Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

De SURF Onderwijsdagen: Leeruitkomsten maken flexibilisering mogelijk

9 november 2017 door Esther van Popta

Na de lunch ben ik aangeschoven bij de interessante sessie van Dominique Sluijsmans met als titel ‘beoordelen als kans binnen flexibel en blended onderwijs’. Vanuit mijn promotieonderzoek naar online peer feedback volg ik het werk van Dominique al lang en ook in deze sessie gaf ze wederom interessante inzichten. In deze blog noem ik er een aantal.

Dominique maakt in haar verhaal een helder onderscheid tussen formatief beoordelen en summatief beoordelen: 

  • formatief beoordelen is gericht op leren (mislukken mag en moet zelfs)
  • summatief beoordelen is gericht op presteren

Het formatief beoordelen is daarbij een cyclisch en interactief proces. En met name over de leeruitkomsten moet je een dialoog voeren met alle betrokkenen (ook studenten).

In haar ervaring komt ze vaak digitale toetsen tegen, die formatief worden genoemd, maar vaak summatief van opzet zijn, dus toch gericht op presteren en niet op leren.

Het formatief beoordelen gaat ook om het organiseren van een feedback cultuur.

En we moeten van toetsgericht denken en handelen naar doelgericht werken en handelen, waarbij de student de verantwoordelijkheid heeft om bewijsmateriaal te verzamelen (in een portfolio)

Dominique adviseert om in het onderwijs te streven naar een minimaal aantal leeruitkomsten dwz geen lange afvinklijsten. Ook geeft ze aan dat de kwaliteit van de beoordelingstaak de kwalitite van het bewijsmateriaal bepaalt.

Als we willen flexibiliseren, dan is het werken met leeruitkomsten een passende vorm. Doordat deze vaststaan is flexibilisering mogelijk. Maar belangrijk voor flexibilisering onderwijs zijn:

  • kwaliteit leeruitkomsten
  • kwaliteit begeleiders

Over feedback geeft Dominique aan, dat hier altijd sprake moet zijn van een dialoog. Pas als een student iets met jouw feedback doet, dan is er sprake van formatieve feedback. Ze noemt hierbij het voorbeeld van een docent die een student feedback geeft op zijn product: “je had de inleiding beter moeten structureren’. Reactie student: “als ik wist hoe ik moest structureren dan had ik dit wel gedaan”.  (voorbeeld van Dylan Wiliam, formative assessment expert).

Ook geeft Dominique aan dat je het moment van summatief beoordelen zo lang mogelijk zou moeten uitstellen:

En tot slot verwijst ze naar het grootste leermoment voor de beoordelaars:

De begeleiders/beoordelaars gaan samen met elkaar in gesprek over de bewijzen en wegen die samen wegen. Door daarover met docenten te praten, is er sprake van leren.

Ik vond deze sessie zeer waardevol voor onze gesprekken over flexibilisering van het onderwijs en de ondersteuning van dit onderwijs met een digitale omgeving.

 

 

Reacties

Reageer

*