Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘E-Peer Feedback’

Thema-uitgave SURF over Peer feedback

27 juni 2017 door Esther van Popta

Recent heb ik meegewerkt aan een thema-uitgave van SURF over Peer feedback en peer assessment. De uitgave is inmiddels online beschikbaar en bevat een grote diversiteit aan toepassingen in het hoger onderwijs. Een aantal onderwijsinstellingen laat zien hoe zij peer feedback in een online onderwijscontext toepassen. Er wordt aandacht besteed aan het peer-feedbackplatform Pitch2Peer en de TU Delft deelt een interessante good practice over peer feedback in een online estafette-werkvorm. Hogeschool Inholland bereidt studenten met een weblecture voor op het geven van peer feedback en bij UMC Utrecht wordt ingezet in een internationale setting bij de master Klinische Epidemiologie. Vanuit SURFnet wordt een overzicht gegeven van tools die nu beschikbaar zijn op de markt. In het laatste artikel vertel ik samen met 2 andere onderzoekers wat er uit onderzoek bekend is over de effectiviteit van peer feedback. Ik zeg hierover onder andere het volgende:

“Peer feedback geven kan volgens onze literatuurstudie helpen om de zogenaamde ‘hoger niveau leren vaardigheden’ te verbeteren, zoals kritisch denken en probleemoplossing. Het helpt studenten bovendien om het eigen leerproces te evalueren, controleren en reguleren. Studenten leren reflecteren, worden kritischer, en kunnen zelf hun eigen product verbeteren. Het geven van peer feedback kan leiden tot meer kennis, en het kan studenten helpen om beter evaluatief te oordelen over hun eigen leerproces. Door anderen feedback te geven, verbeteren studenten dus eigenlijk zichzelf. Als dat kwartje valt, ervaren ze het als een meerwaarde.”

Mocht je geïnteresseerd zijn in het inzetten van (online) peer feedback in je onderwijs, dan is dit een waardevol rapport.

De kracht van online peer feedback

6 april 2017 door Esther van Popta

Op de blog van het platform leren van toetsen is een interview met mij verschenen naar aanleiding van mijn artikel over online peer feedback. De blog bevat zowel de achtergronden van mijn onderzoek als verwijzingen naar praktische overwegingen als je online peer feedback zou willen inzetten in je onderwijs.

Naar een feedbackcultuur in het VO

27 januari 2017 door Esther van Popta

Eind 2016 verscheen een interessant boek over feedback: Toetsrevolutie – Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs , Dominique Sluijsmans & René Kneyber (red.). Het boek kent ook een (gratis) webversie. Het boek gaat over de benodigde veranderingen in de toetspraktijk op middelbare scholen en dan in het bijzonder over de zin van formatief toetsen. En aangezien feedback een essentieel onderdeel van het proces van formatief toetsen is, wordt hier in het boek veel aandacht aan besteed. Lees verder

Eerste publicatie

14 november 2016 door Esther van Popta

process-modelAl mijn activiteiten in het kader van mijn promotieonderzoek zijn er op gericht dat ik vier wetenschappelijke artikelen moet schrijven. Deze artikelen moeten bovendien gepubliceerd worden in een relevant en internationaal tijdschrift. Het publiceren van een artikel is een hele bevalling. Allereerst moet je natuurlijk een artikel schrijven dat van voldoende kwaliteit is. Vervolgens start het traject van insturen en peer review. Na akkoord van mijn promotoren heb ik mijn eerste artikel in januari 2015 ingestuurd naar het journal van mijn keuze: Educational Research Review. Na zes maanden ontvang ik het resultaat van de peer review. Deze bleek positief, maar er werden een aantal relevante remarks gemaakt. Bovendien was ik met mijn onderzoek inmiddels ook weer wat verder opgeschoten. Dat maakte dat ik het artikel op een groot aantal punten heb herschreven en in januari van dit jaar opnieuw heb ingediend. Vlak voor de zomervakantie ontving ik een positieve review en bleek mijn artikel geschikt voor publicatie. Na een aantal ‘minor revisions’ heb ik inmiddels het bericht ontvangen dat mijn artikel is gepubliceerd. Het artikel is hier te lezen via deze link. Mocht je het artikel digitaal willen ontvangen, stuur me dan even een email op esther.vanpopta @ han.nl.

The Power of Peer Feedback: Hora est

7 oktober 2016 door Esther van Popta

Promotie Jos BaetenOp woensdag 28 september was het eindelijk zo ver. Jos Baeten mocht in dialoog met de commissie om zijn proefschrift met de titel ‘The Power of Peer Feedback – Research on the Learning Process within Virtual Action Learning’ te verdedigen. Een bijzonder moment voor iedereen die het VAL-concept in het algemeen en Peer Feedback in het bijzonder een warm hart toedraagt. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de meeste voortgang tijdens het leren wordt geboekt wanneer studenten elkaar feedback geven.

Lees verder

De 7 succesfactoren voor effectieve peer review

4 april 2016 door Esther van Popta

peerreviewplaatjeOp de blog van the Crowd schreef Michel van Ast een interessante blog over de succesfactoren voor effectieve peer review. Hij heeft deze blog geschreven naar aanleiding van een workshop die ik samen met Mariel van Pelt van de Master Social Work van de HAN heb gegeven. In de workshop heb ik verteld over mijn onderzoek en het procesmodel dat ik ontwikkeld heb. Vervolgens heeft Mariel verteld op welke manier zij in de opleiding het model gebruiken en welke keuzes ze hebben gemaakt. Een oudere versie van deze workshop is te vinden op HANovatie. Michel van Ast vertrekt in zijn blog bij mijn vier condities voor goede feedback (elementen voor leren) en gebruikt de inzichten uit de workshop om te komen tot zeven succesfactoren voor effectieve peer review. Ik ga in deze blog kort in op deze succesfactoren.

Lees verder

Feedback to the future

4 januari 2016 door Esther van Popta

ixpressoOp 24 november mocht ik twee keer een workshop verzorgen over online peer feedback op iXpresso – een dag leren en lesgeven met ICT voor medewerkers Faculteit Educatie van de HAN. Een kort verslag van mijn workshop staat in het online magazine dat ter gelegenheid van de dag is gemaakt. De workshops zelf leverde enthousiaste reacties van de deelnemers op mijn ideeën op.

Mastering Peer Feedback

4 januari 2016 door Esther van Popta

mastswEind november mocht ik bij de master Social Work van de HAN een training over online peer feedback geven. Ik geef deze training al een aantal jaren voor de nieuwe masterstudenten van deze opleiding. Deze keer was de training iets later gepland in het jaar, waardoor de studenten al wat ervaring hadden opgedaan in het geven en ontvangen van peer feedback. In de training hebben we ook stilgestaan bij het valideren van de feedback. De docent geeft bij het valideren aan welke van de vier leerelementen in de feedbackfragmenten van een student te vinden zijn. De elementen zijn: evaluatief oordeel, verbetersuggestie, verklaring en theoretische verwijzing. Deze validering wordt online gegeven.

3 toepassingen van feedback in de praktijk

19 oktober 2015 door Esther van Popta

peerreviewWilfred Rubens schreef vorige week een interessante blog over drie korte video’s waarin docenten van de Universiteit van Groningen vertellen over het gebruik van feedback in het onderwijs. De eerste twee van de voorbeelden gaan over peer feedback en de laatste video gaat over het geven van feedback door de docent. In elk van de voorbeelden wordt uitgelegd hoe het proces is ingericht en wat de voordelen zijn zowel voor de studenten als voor de docent. Vanuit mijn ervaring in mijn promotieonderzoek geef ik in deze blog een aantal aanvullingen op de twee voorbeelden over peer feedback. Deze aanvullingen gaan over de inzet van ICT, de voordelen van het geven van peer feedback voor de gever, het belang van kwaliteitscriteria en het verschil tussen peer assessment en peer review.

Lees verder

Meer twijfelen door het geven van online peer feedback

9 maart 2015 door Esther van Popta

mzd peerfeedbackBegin februari mocht ik voor studenten van een minor van de opleiding MZD binnen de HAN vertellen over mijn onderzoek naar online peer feedback. Het aantal studenten was klein, maar de reacties waren voor mij weer een bevestiging van de noodzaak van mijn onderzoek:

1. De studenten gaven aan dat ze dit onderwerp graag eerder in de opleiding hadden gehad.

2. Een van de studenten gaf aan dat ze door het geven van peer feedback begon te twijfelen aan haar eigen overtuiging en ideeën.

De eerste reactie sluit aan op mijn ideeën dat je niet moet wachten tot het laatste jaar om studenten kennis te laten maken met het leren van het geven van feedback aan peers. De tweede reactie sluit naar mijn idee mooi aan bij de mogelijke leerresultaten van het geven van peer feedback, namelijk het aanzetten tot reflectie op het eigen leerproces en daarmee het leren van reflectieve vaardigheden, maar ook actiever en meer verdiepend met de leerstof aan de slag gaan.