Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

E-PeerFeedback & Reflectie

Onderzoek naar de kwaliteit van online peerfeedback

Begin 2010 ben ik begonnen met de voorbereidingen op mijn promotie-onderzoek. Doel is het vinden van een antwoord op de vraag: wat zijn de effecten van E-Peer Feedback (studenten die elkaar feedback geven via een virtuele/digitale leeromgeving) op de reflectieve vaardigheden van HBO-studenten. Na de start bleek deze vraag te breed om te beantwoorden in een periode van vier jaar. Ik heb de focus daarom verlegd naar het onderzoeken van de kwaliteit van online peerfeedback. Ik voer het onderzoek uit binnen het Virtual Action Learning concept. Deze weblog gebruik ik om de kennis die ik gedurende het traject verzamel te delen met geïnteresseerden binnen en buiten de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast ga ik graag de dialoog aan. Gedurende het traject plaats ik berichten over de voortgang van het onderzoek, maar plaats ik ook interessante ontwikkelingen op het terrein van E-Peer Feedback en Reflectie in binnen- en buitenland. Ik wens iedere lezer veel leesplezier en voel je vrij om op mijn bijdragen te reageren.

De SURF Onderwijsdagen: Leeruitkomsten maken flexibilisering mogelijk

9 november 2017 door Esther van Popta

Na de lunch ben ik aangeschoven bij de interessante sessie van Dominique Sluijsmans met als titel ‘beoordelen als kans binnen flexibel en blended onderwijs’. Vanuit mijn promotieonderzoek naar online peer feedback volg ik het werk van Dominique al lang en ook in deze sessie gaf ze wederom interessante inzichten. In deze blog noem ik er een aantal.

Dominique maakt in haar verhaal een helder onderscheid tussen formatief beoordelen en summatief beoordelen:  Lees verder

Surf Onderwijsdagen: beter onderwijs door een flexibele leeromgeving?

8 november 2017 door Esther van Popta

In de vierde parallelsessieronde was ik aanwezig bij de bijeenkomst over de vraag ‘beter onderwijs door een flexibele leeromgeving?’

Marieke de Wit (SURFnet) presenteerde in een sneltreinvaart de aanpak van SURF rondom de flexibele leeromgeving. Voor meer informatie verwijs ik naar de interessante notitie Flexibele en persoonlijke leeromgeving. SURF heeft een demo omgeving ingericht. Ze hebben eerst nagedacht over te ondersteunen processen en hebben hieruit 13 componenten afgeleid. Vervolgens is een functioneel model gemaakt, waarin per component is uitgewerkt welke informatie komt het component in en welke gaat er uit (welke gegevens horen daarbij) en naar welke andere component deze gegevens gaan, en welke standaarden hierbij gebruikt kunnen worden. Marieke verwijst naar een rapport van Educause uit 2015: vijf belangrijke elementen van de digitale leeromgeving (standaarden): Lees verder

De SURF onderwijsdagen – Richting, Ruimte en Support

8 november 2017 door Esther van Popta

Na de opening, de versnellingsagenda en de uitreiking van de awards heb ik in parallelsessieronde 3 het innovatiecafe bijgewoond (de sessie adaptive learning was helaas vol).

Deze sessie had betrekking op: ‘het organiseren van digitalisering van het onderwijs, hoe pak je dat aan?’ Aan een tafel hadden vijf experts van 4 universiteiten en 1 hogeschool plaats genomen. Ieder kreeg de ruimte om kort inzicht te geven in de manier waarop zij binnen hun instelling de digitalisering hebben georganiseerd: Lees verder

De SURF onderwijsdagen – opening en winnaars

8 november 2017 door Esther van Popta

Als adviseur onderwijs en ICT ben ik een frequent bezoeker van de SURF onderwijsdagen. Sinds 2000 heb ik verschillende lezingen verzorgd tijdens deze dagen. Dit jaar had ik de speciale opdracht aangenomen om te bloggen. In deze bijdrage deel ik mijn ervaringen van de tweede onderwijsdag (woensdag 8 november) in een aantal delen.

Na de opening volgde de presentatie van de versnellingsagenda onderwijsinnovatie. De heren op het podium schetsen de urgentie van deze agenda: ‘de wereld waarvoor we opleiden verandert’ en ‘ICT biedt ons nieuwe kansen’. Thom de Graaf geeft aan dat er drie ambities achter de agenda schuilgaan: Lees verder

Thema-uitgave SURF over Peer feedback

27 juni 2017 door Esther van Popta

Recent heb ik meegewerkt aan een thema-uitgave van SURF over Peer feedback en peer assessment. De uitgave is inmiddels online beschikbaar en bevat een grote diversiteit aan toepassingen in het hoger onderwijs. Een aantal onderwijsinstellingen laat zien hoe zij peer feedback in een online onderwijscontext toepassen. Er wordt aandacht besteed aan het peer-feedbackplatform Pitch2Peer en de TU Delft deelt een interessante good practice over peer feedback in een online estafette-werkvorm. Hogeschool Inholland bereidt studenten met een weblecture voor op het geven van peer feedback en bij UMC Utrecht wordt ingezet in een internationale setting bij de master Klinische Epidemiologie. Vanuit SURFnet wordt een overzicht gegeven van tools die nu beschikbaar zijn op de markt. In het laatste artikel vertel ik samen met 2 andere onderzoekers wat er uit onderzoek bekend is over de effectiviteit van peer feedback. Ik zeg hierover onder andere het volgende:

“Peer feedback geven kan volgens onze literatuurstudie helpen om de zogenaamde ‘hoger niveau leren vaardigheden’ te verbeteren, zoals kritisch denken en probleemoplossing. Het helpt studenten bovendien om het eigen leerproces te evalueren, controleren en reguleren. Studenten leren reflecteren, worden kritischer, en kunnen zelf hun eigen product verbeteren. Het geven van peer feedback kan leiden tot meer kennis, en het kan studenten helpen om beter evaluatief te oordelen over hun eigen leerproces. Door anderen feedback te geven, verbeteren studenten dus eigenlijk zichzelf. Als dat kwartje valt, ervaren ze het als een meerwaarde.”

Mocht je geïnteresseerd zijn in het inzetten van (online) peer feedback in je onderwijs, dan is dit een waardevol rapport.

De kracht van online peer feedback

6 april 2017 door Esther van Popta

Op de blog van het platform leren van toetsen is een interview met mij verschenen naar aanleiding van mijn artikel over online peer feedback. De blog bevat zowel de achtergronden van mijn onderzoek als verwijzingen naar praktische overwegingen als je online peer feedback zou willen inzetten in je onderwijs.

Naar een feedbackcultuur in het VO

27 januari 2017 door Esther van Popta

Eind 2016 verscheen een interessant boek over feedback: Toetsrevolutie – Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs , Dominique Sluijsmans & René Kneyber (red.). Het boek kent ook een (gratis) webversie. Het boek gaat over de benodigde veranderingen in de toetspraktijk op middelbare scholen en dan in het bijzonder over de zin van formatief toetsen. En aangezien feedback een essentieel onderdeel van het proces van formatief toetsen is, wordt hier in het boek veel aandacht aan besteed. Lees verder

Eerste publicatie

14 november 2016 door Esther van Popta

process-modelAl mijn activiteiten in het kader van mijn promotieonderzoek zijn er op gericht dat ik vier wetenschappelijke artikelen moet schrijven. Deze artikelen moeten bovendien gepubliceerd worden in een relevant en internationaal tijdschrift. Het publiceren van een artikel is een hele bevalling. Allereerst moet je natuurlijk een artikel schrijven dat van voldoende kwaliteit is. Vervolgens start het traject van insturen en peer review. Na akkoord van mijn promotoren heb ik mijn eerste artikel in januari 2015 ingestuurd naar het journal van mijn keuze: Educational Research Review. Na zes maanden ontvang ik het resultaat van de peer review. Deze bleek positief, maar er werden een aantal relevante remarks gemaakt. Bovendien was ik met mijn onderzoek inmiddels ook weer wat verder opgeschoten. Dat maakte dat ik het artikel op een groot aantal punten heb herschreven en in januari van dit jaar opnieuw heb ingediend. Vlak voor de zomervakantie ontving ik een positieve review en bleek mijn artikel geschikt voor publicatie. Na een aantal ‘minor revisions’ heb ik inmiddels het bericht ontvangen dat mijn artikel is gepubliceerd. Het artikel is hier te lezen via deze link. Mocht je het artikel digitaal willen ontvangen, stuur me dan even een email op esther.vanpopta @ han.nl.

Story of Austin’s Butterfly

2 november 2016 door Esther van Popta

Via een blog van docent Frans Droog vond ik een interessante video over het gebruik van feedback in het onderwijs.

 

YouTube Preview Image

The Power of Peer Feedback: Hora est

7 oktober 2016 door Esther van Popta

Promotie Jos BaetenOp woensdag 28 september was het eindelijk zo ver. Jos Baeten mocht in dialoog met de commissie om zijn proefschrift met de titel ‘The Power of Peer Feedback – Research on the Learning Process within Virtual Action Learning’ te verdedigen. Een bijzonder moment voor iedereen die het VAL-concept in het algemeen en Peer Feedback in het bijzonder een warm hart toedraagt. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de meeste voortgang tijdens het leren wordt geboekt wanneer studenten elkaar feedback geven.

Lees verder