Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Steeds meer aandacht voor Peer learning

23 september 2013 door Esther van Popta

Vorige week werd een masterclass georganiseerd rondom de tool peerScholar. Vorig jaar heb ik al eens over deze tool geschreven. peerScholar is een online peer assessment tool bedacht door professor Steve Joordens. Wegens omstandigheden kon ik zelf niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn. Wel heb ik de dag erna een interessante chatsessie met Steve gehad, waarin we onze ideeën hebben uitgewisseld. Daarnaast zijn er diverse blogs verschenen over de masterclass: waaronder peerscholar: van en met elkaar leren in drie stappen (Frank Thuss), Lerende leerlingen dankzij peer learning, peer assessment en peerScholar (Frans Droog) en Leren te leren met peerScholar (Sandra Verbruggen). Naar mijn idee groeit de aandacht voor peer learning en een systeem als peerScholar sluit hier mooi op aan. Ik ben van mening dat peerScholar een mooie tool is die aansluit op de behoefte van docenten die met deze vorm van leren aan de slag willen. In deze blog sta ik stil bij een aantal overwegingen.

Automatisering EN didactiek

Frans Droog schetst in zijn blog dat peerScholar voor hem als geroepen komt: ‘omdat dit mij voor mij een groot aantal handelingen automatiseert zonder dat dit ten koste gaat van de inhoud of de didactiek’. Dat was o.a. ook de reden waarom peerScholar is ontstaan, hoe manage ik dit soort leerprocessen met 2000 leerlingen. En daar kan ICT heel goed bij helpen. Wat Frans terecht opmerkt is dat het systeem ook didactisch goed in elkaar steekt. Frank Thuss schetst in zijn blog dat Steve Joordens aangaf dat generieke tools zoals Twitter en weblogs niet goed passen om peerlearning optimaal te ondersteunen. Frank geeft aan dat ‘volgens de gedachte van de ‘purpose built technology’ heeft hij daarom het peerScholar webplatform laten ontwikkelen, om zo het didactische concept makkelijker te kunnen ondersteunen.’ peerScholar is dus enerzijds in staat om activiteiten van een docent te automatiseren, waardoor een docent zich met andere zaken bezig kan houden. En anderzijds ondersteunt peerScholar een vernieuwende vorm van leren, peer learning.

Tool OF leeromgeving

peerScholar is een tool om peer learning mogelijk te maken. Frans Droog zegt in zijn blog: ‘Een doelgericht ontwikkelde technologische tool kan leerlingen helpen om kritische feedback op elkaars werk te geven, kritisch te reflecteren op ontvangen feedback en zo niet alleen tot een beter product te komen maar ook het geven en ontvangen van feedback gericht steeds beter te leren.’ Deze specifieke toepassing maakt dat peerScholar zelf geen elektronische leeromgeving is, maar hier wel onderdeel van uit zou kunnen maken. Ik denk dat deze manier van ontwikkelen van technologie (‘purpose built technology’) voor onderwijs, beter aansluit op de behoefte van de docent. De inzet van een specifieke tool is voor een docent veel overzichtelijker dan het inrichten van een complete leeromgeving. En bovendien ondersteunt de tool de docent direct in zijn werk.

Sturing VS flexibiliteit

De tool maakt het mogelijk om het proces van peer learning voor te structureren. Frank schetst in zijn blog: ‘In diverse workshops konden we hands-on aan de slag met peerScholar. PeerScholar werkt volgens drie stappenWritingEvaluating en Reflecting’. Deze sturing maakt het mogelijk om het proces van peer learning voor studenten helder te maken, waardoor je stap voor stap deze manier van leren kunt introduceren. Nadeel van de structuur is dat deze misschien niet in alle situaties past. In de tool kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde rubrics om de feedback die studenten elkaar geven te sturen. Het systeem geeft echter geen richtlijnen over wat kwalitatief goede feedback is. Ik kan me voorstellen dat de tool op dit punt nog uitgebreid zou kunnen worden.

Perspectief EN kwaliteit van feedback

peerScholar is o.a. bedoeld om studenten te leren kritisch te denken. peer Learning wordt hierbij als onderwijsvorm ingezet in combinatie met vormen van self assessment, peer assessment en reflectie. Deze aanpak sluit aan op de ideeen van David Nicol over het leren van peers door hen te vragen elkaar feedback te geven. Uit het onderzoek van Nicol blijkt dat studenten vooral leren van het geven van feedback en niet zozeer van het ontvangen van feedback. In peerScholar worden een aantal zaken in combinatie aangeboden: ‘During the evaluation phase, students must review their peers’ work and provide them with an evaluation and some critical feedback’. Het gaat dus om een evaluatie (op basis van een rubric) en feedback. Deze combinatie zien we vaak terug als peer feedback wordt ingezet. Peer feedback is hier onderdeel van peer assessment. Ik ben zelf van mening dat je meer voordelen kunt halen uit het geven van feedback als de focus van peer assessment verlegt naar het leren van het geven van peer feedback. Dit levert dezelfde beoogde leereffecten, maar ontlast de lerende van de rol van beoordelaar. Dit vereist wel dat de docent stuurt op de kwaliteit van de feedback door deze tussentijds te valideren en volledige transparantie van het feedback proces. Dit past naar mijn idee ook meer bij samen leren.

Onderzoek naar effecten

Mijn promotieonderzoek is gericht op de kwaliteit van online gegeven peer feedback. Ik onderzoek in hoeverre een student de gegeven peer feedback kan gebruiken om zijn competentieontwikkeling aan te tonen. Ik begreep van Steve Joordens dat zij een grote hoeveelheid data hebben die men eigenlijk verder zou willen onderzoeken. Ik zou met name benieuwd zijn naar de effecten van de peerScholar tool op de reflectieve vaardigheden van studenten. Het zou mooi zijn als wetenschappelijk onderzoek zou kunnen aantonen dat studenten hun reflectieve vaardigheden ontwikkelen dankzij het gebruik van peerScholar.

Reacties

1 Reactie to “Steeds meer aandacht voor Peer learning”

[…] ik. Gelukkig is ze bereid om al wat te vertellen over haar promotieonderzoek rondom feedback. Ze onderzoekt online peer-feedback. We hebben het oa over het effect van feedback geven op de feedbackgever. En ik ben heel blij met […]

Reageer

*