Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Project Try Triage’

Factoren die de implementatie van de richtlijn ‘Triage op de spoedeisende hulp’ beïnvloeden; een kwalitatieve studie

10 januari 2012 door Maaike Janssen

Dat het bestaan van een richtlijn niet altijd betekent dat deze dan ook in de praktijk wordt opgevolgd is bekend. In een eerder artikel gepubliceerd in het tijdschrift ‘Journal of Clinical Nursing’ is onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van de richtlijn ‘Triage op de spoedeisende hulp’ worden opgevolgd (Janssen et al. 2011). In een recent artikel wordt beschreven welke factoren de invoering van de richtlijn positief dan wel negatief hebben beïnvloed en welke strategieën of acties ondernomen kunnen worden voor goede invoering van de richtlijn. De factoren en strategieën zijn onderzocht door middel van vragenlijsten en interviews onder verpleegkundigen, leidinggevenden en artsen werkzaam op de SEH. Enkele factoren die genoemd werden hadden te maken met kennis, ervaring en kunde, motivatie, steun van collega’s, de aanwezigheid van een taakbeschrijving, werkdruk en de aanwezigheid van randvoorwaarden. De strategieën die gehanteerd kunnen worden zijn vooral gericht onder andere op educatie, borging van verandering, motivatievergroting, informatieverstrekking en het bewerkstelligen van de randvoorwaarden. Verpleegkundigen, leidinggevenden en artsen gaven overwegend dezelfde factoren aan. Wel zat er variatie in het niveau van relevantie van de genoemde factoren (Janssen et al. 2012).

Janssen MAP, Van Achterberg T, Adriaansen MJM, Kampshoff CS & Mintjes-de Groot J (2011). Adherence to the guideline ‘Triage in emergency departments’: a survey of Dutch emergency departments. Journal of Clinical Nursing, 20(17), 2458-2468. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2011.03698.x

Janssen MAP, Van Achterberg T, Adriaansen MJM, Kampshoff CS, Schalk DMJ & Mintjes – de Groot AJ (2012). Factors influencing the implementation of the guideline ‘Triage in emergency departments; a qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 21 (3-4), 437-447. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2011.03921.x.

 

Share

Opvolging van de richtlijn ‘Triage op de spoedeisende hulp [2004]’

6 september 2011 door Maaike Janssen

In 2007 heeft het lectoraat Acute Intensieve Zorg onderzocht in hoeverre de richtlijn ‘Triage op de spoedeisende hulp’ uit 2004 door spoedeisende hulpen (SEH’s) in Nederland wordt opgevolgd. In totaal heeft 79% van alle SEH’s (n=108) in Nederland meegedaan aan dit onderzoek. Meer dan 31% bleek geen triage systeem te gebruiken. SEH’s die het  Manchester Triage Systeem gebruikte volgden gemiddeld 61% van de aanbevelingen uit de richtlijn op. SEH’s die gebruik maakten van het Emergency System Index scoorden een gemiddelde van 65%. Verdere resultaten zijn gepubliceerd in Journal of Clinical Nursing (Janssen et al., 2011).

Daarnaast heeft het lectoraat gekeken welke factoren de invoering van de richtlijn positief dan wel negatief hebben beïnvloed. Deze resultaten zullen ook binnenkort gepubliceerd worden (informatie volgt nog hierover).

Het artikel Adherence to the guideline ‘Triage in emergency departments”: a survey of Dutch emergency departments is in te zien via de link http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2702.2011.03698.x/full of op te vragen via maaike.janssen@han.nl.

Janssen MAP, Van Achterberg T, Adriaansen MJM, Kampshoff CS & Mintjes-de Groot J (2011). Adherence to the guideline ‘Triage in emergency departments”: a survey of Dutch emergency departments. Journal of Clinical Nursing, 20(17), 2458- 2468. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2011.03698.x

Share