Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Promotie Maaike Janssen

Op 25 november 2013 zal Maaike Janssen, kenniskringlid van lectoraat Acute Intensieve zorg en docent IVS haar proefschrift getiteld: MIND THE GAP: Triage guidelines and their utilisation at the emergency department verdedigen.

Bevorderen van triage op Spoedeisende Hulp

 Maandag 25 november 2013 om 11.00 uur precies

 Promotor: de heer prof. dr. T. van Achterberg . Copromotoren: mevrouw dr. A.J. Mintjes-de Groot (HAN), mevrouw dr. M.J.M. Adriaansen (HAN)

Maaike Janssen (Nijmegen, 1976) studeerde Verpleegkunde in Eindhoven en Gezondheidswetenschappen in Maastricht. Maaike is onderzoeker bij het lectoraat Acute Intensieve Zorg bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), en daarnaast werkzaam als docent bij het Instituut Verpleegkundige Studies (IVS) bij de HAN. Bovenstaand onderzoek is begeleid vanuit het lectoraat Acute Intensieve Zorg en de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc, binnen het onderzoeksinstituut Nijmegen Centre for Evidence Based Practice.

Doordat het aantal patiënten op de Spoedeisende Hulp (SEH) toeneemt, is het belangrijk dat patiënten met de hoogste urgentie als eerste worden geholpen. Voor deze urgentiebepaling is de richtlijn ‘Triage op de spoedeisende hulp’ ontwikkeld. Deze richtlijn ondersteunt verpleegkundigen om de meest dringende patiënten te selecteren, zodat een arts tijdig kan handelen. Elke patiënt krijgt van de verpleegkundige te horen hoe lang men moet wachten én dat het wachten in de wachtkamer verantwoord is. Vóór dit onderzoek werden aanbevelingen uit de richtlijn slecht opgevolgd. Bovendien gebruikte meer dan 31% van de SEH’s überhaupt geen triagesysteem. Om de invoering van triage te bevorderen, is een programma ontwikkeld en uitgevoerd, waarbij verpleegkundigen van SEH’s werden ondersteund bij het invoeren van triage. Daardoor kregen patiënten sneller de nodige informatie en juiste en tijdige hulp door de juiste persoon, zo toont Maaike Janssen aan. Patiënten voelden zich minder ongerust wanneer zij, na gezien te zijn door een SEH-verpleegkundige, moesten wachten in de wachtkamer.

Voor meer info: http://www1.han.nl/insite/unieuws.xml?newsid=34241&cancel-url=unieuws.xml%3fnewsid=34241&crumb=Evenement&sitedir=/insite

Download hier de samenvatting van het proefschrift.
Meer informatie over de promotieplechtigheid vindt u hier
Geïnteresseerd in het project van Maaike? Bekijk dit korte filmpje over triage op de spoedeisende hulp.

Reacties

Reageer

*