Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Triage’

Factoren die de implementatie van de richtlijn ‘Triage op de spoedeisende hulp’ beïnvloeden; een kwalitatieve studie

10 januari 2012 door Maaike Janssen

Dat het bestaan van een richtlijn niet altijd betekent dat deze dan ook in de praktijk wordt opgevolgd is bekend. In een eerder artikel gepubliceerd in het tijdschrift ‘Journal of Clinical Nursing’ is onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van de richtlijn ‘Triage op de spoedeisende hulp’ worden opgevolgd (Janssen et al. 2011). In een recent artikel wordt beschreven welke factoren de invoering van de richtlijn positief dan wel negatief hebben beïnvloed en welke strategieën of acties ondernomen kunnen worden voor goede invoering van de richtlijn. De factoren en strategieën zijn onderzocht door middel van vragenlijsten en interviews onder verpleegkundigen, leidinggevenden en artsen werkzaam op de SEH. Enkele factoren die genoemd werden hadden te maken met kennis, ervaring en kunde, motivatie, steun van collega’s, de aanwezigheid van een taakbeschrijving, werkdruk en de aanwezigheid van randvoorwaarden. De strategieën die gehanteerd kunnen worden zijn vooral gericht onder andere op educatie, borging van verandering, motivatievergroting, informatieverstrekking en het bewerkstelligen van de randvoorwaarden. Verpleegkundigen, leidinggevenden en artsen gaven overwegend dezelfde factoren aan. Wel zat er variatie in het niveau van relevantie van de genoemde factoren (Janssen et al. 2012).

Janssen MAP, Van Achterberg T, Adriaansen MJM, Kampshoff CS & Mintjes-de Groot J (2011). Adherence to the guideline ‘Triage in emergency departments’: a survey of Dutch emergency departments. Journal of Clinical Nursing, 20(17), 2458-2468. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2011.03698.x

Janssen MAP, Van Achterberg T, Adriaansen MJM, Kampshoff CS, Schalk DMJ & Mintjes – de Groot AJ (2012). Factors influencing the implementation of the guideline ‘Triage in emergency departments; a qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 21 (3-4), 437-447. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2011.03921.x.

 

Share

Opvolging van de richtlijn ‘Triage op de spoedeisende hulp [2004]’

6 september 2011 door Maaike Janssen

In 2007 heeft het lectoraat Acute Intensieve Zorg onderzocht in hoeverre de richtlijn ‘Triage op de spoedeisende hulp’ uit 2004 door spoedeisende hulpen (SEH’s) in Nederland wordt opgevolgd. In totaal heeft 79% van alle SEH’s (n=108) in Nederland meegedaan aan dit onderzoek. Meer dan 31% bleek geen triage systeem te gebruiken. SEH’s die het  Manchester Triage Systeem gebruikte volgden gemiddeld 61% van de aanbevelingen uit de richtlijn op. SEH’s die gebruik maakten van het Emergency System Index scoorden een gemiddelde van 65%. Verdere resultaten zijn gepubliceerd in Journal of Clinical Nursing (Janssen et al., 2011).

Daarnaast heeft het lectoraat gekeken welke factoren de invoering van de richtlijn positief dan wel negatief hebben beïnvloed. Deze resultaten zullen ook binnenkort gepubliceerd worden (informatie volgt nog hierover).

Het artikel Adherence to the guideline ‘Triage in emergency departments”: a survey of Dutch emergency departments is in te zien via de link http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2702.2011.03698.x/full of op te vragen via maaike.janssen@han.nl.

Janssen MAP, Van Achterberg T, Adriaansen MJM, Kampshoff CS & Mintjes-de Groot J (2011). Adherence to the guideline ‘Triage in emergency departments”: a survey of Dutch emergency departments. Journal of Clinical Nursing, 20(17), 2458- 2468. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2011.03698.x

Share

Ontwikkeling implementatiewijzer voor de Nederlandse Triage Standaard (NTS)

6 september 2011 door Remco Ebben

Sinds 2005 werken de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV), Ambulancezorg Nederland (AZN) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) samen om te komen tot een standaard voor triage in de acute zorg: de Nederlandse Triage Standaard (NTS). De NTS is inmiddels getest in 9 pilotregio’s en ervaringen van deze pilot worden verwerkt in een implementatiewijzer. Deze is eind september beschikbaar op www.de-nts.nl.

Share

Nieuwe werkwijze telefonische triage meldkamers

15 juni 2011 door Remco Ebben

In het vakblad ambulancezorg (nr 2, 2011, pp 22-26) staat een artikel over het Advanced Medical Priority Dispatch System (AMPDS). Dit systeem wordt sinds kort gebruikt door de meldkamer Hollands-Midden en de verwachting is dat medio 2012 nog eens 5 meldkamers met dit systeem gaan werken. Het AMPDS wordt internationaal gebruikt en door het gebruik in Nederland kunnen de juistheid van het systeem en de (internationale) vergelijkbaarheid worden verhoogd en wordt onderzoek gestimuleerd.

Het AMPDS bestaat uit 1 ingangsprotocol, 32 protocollen voor toestandbeelden, 1 protocol voor besteld vervoer, 6 melderinstructies en 1 afsluitinstructie.  Het AMPDS onderscheidt 5 urgentieniveaus (ABCDE) waarbij rekening wordt gehouden met de gewenste reactietijd (urgent – niet urgent) en gewenst deskundigheidsniveau (Basic Life Support – Advanced Life Support). Daarnaast bestaat er een triage uitkomst (Omega) waarbij geen ambulancezorg nodig is.

Meer informatie over de implementatie van het AMPDS bij MKA Hollands Midden op http://www.radhm.nl/index.php/home/113-nieuwe-werkwijze-meldkamer-ambulancezorg-vergroot-veiligheid-inwoners-hollands-midden

Meer informatie over het AMPDS is te vinden op http://www.emergencydispatch.org/

Share

Triage op de Eerste Hart Hulp in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

19 mei 2011 door Maaike Janssen

Door Linda Braam en Linda Peeten

Op 21 april hebben Linda Peeten en Linda Braam op de weblog aangegeven dat zij, in verband met het afstuderen aan de HBO-V (HAN), gingen onderzoeken welk triagesysteem toepasbaar zou zijn voor de Eerste Hart Hulp van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Hier worden enkele resultaten besproken.

De triagesystemen die binnen het kwaliteitsproject onderzocht zijn, zijn het Manchester Triage Systeem (MTS), de Emergency Severity Index en het Nederlands Triage Systeem, aangezien deze triagesystemen binnen de Spoedeisende Hulpen in Nederland worden gehanteerd (afkomstig vanuit een literatuurstudie). Uit onderzoek bleek dat één ziekenhuis in Nederland, het Rijnland ziekenhuis in Leiderdorp, een Eerste Hart Hulp heeft waarbij een triagesysteem gehanteerd wordt. Dit betreft het MTS. Om dit systeem toepasbaar te kunnen maken voor de Eerste Hart Hulp van het CWZ is een aanpassing ontwikkeld in de vorm van een algemene flowchart die toegevoegd kan worden aan de flowcharts die gehanteerd worden in het MTS.

Resultaten vanuit de literatuurstudie en interviews zijn voorgelegd aan het afdelingshoofd van Hartbewaking en Eerste Hart Hulp van het CWZ. In overleg met het afdelingshoofd is een keuze gemaakt voor het invoeren van het MTS. Een groot voordeel om voor dit systeem te kiezen is dat de Spoedeisende Hulp van het CWZ tevens het MTS hanteert, wat onder andere de communicatie bevordert tussen beide afdelingen.

Middels een presentatie door de studenten en het afdelingshoofd is het dagelijkse bestuur van de zorgeenheid Cardiologie op de hoogte gebracht en zijn ideeën uitgewisseld. Het MTS wordt waarschijnlijk in november 2011 als pilot uitgevoerd, waarna waarschijnlijk begin maart 2012 het MTS volledig geïmplementeerd wordt.

Share