Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Online peerfeedback als vorm van crowdsourcing?

8 maart 2013 door Esther van Popta

Online peerfeedback kent veel vormen. Mijn onderzoek richt zich op online peerfeedback binnen een afgeschermde digitale leeromgeving. Dit heeft er mee te maken dat het geven van online peerfeedback om veiligheid vraagt. Ik vraag me af in hoeverre de inzet van online peerfeedback interessant kan zijn om te in te zetten in een MOOC (Massive Online Open Course).

De schaalvoordelen van de massa kunnen in een MOOC ten koste gaan van het leren. Is de aanpak in een MOOC persoonlijk genoeg voor een deelnemer om te leren, sluit het aan bij zijn behoefte en is het intiem genoeg om tot leeractiviteit aan te zetten? Nadeel van de massa is natuurlijk dat de docent niet in staat is om iedereen van passende feedback te voorzien.

“What’s frustrating in a MOOC is the instructor is not as available because there are tens of thousands of others in the class,” Dr. Schroeder says. How do you make the massive feel intimate? That’s what everyone is trying to figure out.

Bij Coursera wordt in de MOOC’s gebruik gemaakt van het concept van crowdsourcing bij de beoordeling:

These classes will be graded crowdsourcing style, with peer assessment and review

Dat klinkt wel heel goed, beoordelen volgens het model van crowdsourcing, maar werkt het ook zo en is beoordelen wel de juiste insteek? Een voorbeeld van een MOOC waarin met peerfeedback wordt gewerkt is:  Techcity, waarin het volgende wordt gezegd over de beoordeling:

Participants in this course are encouraged to contribute their ideas, give feedback on others ideas and provide support for good ideas. Your hosts (instructors) will provide rewards for the best ideas and most meaningful contributions.

In deze MOOC maakt men echt gebruik van de collectieve kennis van de groep door ideeen uit te wisselen en feedback te geven. Vraag is hier op welke manier de feedback gewaardeerd wordt.  

Ik denk zeker dat er potentie zit in het inzetten van peerfeedback in een digitale leeromgeving als een MOOC. Ik ben echter wel van mening dat we ons moeten realiseren dat:

  1. Het geven van peerfeedback niet vanzelf gaat. Studenten vinden het moeilijk om peerfeedback te geven, zie o.a. Topping, K. J., Smith, E. F., Swanson, I., & Elliot, A. (2000) . Dit betekent dat je studenten hierin moet begeleiden door training, online modereren en terugkoppeling door de docent over de kwaliteit van de peerfeedback
  2. Het belangrijk is welke vorm van online peerfeedback je toepast. Het is een groot verschil of je spreekt van peerfeedback als onderdeel van peerassesment (dan maak je studenten beoordelaars en ga je je begeleiding daarop richten) of dat je peerfeedback ziet als vorm van samenwerkend leren
  3. De focus van de online peerfeedback nog te vaak ligt op de meerwaarde van de feedback voor de ontvanger, terwijl uit onderzoek blijkt dat studenten het meeste leren van het geven van peerfeedback

Ik voorzie dat veel MOOC’s online peerfeedback in gaan zetten als vorm van peerassessment en dat ze hiermee een belangrijke kans op leren laten liggen en mogelijk zelfs de plank mis slaan.

Reacties

2 Reacties to “Online peerfeedback als vorm van crowdsourcing?”

Paulo Moekotte schreef:

Dag Esther.

Ik snap de link tussen peer feedback en peer assessment. Maar ik vraag me af of moet spreken van gemiste kansen. Ik zie de mogelijkheden van peer assessment vooral op het terrein van formatief, ontwikkelingsgericht assessment. Deze vorm van feedback komt het leren m.i. wel ten goede. Je zou het kunnen beschouwen als een soort crowd sourced ‘learning analytics’.
In plaats van algoritmes kunnen de (evaluatieve, reflectieve, formatieve) aanbevelingen van medestudenten een hulpmiddel en wegwijzer vormen voor het verder uitstippelen van de leerroute en het ondernemen van leeractiviteiten.

Helpen gamers elkaar ook niet op vergelijkbare wijze naar een volgend level?

Esther van Popta schreef:

Hallo Paulo,
De essentie van mijn betoog gaat er om dat er een verschil is tussen het geven van feedback als beoordeling van het product van een medestudent (assessment) of om een medestudent met de feedback te helpen zijn product te verbeteren (tutoring). Als je feedback geeft in de rol van beoordelaar, dan moet je ook in staat zijn om te beoordelen.
In mijn onderzoek kijk ik naar feedback als vorm van ‘peer tutoring’. Binnen Virtual Action Learning (VAL) heeft het geven van peer feedback een formatieve en summatieve functie. In eerste instantie is de feedback bedoeld om de mede-student (de ontvanger) te helpen, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de gever van de peer feedback, de gegeven feedback gebruikt als bewijsmateriaal voor zijn eigen competentieontwikkeling (summatief). In mijn onderzoek richt ik me op deze summatieve functie, maar de focus van de feedback is dus niet dat de student hiermee zijn mede-student beoordeelt maar helpt.

Reageer

*