Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Opvang en begeleiding van naasten op de IC

Het Erasmus MC te Rotterdam, Kennemer Gasthuis te Haarlem en Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede werken samen met het lectoraat Acute Intensieve Zorg aan het verbeteren van de zorg voor familie en andere naasten op de Intensive Care (IC). Bovendien ontwikkelen zij een Consumer Quality Index (CQI) om de ervaringen van naasten met deze zorg te meten.

De startsituatie en context van de drie ziekenhuizen verschilt, maar alle drie signaleerden zij belangrijke hiaten in de opvang en begeleiding van familie. De centrale vraag is: Op welke wijze kan familiebegeleiding op de IC structureel worden vormgegeven, zodat hierover tevredenheid is bij familie en de betrokken disciplines?

Het project bestaat uit twee trajecten die parallel lopen:

  1. Een traject gericht op het verbeteren van het familiebeleid
  2. Een traject voor het onderzoek naar de ervaringen van familie met de opvang en begeleiding op de IC.

Het traject ‘verbeteren van het familiebeleid’ kent drie deelprojecten, namelijk een deelproject per ziekenhuis. Ieder ziekenhuis heeft een multidisciplinaire projectgroep ingericht bestaande uit artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger en medisch psycholoog. Samen hebben zij de verbeterdoelen bepaald en hiervoor een implementatiestrategie ontwikkeld. De projectleiders van de drie ziekenhuizen vormen samen met de associate lector Acute Intensieve Zorg het programmaberaad waarin uitwisseling van kennis en ervaringen centraal staat.

Voor het traject ‘onderzoek’ wordt een CQI Ervaringen van naasten op de IC ontwikkeld, volgens het protocol van het Centrum Klantervaringen Zorg (CKZ). Deze CQI wordt in alle drie de ziekenhuizen afgenomen om zicht te krijgen op de ervaringen van naasten met het nieuwe familiebeleid.  De resultaten geven de ziekenhuizen aanwijzingen voor het verder optimaliseren van de opvang en begeleiding van naasten. Het is de bedoeling de CQI uiteindelijk landelijk beschikbaar te stellen.

Informatie over het project: Lisbeth.Verharen@han.nl

Reacties

2 Reacties to “Opvang en begeleiding van naasten op de IC”

Annieck Oostenbrink schreef:

Hallo,

Vandaag kregen we de uitnodiging voor het symposium over familie begeleiding op de IC. Omdat ik een aantal vragen heb over dit symposium, heb ik geprobeerd contact op te nemen met de organisatie. (Margo van Mol en Trudi Boeter) Bij mijn telefoontje kon niemand mij verder helpen, vandaar dat ik het nu via de mail probeer. Als ik bij u verkeerd ben, sorry dan voor de overlast.

Het symposium wordt een slotsymposium genoemd. Zijn er al meerdere symposia met hetzelfde thema geweest? Kun je dit symposium ook ” los’ bezoeken? Is er een programma, zodat we kunnen zien welk onderwerp, wanneer en hoe lang aan bod komt.

Alvast hartelijk dank,

Annieck Oostenbrink. Deventer ziekenhuis.

Eva Peetermans schreef:

Beste,

Naar aanleiding van mijn bachelor proef in de voortgezette opleiding spoed en intensieve zorgen doe ik onderzoek naar het verbeteren van familiale tevredenheid op intensieve zorgen. Ook zal ik hier concrete acties aan koppelen om de familiale tevredenheid te verbeteren. Hebben jullie literatuur of wetenschappelijke artikels voorhanden die me verder op weg zouden kunnen helpen?

Alvast bedankt,

Eva Peetermans

Reageer

*