Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Thema-uitgave SURF over Peer feedback

27 juni 2017 door Esther van Popta

Recent heb ik meegewerkt aan een thema-uitgave van SURF over Peer feedback en peer assessment. De uitgave is inmiddels online beschikbaar en bevat een grote diversiteit aan toepassingen in het hoger onderwijs. Een aantal onderwijsinstellingen laat zien hoe zij peer feedback in een online onderwijscontext toepassen. Er wordt aandacht besteed aan het peer-feedbackplatform Pitch2Peer en de TU Delft deelt een interessante good practice over peer feedback in een online estafette-werkvorm. Hogeschool Inholland bereidt studenten met een weblecture voor op het geven van peer feedback en bij UMC Utrecht wordt ingezet in een internationale setting bij de master Klinische Epidemiologie. Vanuit SURFnet wordt een overzicht gegeven van tools die nu beschikbaar zijn op de markt. In het laatste artikel vertel ik samen met 2 andere onderzoekers wat er uit onderzoek bekend is over de effectiviteit van peer feedback. Ik zeg hierover onder andere het volgende:

“Peer feedback geven kan volgens onze literatuurstudie helpen om de zogenaamde ‘hoger niveau leren vaardigheden’ te verbeteren, zoals kritisch denken en probleemoplossing. Het helpt studenten bovendien om het eigen leerproces te evalueren, controleren en reguleren. Studenten leren reflecteren, worden kritischer, en kunnen zelf hun eigen product verbeteren. Het geven van peer feedback kan leiden tot meer kennis, en het kan studenten helpen om beter evaluatief te oordelen over hun eigen leerproces. Door anderen feedback te geven, verbeteren studenten dus eigenlijk zichzelf. Als dat kwartje valt, ervaren ze het als een meerwaarde.”

Mocht je geïnteresseerd zijn in het inzetten van (online) peer feedback in je onderwijs, dan is dit een waardevol rapport.

Reacties

Reageer

*