Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Best Practices’

Mastering Peer Feedback

4 januari 2016 door Esther van Popta

mastswEind november mocht ik bij de master Social Work van de HAN een training over online peer feedback geven. Ik geef deze training al een aantal jaren voor de nieuwe masterstudenten van deze opleiding. Deze keer was de training iets later gepland in het jaar, waardoor de studenten al wat ervaring hadden opgedaan in het geven en ontvangen van peer feedback. In de training hebben we ook stilgestaan bij het valideren van de feedback. De docent geeft bij het valideren aan welke van de vier leerelementen in de feedbackfragmenten van een student te vinden zijn. De elementen zijn: evaluatief oordeel, verbetersuggestie, verklaring en theoretische verwijzing. Deze validering wordt online gegeven.

De kracht van online peer feedback

12 januari 2015 door Esther van Popta

lezingIn de eerste week van het nieuwe jaar mocht ik de themalezing op de nieuwjaarsbijeenkomst van de afdeling Han Master Programma’s (HMP) verzorgen. In mijn lezing over mijn onderzoek heb ik eerst het kader geschetst waarbinnen mijn onderzoek plaats vindt. Mijn vertrekpunt is leren. Hattie en Timperley (2007) hebben in hun onderzoek aangetoond dat feedback een belangrijke variabele is voor leren, omdat het een hoge mate van effectiviteit laat zien. Feedback lijkt een nog belangrijkere rol te spelen in online leren. Als je feedback gebruikt in een online leeromgeving stimuleert dat de activiteit van de deelnemers.  Lees verder

Sociaal constructivisme en peer feedback bij Facility Management

8 januari 2015 door Esther van Popta

Dia01Binnen de voltijd opleiding Facility Management van de HAN wordt al een aantal jaren door een aantal docenten gewerkt met online peer feedback. Eind vorig jaar ben ik gevraagd om een lezing te verzorgen over sociaal constructivisme en peer feedback. De lezing heeft begin december plaatsgevonden.  Lees verder

Peer feedback bij Social Work

8 januari 2015 door Esther van Popta

IMG_3038Jaarlijks start bij de master Social Work van de HAN een nieuw cohort professionals aan hun masteropleiding. Binnen de opleiding wordt al een aantal jaren gewerkt met peer feedback. In 2013 heb ik samen met Mariel van Pelt hierover een zogenaamde etalagebijeenkomst mogen verzorgen. Bij de jaarlijkse start van het nieuwe cohort verzorg ik al een aantal jaren een introductiebijeenkomst over Online Peer Feedback. Lees verder

Peer feedback: efficiënter onderwijs en betere resultaten

23 januari 2012 door Esther van Popta

Vandaag besteed ik aandacht aan een voorbeeld uit de praktijk, waar een docent de voordelen van peerfeedback ontdekt heeft. Het gaat om prof. dr. Anneke Smelik van de Radboud Universiteit. In een online artikel wordt aandacht besteed aan haar overwegingen om peerfeedback te introduceren en haar ervaringen. In deze blog verwijs ik naar het artikel en vul ik waar mogelijk aan vanuit mijn eigen ervaringen.

Lees verder

Research on peer feedback in practice

28 november 2011 door Esther van Popta

Last weekend at the eApril conference I attended a workshop on a research on using feedback in a MBO (intermediate vocational education) in the Netherlands. The researcher is Desiree Haan, who did hear research at Studio T. She was accompanied in the workshop by Ellen Venhuizen. The workshop was an interactive session on giving and receiving feedback. In this blog I focus on the research by Desiree.

Lees verder