het een hoge mate van effectiviteit laat zien. Feedback lijkt een nog belangrijkere rol te spelen in online leren. Als je feedback gebruikt in een online leeromgeving stimuleert dat de activiteit van de deelnemers.  Lees verder

Sociaal constructivisme en peer feedback bij Facility Management

8 januari 2015 door Esther van Popta

Dia01Binnen de voltijd opleiding Facility Management van de HAN wordt al een aantal jaren door een aantal docenten gewerkt met online peer feedback. Eind vorig jaar ben ik gevraagd om een lezing te verzorgen over sociaal constructivisme en peer feedback. De lezing heeft begin december plaatsgevonden.  Lees verder

Peer feedback bij Social Work

8 januari 2015 door Esther van Popta

IMG_3038Jaarlijks start bij de master Social Work van de HAN een nieuw cohort professionals aan hun masteropleiding. Binnen de opleiding wordt al een aantal jaren gewerkt met peer feedback. In 2013 heb ik samen met Mariel van Pelt hierover een zogenaamde etalagebijeenkomst mogen verzorgen. Bij de jaarlijkse start van het nieuwe cohort verzorg ik al een aantal jaren een introductiebijeenkomst over Online Peer Feedback. Lees verder

Leren van geven

8 april 2014 door Esther van Popta

Uit onderzoek binnen 28 pilots in het SURF-project SCALA wordt geconcludeerd dat het digitaal feedback geven en beoordelen helpt om de werkdruk van docenten beheersbaar te houden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de beoordeling. Naast het digitaliseren van docentfeedback, zijn ook een aantal pilots uitgevoerd die deels gericht zijn op vormen van online peer feedback. In een pilot van de Vrije Universiteit voerden studenten een peer review uit met een digitale feedbacktool. De resultaten van deze pilot zijn online te vinden. In deze blog sta ik kort stil bij deze pilot vanwege de inhoudelijke verbinding met mijn eigen onderzoek.

Lees verder