Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Over het lectoraat

Lectoraat Logo

Het lectoraat Acute Intensieve Zorg is gestart in februari 2003, de samenstelling van de kenniskring was gevormd in september van datzelfde jaar. Het domein is Acute Intensieve Zorg, met accent op trauma patiënten in de keten van Acute Zorg, dat houdt in de zorg in de ambulance zorg, traumacentra, ziekenhuizen, en revalidatie. De leden van de kenniskring bestaan uit HBO en Masters docenten/onderzoekers van de disciplines Verpleegkunde, Fysiotherapie en Maatschappelijk werk.

Doelstelling

Het doel van het lectoraat is professionalisering van HBO docenten door middel van praktijkgebonden onderzoek met inzet van studenten. De ontwikkelde kennis moet ten goede komen aan zowel het HBO onderwijs alsook aan in de praktijk werkzame beoefenaren. Op die wijze moet het lectoraat bijdragen aan Evidence Based Practice.

Inbedding en samenwerking

Het lectoraat Acute Intensieve Zorg valt onder de faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Met de gezondheidszorginstellingen in de regio bestaan jarenlange samenwerkingsverbanden. Het lectoraat werkt dan ook vooral samen met de ziekenhuizen in de regio. De belangrijkste partners zijn het UMC ST Radboud, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, de Regionale Ambulance Voorziening  (RAV) Gelderland Zuid, en Acute Zorgregio Oost (AZO), Traumacentrum Oost, waarmee op strategisch en uitvoerend niveau wordt samengewerkt. Ook is er samenwerking met relevante beroepsverenigingen: Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) en Ambulancezorg Nederland (AZN). Er is een goede samenwerkingsrelatie met de hoogleraar Verplegingswetenschap van het UMC St Radboud. Met overige organisaties en instellingen wordt samengewerkt al naar gelang dat nodig is voor de uitvoering van het onderzoek. Landelijk is het lectoraat ingebed in fora voor lectoraten.

Reacties