Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Uit de praktijk’

Start project ‘eerste hulp geen vervoer’

4 maart 2016 door Remco Ebben

20160303 Foto projectgroepAchtergrond

De ambulancezorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Professionalisering en veiligheid staan daarbij voorop. Hiermee samenhangend willen we werken volgens de laatste inzichten: evidence based ambulancezorg. Dat betekent dat er onderzoek nodig is om het handelen van ambulanceverpleegkundigen te onderbouwen. In opdracht van Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) van de HAN in samenwerking met het werkveld een Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 ontwikkeld. Via enquêtes en veldraadplegingen zijn 9 onderzoeksthema’s geprioriteerd. Op nummer één staat het thema “Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV)’. In 2015 is het implementatieplan voor de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 vastgesteld door AZN. Voortkomend uit dit implementatieplan is aan het LAIZ gevraagd om een start te maken met een systematische literatuurstudie ten behoeve van het onderzoeksthema ‘Eerste Hulp Geen Vervoer’.

(Foto: Projectgroep EHGV: Nico Tönjes, Renate Speijers en Remco Ebben)

 

Project

Het project ‘eerste hulp geen vervoer’ is een systematische literatuurstudie die loopt van 1 maart tot en met 31 december 2016. Het project is verdeeld in 2 fases:

  1. Fase 1: Vaststellen onderzoeksvraag.
  2. Doel van deze fase is om de belangrijkste uitgangsvragen vanuit het werkveld voor de systematische literatuurstudie te inventariseren. Hiervoor worden (a) lopende studies op het thema EHGV geïnventariseerd en (b) interviews gehouden met zorgprofessionals in het primaire proces en vertegenwoordigers uit management en ketenpartners.
  3. Fase 2: Uitvoeren systematische literatuurstudie
  4. Doel van deze fase is om middels een systematisch literatuurstudie de opgestelde uitgangsvragen te beantwoorden. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen voor de praktijk en vervolgonderzoek geformuleerd.

 

Eindproducten

De eindproducten van het project bestaan uit een beknopte Nederlandstalige rapportage van beide onderzoeksfases, en een Engelstalig artikel in een peer reviewed wetenschappelijke tijdschrift.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Remco Ebben, senior onderzoeker lectoraat acute intensieve zorg: Remco.Ebben@han.nl

Share

Trauma time-out voor reanimatiebehoeftige patiënten en vitaal bedreigde kinderen

11 juni 2014 door Remco Ebben

timeoutOp dit moment voeren 2 studenten van de opleiding medische hulpverlening in het kader van hun kwaliteitsproject een onderzoek uit naar time-out procedures op de SEH van het Radboudumc. Het doel van het onderzoek naar de trauma time-out is het schrijven van twee revisies die betrekking hebben op de reanimatiebehoeftige patiënten en vitaal bedreigde kinderen.

De huidige trauma time-out wordt gehanteerd bij patiënten met hoogenergetisch trauma, de trauma time-out is van belang om de patiëntveiligheid te vergroten. Tijdsdruk speelt bij reanimatiebehoeftige patiënten en vitaal bedreigde kinderen een grote rol waarbij efficiënt handelen van groot belang is. Bij deze patiëntengroepen worden samengestelde teams opgeroepen om de patiënt te behandelen. Het is van belang dat elk teamlid bewust is van zijn of haar taak en hierdoor de opvang van patiënten effectiever kan verlopen. Om incidenten in de toekomst te voorkomen, zullen voor deze patiëntengroepen twee time-outprocedures samengesteld worden. De revisies worden vormgegeven in twee verschillende protocollen die gehanteerd zullen worden op de traumakamers van het Radboudumc Nijmegen.

De protocollen zijn gebaseerd op resultaten die uit observaties, enquêtes en focusgroepdiscussies zijn gekomen. De time-outprocedure zullen doorlopen worden voor de opvang van reanimatiebehoeftige patiënten en vitaal bedreigde kinderen.

 

Bron afbeelding: http://www.umcutrecht.nl/subsite/watumoetwetenoverveiligheid/Preventie/Time-out-procedures/

Share

Prehospitale antibiotica bij sepsis/septische shock

13 maart 2014 door Remco Ebben

Sepsis is een van de meest voorkomende redenen voor verwijzing naar de SEH en kent een hoge mortaliteit. Snelle diagnostiek en behandeling zijn hierbij van essentieel belang. Op de SEH wordt sepsis behandeld met het toedienen van vocht, medicatie voor vasopressie/vasodilatatie en intraveneuze antibiotica. Onbekend is echter wat het effect is om reeds prehospitaal te starten met antibiotica therapie.

Daarom start een Nederlandse multicenter randomized controlled trial (PHANTASi-studie) met als doel om te evalueren wat het effect is van prehospitale antibiotica (Ceftriaxone 2000 mg) in combinatie met training voor ambulancepersoneel op 28-dagen mortaliteit bij patienten met vermoeden op ernstige sepsis of septische shock.

Meer informatie over de opzet van de studie vindt u hier

Bron afbeelding: https://my.vanderbilt.edu/sepsismonitor/files/2013/10/SIRS.jpg

Share

Symposium Acute Zorg Anders 2014

10 maart 2014 door Remco Ebben

Op 12 maart van 16.30-22.00 organiseert Acute Zorgregio Oost in samenwerking met haar ketenpartners het congres ‘Acute Zorg Anders 2014’. Thema van dit jaar is de SEH-arts. Het lectoraat acute intensieve zorg levert ook een bijdrage in de vorm van een presentatie over de studie ‘vooraankondiging en overdracht‘, de presentatie wordt verzorgd door Remco Ebben.

 

Meer informatie of inschrijven voor AZA 2014? Klik hier.

Share

Programma invitational conference online, inschrijving geopend

3 oktober 2013 door Remco Ebben

De inschrijving voor de invitational conference “Inspiratie voor innovatie: ontwikkelingen in de acute intensieve zorg” is geopend. Ook het programma staat online. Wij hopen op een inspirerende dag, met plenaire lezingen over actuele ontwikkelingen, de voICe AC-app en de lancering van de website www.opeenicliggen.nl. Ook kunt u deelnemen aan diverse workshops en vindt de uitreiking van de Joke Mintjes award plaats.

Meer informatie over het programma en de inschrijving vindt u hier.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op 14 november. U kunt meetwitteren via #LAIZ

Share

Studie vooraankondiging en overdracht

10 juni 2013 door Remco Ebben

In het voorjaar van 2013 is het lectoraat acute intensieve zorg in samenwerking met de RAV en de MKA van de veiligheidsregio Gelderland Zuid (www.vrgz.nl) en de SEH van het UMC St. Radboud (www.umcn.nl) gestart met een studie naar de vooraankondiging en overdracht van ambulance naar spoedeisende hulp. Doelen van de studie zijn om:

  • Analyse van het proces vooraankondiging en overdracht en het identificeren van de mate waarin de praktijk overeenstemt met de aanbevelingen uit de richtlijn om de DeMIST methodiek te gebruiken;
  • Identificeren van knelpunten tijdens de vooraankondiging en overdracht die kunnen dienen als input voor het e-learningprogramma;
  • Vaststellen van de effectiviteit van een implementatiestrategie bestaande uit een e-learningsprogramma en bij- en nascholingsavonden als methode om de opvolging van de richtlijn vooraankondiging en overdracht te verbeteren.

Lees verder

 

Bron afbeelding: http://medicblog999.wordpress.com/2009/02/27/the-handover-edition-1/

Share

AED record day komt eraan!

24 mei 2013 door Lilian Vloet

Het lectoraat Acute Intensieve Zorg is betrokken met kwaliteitsonderzoek en sponsoring. Iedereen is van harte welkom a.s. woensdag om deze openbare training en recordpoging bij te wonen. De komende  jaren zullen de trainingen vervolgd worden, en blijven wij betrokken bij het onderzoek.

Share

Impressie Invitational Conference 2012

19 november 2012 door Remco Ebben

Op 15 november 2012 heeft de jaarlijkse invitational conference van het lectoraat acute intensieve zorg plaatsgevonden. Ongeveer 150 verpleegkundigen, artsen, managers, onderzoekers, docenten, maatschappelijk werkers en studenten uit de acute zorg namen deel aan het programma.

Klik hier voor een korte impressie van de dag.

Foto: dagvoorzitter Dr. Lisbeth Verharen (foto Lilian Vloet)

Share

Meer openheid over kwaliteit van de spoedzorg

11 september 2012 door Remco Ebben

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) heeft in juli 2012 een meldactie spoedzorg georganiseerd. Ruim 9000 mensen hebben hier aan deelgenomen. De meldactie laat zien dat 77% van de deelnemers vindt dat er meer informatie over de kwaliteit van de spoedzorg nodig is en 82% vindt het belangrijk om inzicht te hebben in de kwaliteit van SEH’s. Met het rapport wil de NPCF initiëren dat er kwaliteitseisen voor de spoedzorg komen en dat er op basis van deze kwaliteitseisen begrijpelijke informatie voor patiënten beschikbaar komt.

Meer informatie over de meldactie spoedzorg en bijbehorende rapportage vindt u hier.

Bron afbeelding: http://www.npcf.nl/?option=com_content&view=article&id=4726&catid=2:nieuws&Itemid=26

Share

Werken bij de opleiding Medische Hulpverlening aan de HAN?

7 september 2012 door Remco Ebben

De hbo bacheloropleiding Medische Hulpverleningstudie leidt op voor verschillende ondersteunende beroepen binnen en buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld anesthesiemedewerker of hulpverlener in de acute zorg. Voor deze opleiding is de HAN nu op zoek naar docenten die willen bijdragen aan de opbouw en groei van deze opleiding. U verzorgt verschillende onderwijsvormen, zoals practica, werk-, hoor- en responsiecolleges. U begeleidt studenten in onderwijs- en afstudeerprojecten. Ook werkt u mee aan de ontwikkeling van het profiel en curriculum van de opleiding en ontwikkelt u onderwijsonderdelen. Heeft u interesse? Ga dan naar Insite, Vacatures, of http://www.han.nl/start/corporate/werken-bij-de-han/ voor de volledige vacaturetekst, daar kunt u ook solliciteren.

(Bron afbeelding: http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/medische-hulpverlening/vt/)

Share