Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Naar een feedbackcultuur in het VO

27 januari 2017 door Esther van Popta

Eind 2016 verscheen een interessant boek over feedback: Toetsrevolutie – Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs , Dominique Sluijsmans & René Kneyber (red.). Het boek kent ook een (gratis) webversie. Het boek gaat over de benodigde veranderingen in de toetspraktijk op middelbare scholen en dan in het bijzonder over de zin van formatief toetsen. En aangezien feedback een essentieel onderdeel van het proces van formatief toetsen is, wordt hier in het boek veel aandacht aan besteed.

In formatief toetsen geeft “de leraar feedback aan de leerling, maar de leerling geeft zelf ook feedback aan medeleerlingen, de leraar, of aan zichzelf. Die feedback richt zich niet per se op het verhelpen van geobserveerde hiaten tussen het leerdoel en wat de leerling al beheerst, maar kan zich bijvoorbeeld ook richten op de ontwikkeling van zelfsturing van het leerproces”.

De kenmerken van feedback in formatief toetsen zijn:

– rijke feedback die leerlingen helpt verder te leren

– feedback wordt ingezet in verschillende fases van het leerproces

– stimuleert zelfsturing

Ook peer feedback kan een plek hebben in formatief toetsen. Vanaf bladzijde 151 is een interview te lezen met Rob van Bakel, docent natuurkunde op een Mavo. Hij beschrijft op welke wijze hij peer feedback een plek geeft in zijn lessen Natuurkunde en hoe hij de effectiviteit van deze onderwijsvorm onderzocht heeft.

Het boek is gericht op het VO, maar is naar mijn idee ook een leestip voor docenten in het HBO die met (peer) feedback aan de slag willen.

Reacties

1 Reactie to “Naar een feedbackcultuur in het VO”

Thank you very much for a high-class article

Reageer

*