Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Over de lector

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg heeft zowel een lector als een associate lector. Beiden worden hieronder voorgesteld.

Lector
LilianVloet is per 1 december 2011 aangesteld als Lector Acute Intensieve Zorg. Deze functie combineert zij met de functie van senior onderzoeker bij het Wetenschapsbureau/ Leerhuis in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen, waar zij eveneens voorzitter is van de Verpleegkundige Staf. Lilian wil door haar combifunctie binnen de praktijk en het lectoraat, het onderwijs, het onderzoek en de praktijk van de acute en intensieve zorg nog beter op elkaar laten aansluiten en elkaar laten bevruchten.

Curriculum Vitae
LilianVloet startte haar verpleegkundige opleiding aan de HBO-V van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarna werkte zij in diverse velden van de gezondheidszorg als verpleegkundige terwijl zij de deeltijdopleiding Verplegingswetenschap in Maastricht volgde. Na het afronden van deze opleiding promoveerde Lilian in 2003 als 1e verplegingswetenschapper aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een onderzoek naar de verpleegkundige diagnoses en interventies bij ouderen met bloeddrukdalingen na opstaan en na een maaltijd met haar proefschrift getiteld: Postprandial and orthostatic hypotension in the elderly: Implications for nursing care. Daarnaast volgde zij verschillende cursussen en trainingen, onder meer op het gebied van kwaliteitsverbetering, en publiceerde in wetenschappelijke en vaktijdschriften.

Gedurende haar loopbaan is zij betrokken bij de uitvoering en ondersteuning van praktijkgericht onderzoek en innovatietrajecten, zowel in de rol van onderzoeker, onderwijs- of adviserende rol. Sinds september 2009 was zij in dienst als Associate Lector.

Associate lectoren
Lisbeth Verharen is per 1 september 2011 aangesteld als associate lector Acute Intensieve Zorg. Deze functie combineert zij met die van lector Jeugd, Gezin & Samenleving bij Avans Hogeschool. Lisbeth richt zich vanuit het lectoraat op de psychosociale aspecten van de zorg. Zij heeft daarbij in het bijzonder aandacht voor de sociale omgeving van patiënten. In samenwerking met diverse ziekenhuizen en met de inzet van diverse professionals (artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en medisch psychologen) werkt zij met praktijkgericht onderzoek aan het verbeteren van de opvang en begeleiding van familie en andere naasten in de Acute Intensieve Zorg.

Curriculum Vitae
Lisbeth Verharen studeerde Maatschappelijk Werk en Algemene Sociale Wetenschappen. Zij is gepromoveerd aan de Universiteit voor Humanistiek op een onderzoek naar psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten. Zij werkte als maatschappelijk werker bij de NIM in Nijmegen en als docent en later curriculumcoördinator bij de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Sinds de start van het lectoraat was zij als docentonderzoeker lid van de kenniskring Acute Intensieve Zorg. Lisbeth deed diverse cursussen op het gebied van kwalitatief onderzoek, is bestuurslid van de Marie Kamphuis Stichting en redacteur bij Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk. 

Sivera Berben is per 1 juli 2013 aangesteld als Associate lector Acute Intensieve Zorg. Deze functie combineert zijn met de functie van senior onderzoeker en onderzoekcoördinator bij Acute Zorgregio Oost. In deze netwerkorganisatie ondersteunt en initieert ze wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van de acute zorgketen. Met de verbinding van deze  twee functies hoopt Sivera de driehoek patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek verder te verstevigen en van één en één samen drie te maken.

Curriculum Vitae
Sivera startte haar carrière met de Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen en studeerde daarna aan de Voortgezette Beroepsopleiding Innovatie en Gezondheidswetenschappen. Voordat ze zich richtte op wetenschappelijk onderzoek werkte ze in diverse functies als verpleegkundige, kwaliteitsmedewerker en beleidsadviseur. Sivera is verbonden aan de European Academy of Nursing Science. Zij promoveerde op 31 oktober 2011 op het proefschrift ‘Much to gain in pain – Early and initial pain management in trauma patients in prehospital and hospital based emergency care” aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Reacties