Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Geen categorie’

De SURF Onderwijsdagen: Leeruitkomsten maken flexibilisering mogelijk

9 november 2017 door Esther van Popta

Na de lunch ben ik aangeschoven bij de interessante sessie van Dominique Sluijsmans met als titel ‘beoordelen als kans binnen flexibel en blended onderwijs’. Vanuit mijn promotieonderzoek naar online peer feedback volg ik het werk van Dominique al lang en ook in deze sessie gaf ze wederom interessante inzichten. In deze blog noem ik er een aantal.

Dominique maakt in haar verhaal een helder onderscheid tussen formatief beoordelen en summatief beoordelen:  Lees verder

Surf Onderwijsdagen: beter onderwijs door een flexibele leeromgeving?

8 november 2017 door Esther van Popta

In de vierde parallelsessieronde was ik aanwezig bij de bijeenkomst over de vraag ‘beter onderwijs door een flexibele leeromgeving?’

Marieke de Wit (SURFnet) presenteerde in een sneltreinvaart de aanpak van SURF rondom de flexibele leeromgeving. Voor meer informatie verwijs ik naar de interessante notitie Flexibele en persoonlijke leeromgeving. SURF heeft een demo omgeving ingericht. Ze hebben eerst nagedacht over te ondersteunen processen en hebben hieruit 13 componenten afgeleid. Vervolgens is een functioneel model gemaakt, waarin per component is uitgewerkt welke informatie komt het component in en welke gaat er uit (welke gegevens horen daarbij) en naar welke andere component deze gegevens gaan, en welke standaarden hierbij gebruikt kunnen worden. Marieke verwijst naar een rapport van Educause uit 2015: vijf belangrijke elementen van de digitale leeromgeving (standaarden): Lees verder

De SURF onderwijsdagen – Richting, Ruimte en Support

8 november 2017 door Esther van Popta

Na de opening, de versnellingsagenda en de uitreiking van de awards heb ik in parallelsessieronde 3 het innovatiecafe bijgewoond (de sessie adaptive learning was helaas vol).

Deze sessie had betrekking op: ‘het organiseren van digitalisering van het onderwijs, hoe pak je dat aan?’ Aan een tafel hadden vijf experts van 4 universiteiten en 1 hogeschool plaats genomen. Ieder kreeg de ruimte om kort inzicht te geven in de manier waarop zij binnen hun instelling de digitalisering hebben georganiseerd: Lees verder

De SURF onderwijsdagen – opening en winnaars

8 november 2017 door Esther van Popta

Als adviseur onderwijs en ICT ben ik een frequent bezoeker van de SURF onderwijsdagen. Sinds 2000 heb ik verschillende lezingen verzorgd tijdens deze dagen. Dit jaar had ik de speciale opdracht aangenomen om te bloggen. In deze bijdrage deel ik mijn ervaringen van de tweede onderwijsdag (woensdag 8 november) in een aantal delen.

Na de opening volgde de presentatie van de versnellingsagenda onderwijsinnovatie. De heren op het podium schetsen de urgentie van deze agenda: ‘de wereld waarvoor we opleiden verandert’ en ‘ICT biedt ons nieuwe kansen’. Thom de Graaf geeft aan dat er drie ambities achter de agenda schuilgaan: Lees verder

Story of Austin’s Butterfly

2 november 2016 door Esther van Popta

Via een blog van docent Frans Droog vond ik een interessante video over het gebruik van feedback in het onderwijs.

 

YouTube Preview Image

Hoe de docent uit de HAN verdween

24 maart 2015 door Esther van Popta

wedstrijdVorig jaar deed ik mee aan de Essaywedstrijd van de HAN. De uitdaging van de essaywedstrijd was: ‘Schets jouw of jullie toekomstbeeld van de HAN in 2030: Wie of wat willen we dan zijn?’ College van Bestuur en directie van de HAN gaven een eerste voorzet voor dat toekomstbeeld. Mijn essay gaat over mijn toekomstdroom van het onderwijs en dan in het bijzonder de rol van de docent. Het essay is verschenen in de bundel die is verschenen ter afsluiting van de wedstrijd. Alle essays zijn online te lezen. In deze blog heb ik mijn essay opgenomen.

Lees verder